Ecofin-kokous: lisää tyhjiä sanoja

Kun lukee VVM:n tiedotetta EU:n valtiovarainministereitten kokouksesta, vaikutelmaksi tulee paljon pitkiä ja turhia sanoja sekä olemattoman vähän konkreettisia tekoja tai päätöksiä.

Ongelmia on, jotain tarttis´ tehdä ja ratkaisuna on perustaa EU:hun pari uutta toimielintä, jollaisista EU:ssa lieneekin tähän asti vallinnut kova pula?

Pelisäännöistä, valtuuksista ja pelisääntöjen rikkomisten seuraamuksista sopiminen taisi olla liian vaativa tehtävä ja asiaan palataan kesäkuussa. Jos talouskriisistä on kysymys, reagointi on edelleenkin yli vuoden kattelun jälkeen kuin hidastetusta filmistä ottaen huomioon, että Ecofin on sentään koko ajan kokoontunut kuukausittain. Alla suurin osa VVM:n tiedotteesta karvoineen päivineen.

On tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet pankkien välisen luottamuksen palauttamiseksi. Tämä edellyttää valmiutta tarkastella koordinoidusti pankkien todellista taloudellista tilaa ns. stressitestien avulla. Näin saadaan tarkka kuva tilanteesta ja lisätään taloudenpitäjien keskinäistä luottamusta. Lisäksi on oltava selvät suunnitelmat siitä, kuinka maat saavat taantuman jälkeen julkisen taloutensa terveelle pohjalle. Tämä on tehokkaan elvytyksen ehto.

Ministerit ilmaisivat huolensa maailmantalouden heikosta tilasta, joka on johtamassa työttömyyden jyrkkään kasvuun. Tosin viime aikoina on ilmennyt joitakin positiivisia merkkejä tilanteen vakaantumisesta. Maat ovat panneet toimeen massiivisia koordinoituja elvytystoimia, joiden vaikutukset eivät vielä ilmene täysimääräisinä. Mikäli uusia elvytystoimia suunnitellaan, on otettava huomioon julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. On olemassa vaara, että maat joutuvat pahaan velkaantumiskierteeseen.

Ministerit kävivät perusteellisen keskustelun EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntely- ja valvontakehikon kehittämisestä. Jacques de Larosièren työryhmän esitystä pidettiin hyvänä pohjana toimenpiteille. Erityisesti korostettiin tarvetta rahoitusmarkkinoiden makrovakauden valvonnan ja rahoituskriisien hälytysjärjestelmän kehittämiseksi EU:ssa ja globaalilla tasolla; tätä varten tultaisiin EU:hun perustamaan keskuspankkien johdolla toimiva uusi elin (European Systemic Risk Council).

Rahoitusvalvontaviranomaisten yhteistoiminnan tiivistämiseksi ja valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi perustetaan Euroopan valvontajärjestelmä (European system of Financial Supervision). Ecofin-ministerit ja Komissio jatkavat työtä tavoitteenaan laatia yksityiskohtaisemmat esitykset ja työsuunnitelma ensi kesäkuussa pidettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen.

Kun lukee VVM:n tiedotetta EU:n valtiovarainministereitten kokouksesta, vaikutelmaksi tulee paljon pitkiä ja turhia sanoja sekä olemattoman vähän konkreettisia tekoja tai päätöksiä.

Ongelmia on, jotain tarttis´ tehdä ja ratkaisuna on perustaa EU:hun pari uutta toimielintä, jollaisista EU:ssa lieneekin tähän asti vallinnut kova pula?

Pelisäännöistä, valtuuksista ja pelisääntöjen rikkomisten seuraamuksista sopiminen taisi olla liian vaativa tehtävä ja asiaan palataan kesäkuussa. Jos talouskriisistä on kysymys, reagointi on edelleenkin yli vuoden kattelun jälkeen kuin hidastetusta filmistä ottaen huomioon, että Ecofin on sentään koko ajan kokoontunut kuukausittain. Alla suurin osa VVM:n tiedotteesta karvoineen päivineen.

On tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet pankkien välisen luottamuksen palauttamiseksi. Tämä edellyttää valmiutta tarkastella koordinoidusti pankkien todellista taloudellista tilaa ns. stressitestien avulla. Näin saadaan tarkka kuva tilanteesta ja lisätään taloudenpitäjien keskinäistä luottamusta. Lisäksi on oltava selvät suunnitelmat siitä, kuinka maat saavat taantuman jälkeen julkisen taloutensa terveelle pohjalle. Tämä on tehokkaan elvytyksen ehto.

Ministerit ilmaisivat huolensa maailmantalouden heikosta tilasta, joka on johtamassa työttömyyden jyrkkään kasvuun. Tosin viime aikoina on ilmennyt joitakin positiivisia merkkejä tilanteen vakaantumisesta. Maat ovat panneet toimeen massiivisia koordinoituja elvytystoimia, joiden vaikutukset eivät vielä ilmene täysimääräisinä. Mikäli uusia elvytystoimia suunnitellaan, on otettava huomioon julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. On olemassa vaara, että maat joutuvat pahaan velkaantumiskierteeseen.

Ministerit kävivät perusteellisen keskustelun EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntely- ja valvontakehikon kehittämisestä. Jacques de Larosièren työryhmän esitystä pidettiin hyvänä pohjana toimenpiteille. Erityisesti korostettiin tarvetta rahoitusmarkkinoiden makrovakauden valvonnan ja rahoituskriisien hälytysjärjestelmän kehittämiseksi EU:ssa ja globaalilla tasolla; tätä varten tultaisiin EU:hun perustamaan keskuspankkien johdolla toimiva uusi elin (European Systemic Risk Council).

Rahoitusvalvontaviranomaisten yhteistoiminnan tiivistämiseksi ja valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi perustetaan Euroopan valvontajärjestelmä (European system of Financial Supervision). Ecofin-ministerit ja Komissio jatkavat työtä tavoitteenaan laatia yksityiskohtaisemmat esitykset ja työsuunnitelma ensi kesäkuussa pidettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen.

One thought on “Ecofin-kokous: lisää tyhjiä sanoja

  1. Sirpa Pietikäinen

    näistä Piksun blogaajista kirjoittikin jo omassa artikkelissan esitetyn valvonnan riittämättömyydestä
    http://www.piksu.net/node/744

    "Kansallisten finanssivalvojien verkosto riittämätön finanssimarkkinoiden mikrotason valvontaan."

Comments are closed.

Related Posts