MTK:n Sahi: Taantuma muuttaa koko metsäsektoria

Taloudellisen taantuman välittömät vaikutukset näkyvät metsäteollisuuden tuotannon supistuksina ja puumarkkinoiden hiljentymisenä. Yritykset irtisanovat tai lomauttavat työvoimaa sekä metsäteollisuusyrityksissä että puunkorjuuyrityksissä. Metsänomistajien saamat kantorahatulot pudonnevat noin puoleen edelliseen vuoteen verrattuna. Tältä näyttää lähitulevaisuus MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahin mukaan. Sahi puhui Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen vuosikokouksessa Hollolassa 30.3.2009.

Taloustaantuma merkitsee metsäteollisuuden rakenteen muuttumista maailmanlaajuisesti. Maailman suurimmat paperinvalmistajat ovat suurissa vaikeuksissa. Toistaiseksi avoin kysymys on, kuinka paljon paperiteollisuuden kapasiteettia todellisuudessa suljetaan taantuman aikana. Ei vain Suomessa vaan koko maailmassa. Tällä on suuri merkitys siihen, kuinka nopeasti paperimarkkinat toipuvat nousukauden alkaessa. Valitettavaa on, että rakennemuutos tarkoittaa käytännössä lähinnä tuotannon supistamista ja omistusjärjestelyjä. Lyhyellä aikavälillä merkittävien uusien tuotteiden saamista markkinoille ei ole näköpiirissä. On myös ilmeistä, että sahateollisuustuotanto piristyy nopeammin kuin paperiteollisuuden tuotanto.

Yritysten tekemät päätökset osoittavat, että markkinavoimat ohjaavat kehitystä eikä poliittisesti ole keinoja, joilla yritysten ratkaisuihin suurestikaan voidaan vaikuttaa. Siksi tällä hetkellä pakosta tehtävät päätökset muuttavat metsäteollisuuden toimintatapoja pysyvästi. Puuvirrat monipuolistuvat ja muuttuvat markkinatilanteen mukaan. Metsäteollisuuden halu sitoa metsänomistajia pitkäjänteiseen sopimusyhteistyöhön näyttää vain kasvavan.

Kotimaisen puun hinnat ovat laskeneet nopeasti. Metsäteollisuus käyttää tällä hetkellä kuitenkin huomattavat määrät varastoissa olevaa aiemmin tuotua ja kotimaista puuta huomattavasti kalliimpaa tuontipuuta. Tilastojen mukaan tämänhetkiset Suomen ja Ruotsin kuitupuun hinnat ovat suunnilleen samalla tasolla. Ruotsissa tukkien hinnat taas eivät ole toipuneet muutaman vuoden takaisten myrskytuhojen aiheuttamasta hinnanlaskusta.

Muutokset edellyttävät myös metsänomistajilta sopeutumista. Markkinatilanteet muuttuvat nopeasti, jolloin metsänomistajien on pystyttävä tarjoamaan markkinoille sellaista puuta, jolla on todellista kysyntää. Viimeistään tämä aika osoittaa, että puukauppa on osa markkinataloutta eikä metsäpolitiikkaa. Kun puuta ei teollisuudessa paljoa käytetä eikä sitä kysytä, metsänomistajia on turha maanitella puukaupoille.

Vaikka perinteisellä teollisuuspuulla ei tällä hetkellä paljoakaan ole kysyntää, metsänomistajien ei ole silti syytä heittäytyä liian passiivisiksi. Metsänhoitotyöt varmistavat metsien kestävän käytön tulevaisuuteen. Metsäenergian kysyntä kasvaa koko ajan, mikä mahdollistaa myös hoidon tarpeessa olevien nuorten metsien kunnostuksen. Energia- ja ilmastopoliittiset päätökset merkitsevät metsäenergian kysynnän edelleen kasvua.

Taloudellisen taantuman välittömät vaikutukset näkyvät metsäteollisuuden tuotannon supistuksina ja puumarkkinoiden hiljentymisenä. Yritykset irtisanovat tai lomauttavat työvoimaa sekä metsäteollisuusyrityksissä että puunkorjuuyrityksissä. Metsänomistajien saamat kantorahatulot pudonnevat noin puoleen edelliseen vuoteen verrattuna. Tältä näyttää lähitulevaisuus MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahin mukaan. Sahi puhui Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen vuosikokouksessa Hollolassa 30.3.2009.

Taloustaantuma merkitsee metsäteollisuuden rakenteen muuttumista maailmanlaajuisesti. Maailman suurimmat paperinvalmistajat ovat suurissa vaikeuksissa. Toistaiseksi avoin kysymys on, kuinka paljon paperiteollisuuden kapasiteettia todellisuudessa suljetaan taantuman aikana. Ei vain Suomessa vaan koko maailmassa. Tällä on suuri merkitys siihen, kuinka nopeasti paperimarkkinat toipuvat nousukauden alkaessa. Valitettavaa on, että rakennemuutos tarkoittaa käytännössä lähinnä tuotannon supistamista ja omistusjärjestelyjä. Lyhyellä aikavälillä merkittävien uusien tuotteiden saamista markkinoille ei ole näköpiirissä. On myös ilmeistä, että sahateollisuustuotanto piristyy nopeammin kuin paperiteollisuuden tuotanto.

Yritysten tekemät päätökset osoittavat, että markkinavoimat ohjaavat kehitystä eikä poliittisesti ole keinoja, joilla yritysten ratkaisuihin suurestikaan voidaan vaikuttaa. Siksi tällä hetkellä pakosta tehtävät päätökset muuttavat metsäteollisuuden toimintatapoja pysyvästi. Puuvirrat monipuolistuvat ja muuttuvat markkinatilanteen mukaan. Metsäteollisuuden halu sitoa metsänomistajia pitkäjänteiseen sopimusyhteistyöhön näyttää vain kasvavan.

Kotimaisen puun hinnat ovat laskeneet nopeasti. Metsäteollisuus käyttää tällä hetkellä kuitenkin huomattavat määrät varastoissa olevaa aiemmin tuotua ja kotimaista puuta huomattavasti kalliimpaa tuontipuuta. Tilastojen mukaan tämänhetkiset Suomen ja Ruotsin kuitupuun hinnat ovat suunnilleen samalla tasolla. Ruotsissa tukkien hinnat taas eivät ole toipuneet muutaman vuoden takaisten myrskytuhojen aiheuttamasta hinnanlaskusta.

Muutokset edellyttävät myös metsänomistajilta sopeutumista. Markkinatilanteet muuttuvat nopeasti, jolloin metsänomistajien on pystyttävä tarjoamaan markkinoille sellaista puuta, jolla on todellista kysyntää. Viimeistään tämä aika osoittaa, että puukauppa on osa markkinataloutta eikä metsäpolitiikkaa. Kun puuta ei teollisuudessa paljoa käytetä eikä sitä kysytä, metsänomistajia on turha maanitella puukaupoille.

Vaikka perinteisellä teollisuuspuulla ei tällä hetkellä paljoakaan ole kysyntää, metsänomistajien ei ole silti syytä heittäytyä liian passiivisiksi. Metsänhoitotyöt varmistavat metsien kestävän käytön tulevaisuuteen. Metsäenergian kysyntä kasvaa koko ajan, mikä mahdollistaa myös hoidon tarpeessa olevien nuorten metsien kunnostuksen. Energia- ja ilmastopoliittiset päätökset merkitsevät metsäenergian kysynnän edelleen kasvua.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan