Mikä on S&P 500 yritysten todellinen arvo

Tutkijat Charles R. Hulten ja Xiaohui Hao esittävät tähän mielenkiintoisen vastauksen lähtemällä liikkeelle aineettoman pääoman määrittämisestä. Tavanomaiset Price to Book arvonmääritykset ovat tuottaneet, erityisesti vuosituhannen teknokuplan aikana, lähinnä hämmästyttäviä eikä niinkään käyttökelpoisia tuloksia tarjoamalla S&P 500 yrityksille P/B arvoja 3.5-7.5.

Hulten ja Hao lähtevät lähestyvät tätä yritysten käyvän arvon määritystä aineettoman pääoman näkökulmasta. He lähtevät liikkeelle kuvitteellisesta yhtiöstä Pharma, joka on yhteenlaskettu kuudesta suurimmasta USA:n lääkeyhtiöstä.
Esimerkkiyhtiön toimiala on lääketeollisuudessa, koska alalla on kaikkein selkeintä ymmärtää tutkimus- ja kehittämismenot investoinniksi, joka on verrattavissa mihin tahansa aineelliseen investointiin. Edelleen Pharma yhtiön tuloslaskelmasta erotetaan tuloslaskelmasta organisatorinen pääoma eli se mitä yhtiö on panostanut markkinointiin, brandiin, strategiseen suunnitteluun, henkilöstön koulutukseen.
Nyt tätä Hulten ja Hao laskemaa kolmesta osasta koostuvaa pääomaa on verrattu markkinoiden arvoon. Compustat tietojen mukaan osakemarkkinoiden arvo PHARMA yhtiölle oli $102.9 billion in 2006, joka ylittää arvolla $26.7 billion aineellisen ja aineettoman arvonmäärityksen yhteistuloksen.
Kuvassa on tämän kuvitteellisen yhtiön arvon muodostuminen eri osista.
 
 Pharma Decomposition of Market Value
 
 
Seuraavaksi Hulten ja Hao soveltavat tätä aineettoman pääoman käsitettä S&P 500 osakkeisiin. Vastaava kuva alla esittää fyysisen omaisuuden, T&K omaisuuden ja organisaatiopääoman osuudet näiden yritysten arvosta sekä ylihinnan, joka pörssissä on maksettu näistä osakkeista.
 
Decomposition of Financial Market Value in SP Industries
 
 
Kuvan mukaan S&P 500 yritysten aineettoman pääoman arvonmääritykseen perustuva arvo vastaisi vuoden 2003 alun kurssitasoa.

Tutkijat Charles R. Hulten ja Xiaohui Hao esittävät tähän mielenkiintoisen vastauksen lähtemällä liikkeelle aineettoman pääoman määrittämisestä. Tavanomaiset Price to Book arvonmääritykset ovat tuottaneet, erityisesti vuosituhannen teknokuplan aikana, lähinnä hämmästyttäviä eikä niinkään käyttökelpoisia tuloksia tarjoamalla S&P 500 yrityksille P/B arvoja 3.5-7.5.

Hulten ja Hao lähtevät lähestyvät tätä yritysten käyvän arvon määritystä aineettoman pääoman näkökulmasta. He lähtevät liikkeelle kuvitteellisesta yhtiöstä Pharma, joka on yhteenlaskettu kuudesta suurimmasta USA:n lääkeyhtiöstä.
Esimerkkiyhtiön toimiala on lääketeollisuudessa, koska alalla on kaikkein selkeintä ymmärtää tutkimus- ja kehittämismenot investoinniksi, joka on verrattavissa mihin tahansa aineelliseen investointiin. Edelleen Pharma yhtiön tuloslaskelmasta erotetaan tuloslaskelmasta organisatorinen pääoma eli se mitä yhtiö on panostanut markkinointiin, brandiin, strategiseen suunnitteluun, henkilöstön koulutukseen.
Nyt tätä Hulten ja Hao laskemaa kolmesta osasta koostuvaa pääomaa on verrattu markkinoiden arvoon. Compustat tietojen mukaan osakemarkkinoiden arvo PHARMA yhtiölle oli $102.9 billion in 2006, joka ylittää arvolla $26.7 billion aineellisen ja aineettoman arvonmäärityksen yhteistuloksen.
Kuvassa on tämän kuvitteellisen yhtiön arvon muodostuminen eri osista.
 
 Pharma Decomposition of Market Value
 
 
Seuraavaksi Hulten ja Hao soveltavat tätä aineettoman pääoman käsitettä S&P 500 osakkeisiin. Vastaava kuva alla esittää fyysisen omaisuuden, T&K omaisuuden ja organisaatiopääoman osuudet näiden yritysten arvosta sekä ylihinnan, joka pörssissä on maksettu näistä osakkeista.
 
Decomposition of Financial Market Value in SP Industries
 
 
Kuvan mukaan S&P 500 yritysten aineettoman pääoman arvonmääritykseen perustuva arvo vastaisi vuoden 2003 alun kurssitasoa.

One thought on “Mikä on S&P 500 yritysten todellinen arvo

  1. Aineeton omaisuus katoamassa

    Intellectual Asset Management lehdessä on tuore listaus vuoden 2009 kärkibrandeista ja lehden artikkeli löytyy netistä. Se perustuu BrandFinance Global 500 selvitykseen.

    Vain harvan brändin arvo oli nousut edellisvuodesta, top 20 brandeistä nousijoita oli Wallmart ja China Mobil.
    Kirjoitus tarjoaa saman kuvan, aineeton omaisuus on kadottanut reilusti arvoaan.

Comments are closed.

Related Posts