Suhdanne-kevään merkit ilmassa ?

 

Makrotalouskatsaus huhtikuu /2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

 

Source: http://www.ism.ws

Ensimmäisiä suhdanne-kevään merkkejä alkaa näkyä vaikka maailma onkin suhdanne-talvessa. Ostopääliköt näkevät tilanteen tämän pakkasen keskellä jo hieman valoisampana kuin kuukausi sitten. Yritysten tuolokset tulevat huhtikuussa olemaan ennätyshuonot – tulosparannuksia on odotettavissa vasta syksyllä. Tuleeko siis vielä sijoittajalle takatalvi vai paistaako osakkeille aurinko jo ensi kesänä? 

Sentimentti-indikaattorit

Ostopääliköiden suhdanneodotukset ovat pessimistisiä ja hieman ristiriitaisia. IFO, JP-Morgan (yllä) ja ISM näkevät odotuksissa pientä elpymistä mutta OECD näkee syvenevää lamaa kaikkialla maailmassa. Saksan IFO indeksi on edennyt pisteeseen, jossa odotukset ovat yhtä surkeat kuin taloudellinen tilanne (Ifo). Tämä on monasti edeltänyt muutaman kuukauden kuluttua tapahtuvaa asenteiden piristymistä, jolloin odotukset nousevat hieman korkeammiksi kuin vallitseva lama. Kanasainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa taloudellisen kasvun alkavan ensi vuoden alussa – siis vajaan vuoden kuluttua.  

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on laskenut entisestään.

Korkomarkkinat

Markkinat näkevät USA:n ja Euroopan tilanteen suurin piirtein samanalisena – talouden laimea kasvu alkaa korkomarkkinoiden mukaan noin vuoden kuluttua.  Japanin tilanne on huonompi – usko nousevan auringon vetovoimaan on heikkoa.

Inflaatio on talttunut ja pelätty deflaatio ei ole käynnistynyt. Keskuspankit ovat erittäin aktiivisella otteella pumpanneet rahaa markkinoille. USA:n keskuspankki ei ole luottanut että pankit nollakorollakaan ottavat riittävästi lyhytkorkoista keskuspankkirahaa ja päätynyt ostamaan pidempikorkoisia sijoitustodistuksia ja tällä toimella FED on lisännyt rahan tarjontaa ja pyrkinyt pudottamaan myös pidempikorkoisen rahan hintaa. Lääkkeet ovat tepsineet – deflaatio on pysynyt loitolla.   

Reaalitalous

Kehittynyt maailma on lamassa – BKT laskee ja maailmankauppa on romahtanut. Kehittyvien maiden vientiteollisuus kärsii tilanteesta kaikkein eniten ja monen viennistä riippuvan kaukoidän maan teollisuustuotanto on pudonnut 20…30%. Poikkeuksen muodostaa Kiina, jossa teollisuustuotanto ja bruttokansantuote edelleen kasvavat ja Intia, jonka teollisuustuotanto supistuu vain lievästi. 

Raskaan vientiteollisuuden tilannetta seuraava Baltic dry indeksi on kääntynyt hieman ylöspäin,  elektroniikan menekkiä seuraava muistipiirien hintaindeksi on sekin taas piristynyt ja raaka-aineet ovat niinikään kallistuneet. Pientä muutosta parempaan on tapahtunut jo kahden kuukauden ajan.

Tämän laman eräs perimmäinen syy, USA:n kova velkaantumisvauhti, on nyt vihdoinkin alkanut hieman hellittää. USA ottaa lisää velkaa noin 4,5% bruttokansantuotteestaan. Vaikka luku on edelleen suuri, on se kuitenkin parempi kuin puoli vuotta sitten.    

Sijoitusmarkkinat

Teollisuustuotannon ja maailmankaupan viime syksynä tapahtunut pysähtyminen tulee näkymään huhtikuussa julkaistavissa osavutiskatsauksissa. Yritysten tekemät kustannussäästöt eivät vielä näy täysimääräisinä mutta myynnin romahtaminen näkyy tulojen supistumisena. Yritysten tulokset ovat siis erittäin kehnoja.

Tilanne voi jatkossa parantua:

  • yritysten tekemät kustannussäästöt alkavat näkyä kuluissa viimeistään ensi syksynä
  • rahan huonon saatavuuden takia yritykset ovat talvella purkaneet varastot ja irroittaneet kaiken pääoman mitä niistä saa irti; jatkossa tuotteille löytyy normaali peruskysyntä – varastot ovat tyhjät
  • yritykset ovat maksaneet lainoistaan ylisuuria korkoja; pankit ovat parannelleet taseitaan ottamalla nollakorkoista tulorahoitusta ja lainaamalla yriyksille kalliilla korolla ja suurella marginaalilla; tämä tilanne alkaa vähitellen parantua ja yritykset alkavat taas saada kohtuuhintaista rahoitusta
  • raaka-aineiden hinnat ovat halventuneet

Yritysten voittomarginaalit alkavat siis ensi syksynä parantua vaikka tuotteiden kysyntä olisi edelleen vaimeaa. Järjestelmään on pumpattu paljon likvidiä joutilasta rahaa joka nyt epäröi oikeaa hetkeä osakeostoihin. Mutta huhtikuun tulokset ovat edelleen erittäin huonot. Mikä on oikea hetki mennä mukaan markkinoille ???

 

Makrotalouskatsaus huhtikuu /2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

 

Source: http://www.ism.ws

Ensimmäisiä suhdanne-kevään merkkejä alkaa näkyä vaikka maailma onkin suhdanne-talvessa. Ostopääliköt näkevät tilanteen tämän pakkasen keskellä jo hieman valoisampana kuin kuukausi sitten. Yritysten tuolokset tulevat huhtikuussa olemaan ennätyshuonot – tulosparannuksia on odotettavissa vasta syksyllä. Tuleeko siis vielä sijoittajalle takatalvi vai paistaako osakkeille aurinko jo ensi kesänä? 

Sentimentti-indikaattorit

Ostopääliköiden suhdanneodotukset ovat pessimistisiä ja hieman ristiriitaisia. IFO, JP-Morgan (yllä) ja ISM näkevät odotuksissa pientä elpymistä mutta OECD näkee syvenevää lamaa kaikkialla maailmassa. Saksan IFO indeksi on edennyt pisteeseen, jossa odotukset ovat yhtä surkeat kuin taloudellinen tilanne (Ifo). Tämä on monasti edeltänyt muutaman kuukauden kuluttua tapahtuvaa asenteiden piristymistä, jolloin odotukset nousevat hieman korkeammiksi kuin vallitseva lama. Kanasainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa taloudellisen kasvun alkavan ensi vuoden alussa – siis vajaan vuoden kuluttua.  

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on laskenut entisestään.

Korkomarkkinat

Markkinat näkevät USA:n ja Euroopan tilanteen suurin piirtein samanalisena – talouden laimea kasvu alkaa korkomarkkinoiden mukaan noin vuoden kuluttua.  Japanin tilanne on huonompi – usko nousevan auringon vetovoimaan on heikkoa.

Inflaatio on talttunut ja pelätty deflaatio ei ole käynnistynyt. Keskuspankit ovat erittäin aktiivisella otteella pumpanneet rahaa markkinoille. USA:n keskuspankki ei ole luottanut että pankit nollakorollakaan ottavat riittävästi lyhytkorkoista keskuspankkirahaa ja päätynyt ostamaan pidempikorkoisia sijoitustodistuksia ja tällä toimella FED on lisännyt rahan tarjontaa ja pyrkinyt pudottamaan myös pidempikorkoisen rahan hintaa. Lääkkeet ovat tepsineet – deflaatio on pysynyt loitolla.   

Reaalitalous

Kehittynyt maailma on lamassa – BKT laskee ja maailmankauppa on romahtanut. Kehittyvien maiden vientiteollisuus kärsii tilanteesta kaikkein eniten ja monen viennistä riippuvan kaukoidän maan teollisuustuotanto on pudonnut 20…30%. Poikkeuksen muodostaa Kiina, jossa teollisuustuotanto ja bruttokansantuote edelleen kasvavat ja Intia, jonka teollisuustuotanto supistuu vain lievästi. 

Raskaan vientiteollisuuden tilannetta seuraava Baltic dry indeksi on kääntynyt hieman ylöspäin,  elektroniikan menekkiä seuraava muistipiirien hintaindeksi on sekin taas piristynyt ja raaka-aineet ovat niinikään kallistuneet. Pientä muutosta parempaan on tapahtunut jo kahden kuukauden ajan.

Tämän laman eräs perimmäinen syy, USA:n kova velkaantumisvauhti, on nyt vihdoinkin alkanut hieman hellittää. USA ottaa lisää velkaa noin 4,5% bruttokansantuotteestaan. Vaikka luku on edelleen suuri, on se kuitenkin parempi kuin puoli vuotta sitten.    

Sijoitusmarkkinat

Teollisuustuotannon ja maailmankaupan viime syksynä tapahtunut pysähtyminen tulee näkymään huhtikuussa julkaistavissa osavutiskatsauksissa. Yritysten tekemät kustannussäästöt eivät vielä näy täysimääräisinä mutta myynnin romahtaminen näkyy tulojen supistumisena. Yritysten tulokset ovat siis erittäin kehnoja.

Tilanne voi jatkossa parantua:

  • yritysten tekemät kustannussäästöt alkavat näkyä kuluissa viimeistään ensi syksynä
  • rahan huonon saatavuuden takia yritykset ovat talvella purkaneet varastot ja irroittaneet kaiken pääoman mitä niistä saa irti; jatkossa tuotteille löytyy normaali peruskysyntä – varastot ovat tyhjät
  • yritykset ovat maksaneet lainoistaan ylisuuria korkoja; pankit ovat parannelleet taseitaan ottamalla nollakorkoista tulorahoitusta ja lainaamalla yriyksille kalliilla korolla ja suurella marginaalilla; tämä tilanne alkaa vähitellen parantua ja yritykset alkavat taas saada kohtuuhintaista rahoitusta
  • raaka-aineiden hinnat ovat halventuneet

Yritysten voittomarginaalit alkavat siis ensi syksynä parantua vaikka tuotteiden kysyntä olisi edelleen vaimeaa. Järjestelmään on pumpattu paljon likvidiä joutilasta rahaa joka nyt epäröi oikeaa hetkeä osakeostoihin. Mutta huhtikuun tulokset ovat edelleen erittäin huonot. Mikä on oikea hetki mennä mukaan markkinoille ???

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan