Makrotalous: Lamasta toipuminen täydessä vauhdissa

Makrotalouskatsaus lokakuu / 2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

Source: http://www.ism.ws

Maailmantalous on kovaa vauhtia normalisoitumassa ja palaamassa kasvu-uralle. On vielä liian aikaista ennustaa milloin ja minkälaisena seuraava suhdannekäänne tulee. Ensimmäiset seuraavan suhdannekäänteen hennot ennusmerkit näkyvät muuten kirkkaalla taivaalla, mutta kaikenkaikkiaan nyt on hyvin aikaa seurata miten suhdannenousu kehittyy. 

Sentimentti-indikaattorit

Kaikkien suhdannelaitosten (IFO, JP-Morgan (yllä), ISM, OECD) indikaattorit ennakoivat laman päättymistä loppuvuoden aikana.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on Euroalueella ja USA:ssa entistä pirteämpää. Työttömyys on sekä Euroopassa että USA:ssa nyt vähän alle kymmenen prosenttia ja huippu näyttää jäävän kymmenen prosentin tuntumaan.

Korkomarkkinat

Korkomarkkinat ennakoivat vuoden päästä alkavia maltillisia keskuspankkikoron kiristyksiä.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) suosittelee keskuspankkeja hillitsemään koronnostoilla mahdollisesti alkavaa investointikohteiden (osakkeet, kiinteistöt) hintainflaatiota. Tämä on merkittävä muutos. Tähän saakka keskuspankit ovat seuranneet yksinomaan kuluttajahintainflaatiota ja sovittaneet koron niin, että kuluttajien kokema inflaatio on pysynyt kurissa. Nykyisen kriisin aiheutti IMF:n mukaan asuntojen hintainflaatioon ja kohtuuttomaan velanottoon johtanut alhainen korkotaso. Tätä virhettä ei enää haluta toistaa ja keskuspankkeja kehoitetaan jatkossa tulkitsemaan inflaation käsitettä laajemmin. IMF :n ohjeet edeltävät muutamien kuukausien tai puolen vuoden viiveellä todellisia päätöksiä. Jatkossa sijoittajan kannattaa seurata entistä tarkemmin mitä korkomarkkinoilla tapahtuu.

IMF:n kielenkäyttö sisältää myös viestin valtionvaraiinministereille siitä, että tässä vaiheessa elvytystoimien purkaminen tulee olla jo poliittisessa päätösprosessissa.  Valtiontalouden suorittamat elvytystoimet ovat olleet erittäin tärkeitä ja monissa maissa ne ovat merkittävästi lievittäneet lamaa ja luoneet kasvuedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen, mutta valtion bruttokansantuoteosuuden kasvattaminen ei ole pitkäaikaishoitoon tarkoitettu lääke. Ylenpalttiset tukitoimet on purettava.

Sijoitusmarkkinat

Osakemarkkinoiden nousu ajoittuu usein aikaan jolloin:

  • korot ovat matalat ja raaka-aineita saa kohtuulliseen hintaan
  • kuluttajien ja ostopääliköiden luottamus tulevaisuuteen on kasvussa
  • yritysten voitot ja liikevaihto kasvavat
  • yhteiskunnan säännöstöä kehitetään yksittäisen ihmisen ja yrityksen kannalta yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja ennustettavammaksi

Monet tekijät ovat nyt suosiollisia. Seuraava merkittävä muutos kokonaistilanteeseen tulee mitä ilmeisimmin korkomarkkinoiden taholta kun korot alkavat hivuttautua ylöspäin. Yleensä korot nousevat jonkin aikaa ennen kuin kuluttajien ja ostopääliköiden tulevaisuudenusko lakkaa paranemasta jolloin pörssikurssitkin kääntyvät. Näin ei tietenkään tarvitse aina käydä. Tulemme kuitenkin Piksun palstoilla seuraamaan tilannetta tarkoin ja jos historiasta voidaan jotain oppia niin Piksun lukijat saavat, kuten aiemminkin, ensimmäisenä tietää käänteestä. 

Makrotalouskatsaus lokakuu / 2009     Kai Nyman         

Katsaukseen liittyvä syventävä esitys pidetään Toto invest ryhmän kokouksissa – muissa tilaisuuksissa erikseen pyydettäessä.

 

Source: http://www.ism.ws

Maailmantalous on kovaa vauhtia normalisoitumassa ja palaamassa kasvu-uralle. On vielä liian aikaista ennustaa milloin ja minkälaisena seuraava suhdannekäänne tulee. Ensimmäiset seuraavan suhdannekäänteen hennot ennusmerkit näkyvät muuten kirkkaalla taivaalla, mutta kaikenkaikkiaan nyt on hyvin aikaa seurata miten suhdannenousu kehittyy. 

Sentimentti-indikaattorit

Kaikkien suhdannelaitosten (IFO, JP-Morgan (yllä), ISM, OECD) indikaattorit ennakoivat laman päättymistä loppuvuoden aikana.

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on Euroalueella ja USA:ssa entistä pirteämpää. Työttömyys on sekä Euroopassa että USA:ssa nyt vähän alle kymmenen prosenttia ja huippu näyttää jäävän kymmenen prosentin tuntumaan.

Korkomarkkinat

Korkomarkkinat ennakoivat vuoden päästä alkavia maltillisia keskuspankkikoron kiristyksiä.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) suosittelee keskuspankkeja hillitsemään koronnostoilla mahdollisesti alkavaa investointikohteiden (osakkeet, kiinteistöt) hintainflaatiota. Tämä on merkittävä muutos. Tähän saakka keskuspankit ovat seuranneet yksinomaan kuluttajahintainflaatiota ja sovittaneet koron niin, että kuluttajien kokema inflaatio on pysynyt kurissa. Nykyisen kriisin aiheutti IMF:n mukaan asuntojen hintainflaatioon ja kohtuuttomaan velanottoon johtanut alhainen korkotaso. Tätä virhettä ei enää haluta toistaa ja keskuspankkeja kehoitetaan jatkossa tulkitsemaan inflaation käsitettä laajemmin. IMF :n ohjeet edeltävät muutamien kuukausien tai puolen vuoden viiveellä todellisia päätöksiä. Jatkossa sijoittajan kannattaa seurata entistä tarkemmin mitä korkomarkkinoilla tapahtuu.

IMF:n kielenkäyttö sisältää myös viestin valtionvaraiinministereille siitä, että tässä vaiheessa elvytystoimien purkaminen tulee olla jo poliittisessa päätösprosessissa.  Valtiontalouden suorittamat elvytystoimet ovat olleet erittäin tärkeitä ja monissa maissa ne ovat merkittävästi lievittäneet lamaa ja luoneet kasvuedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen, mutta valtion bruttokansantuoteosuuden kasvattaminen ei ole pitkäaikaishoitoon tarkoitettu lääke. Ylenpalttiset tukitoimet on purettava.

Sijoitusmarkkinat

Osakemarkkinoiden nousu ajoittuu usein aikaan jolloin:

  • korot ovat matalat ja raaka-aineita saa kohtuulliseen hintaan
  • kuluttajien ja ostopääliköiden luottamus tulevaisuuteen on kasvussa
  • yritysten voitot ja liikevaihto kasvavat
  • yhteiskunnan säännöstöä kehitetään yksittäisen ihmisen ja yrityksen kannalta yksinkertaisemmaksi, selkeämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja ennustettavammaksi

Monet tekijät ovat nyt suosiollisia. Seuraava merkittävä muutos kokonaistilanteeseen tulee mitä ilmeisimmin korkomarkkinoiden taholta kun korot alkavat hivuttautua ylöspäin. Yleensä korot nousevat jonkin aikaa ennen kuin kuluttajien ja ostopääliköiden tulevaisuudenusko lakkaa paranemasta jolloin pörssikurssitkin kääntyvät. Näin ei tietenkään tarvitse aina käydä. Tulemme kuitenkin Piksun palstoilla seuraamaan tilannetta tarkoin ja jos historiasta voidaan jotain oppia niin Piksun lukijat saavat, kuten aiemminkin, ensimmäisenä tietää käänteestä. 

Related Posts