Taloudellisiin lakeihin vaikutetaan EU tasoisten puolueiden kautta

  Tiesitkö missä puolueryhmittymässä Anneli Jäätteenmäki ensisijaisesti vaikuttaa?  Oikea vastaus on "Euroopan liberaalidemokraattien liitossa".  Oliko vastaus jotenkin yllättävä? Ei ihme; useimmat meistä ovat ymmällään Europarlamenttiin valitsemiemme MEP edustajien puolueiden suhteen.

Europarlamenttimme tärkeimmät ryhmittymät ovat:

 1. Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmä "EPP" (264 edustajaa)    Suomi: Kokoomus, Kristilliset
 2. Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä "PES" (161 edustajaa):    Suomi: SDP
 3. Euroopan liberaalidemokraattien liitto "ALDE"  (80 edustajaa).   Suomi: Keskusta, RKP
 4. Vihrät "Greens / EFA" (53 edustajaa);   Suomi:  Vihreät
 5. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta "UEN" (35 edustajaa); 
 6. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto "GUE / NGL" (32 edustajaa)
 7. Itsenäisyys/demokratia -ryhmä "IND-DEM" (18 edustajaa)
 8. Muut (93 edustajaa); Suomi: PS

Talouselämämme toimintaa säätelevistä laeista päätetään suurimmaksi osaksi Euroopplaisella tasolla ja koko lainsäädännöstämmekin liki puolet on EU tasoista, mutta silti tuntemuksemme vaikutusvaltaisista poliittisista ryhmittymistä ja niiden tavoitteista on heikko. Miksi näin?

Ei ole ihme että EU tason lainsäädäntötyö jää meille vieraaksi sillä:

 • EU tason poliittiset puolueet eivät näy europarlamenttivaaleissa; vain kansalliset puolueet ja niiden linjat ovat esillä
 • EU tason poliittiset puolueet ovat löyhiä yhteistyöelimiä, jotka pyrkivät vaalien jälkeen löytämään struktuuria Eurooppalaiseen päätöksentekoon; Europarlamentaarikot ovat saaneet mandaattinsa kansallisten tunnusten ja puoluelinjausten avulla eikä syvää lojaalisuutta yhteiselle Euroopplaiselle puoluerakenteelle ole olemassa

Olisi suotavaa että eurooppalaista päätöksenteokodynamiikkaa pidettäisiin paremmin esillä. Merkittävimmät taloudellista koneistoa ohjaavat lait päätetään Eurooppalaisella tasolla ja aktiivinen poliittinen vaikuttaminen edellyttää taustalla tapahtuvaa kansalaiskeskustelua.

Mutta miten käytännössä toteuttaa tämä profiilin nosto? Suomalainen puoluekenttä karttaa Euroopan tason puoluetunnusten ja linjausten esillä pitämistä – se rapauttaisi puolueiden itsenäistä identiteettiä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää talousmedia, jonka tulisi pitää esillä MEP:ien identifioitumista Euroopplaisiin puolueryhmiin.

Vaikutusvaltamme EU:ssa perustuu yhteistoimintaan – ja talouden toimintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen edellyttää sitä, että tuemme europarlamentaarikkojamme heidän työssään EU- tason puolueryhmien jäsenenä.

Lähde:  www.elections2009-results.eu/fi/index_fi.html

 

 

  Tiesitkö missä puolueryhmittymässä Anneli Jäätteenmäki ensisijaisesti vaikuttaa?  Oikea vastaus on "Euroopan liberaalidemokraattien liitossa".  Oliko vastaus jotenkin yllättävä? Ei ihme; useimmat meistä ovat ymmällään Europarlamenttiin valitsemiemme MEP edustajien puolueiden suhteen.

Europarlamenttimme tärkeimmät ryhmittymät ovat:

 1. Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmä "EPP" (264 edustajaa)    Suomi: Kokoomus, Kristilliset
 2. Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä "PES" (161 edustajaa):    Suomi: SDP
 3. Euroopan liberaalidemokraattien liitto "ALDE"  (80 edustajaa).   Suomi: Keskusta, RKP
 4. Vihrät "Greens / EFA" (53 edustajaa);   Suomi:  Vihreät
 5. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta "UEN" (35 edustajaa); 
 6. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto "GUE / NGL" (32 edustajaa)
 7. Itsenäisyys/demokratia -ryhmä "IND-DEM" (18 edustajaa)
 8. Muut (93 edustajaa); Suomi: PS

Talouselämämme toimintaa säätelevistä laeista päätetään suurimmaksi osaksi Euroopplaisella tasolla ja koko lainsäädännöstämmekin liki puolet on EU tasoista, mutta silti tuntemuksemme vaikutusvaltaisista poliittisista ryhmittymistä ja niiden tavoitteista on heikko. Miksi näin?

Ei ole ihme että EU tason lainsäädäntötyö jää meille vieraaksi sillä:

 • EU tason poliittiset puolueet eivät näy europarlamenttivaaleissa; vain kansalliset puolueet ja niiden linjat ovat esillä
 • EU tason poliittiset puolueet ovat löyhiä yhteistyöelimiä, jotka pyrkivät vaalien jälkeen löytämään struktuuria Eurooppalaiseen päätöksentekoon; Europarlamentaarikot ovat saaneet mandaattinsa kansallisten tunnusten ja puoluelinjausten avulla eikä syvää lojaalisuutta yhteiselle Euroopplaiselle puoluerakenteelle ole olemassa

Olisi suotavaa että eurooppalaista päätöksenteokodynamiikkaa pidettäisiin paremmin esillä. Merkittävimmät taloudellista koneistoa ohjaavat lait päätetään Eurooppalaisella tasolla ja aktiivinen poliittinen vaikuttaminen edellyttää taustalla tapahtuvaa kansalaiskeskustelua.

Mutta miten käytännössä toteuttaa tämä profiilin nosto? Suomalainen puoluekenttä karttaa Euroopan tason puoluetunnusten ja linjausten esillä pitämistä – se rapauttaisi puolueiden itsenäistä identiteettiä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää talousmedia, jonka tulisi pitää esillä MEP:ien identifioitumista Euroopplaisiin puolueryhmiin.

Vaikutusvaltamme EU:ssa perustuu yhteistoimintaan – ja talouden toimintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön vaikuttaminen edellyttää sitä, että tuemme europarlamentaarikkojamme heidän työssään EU- tason puolueryhmien jäsenenä.

Lähde:  www.elections2009-results.eu/fi/index_fi.html

 

 

Related Posts