Onko uusiutuvat energiat seuraava pörssikupla

Jo nyt puhkeavassa pörssikuplassa uusiutuvien energioiden yhtiöt ovat olleet voimalla mukana. Alueen investoinnit olivat 148 biljoonaa dollaria vuonna 2007 ja nousua edellisvuodesta oli 60 %.
Puhtaan energian indeksit nousivat voimakkaasti vuoden 2007 loppuun, kuten oheisesta kuvasta ilmenee, romahtaakseen muiden osakkeiden mukana vuonna 2008.

 

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PBD

Tämän vuoden alamäkeen on syyt samat kuin muillakin osakkeilla, finanssikriisi ja velkapositioiden purku. Edelleen yritysten on entistä vaikeampi saada rahaa markkinoilta ja öljyn hinnan lasku on tehnyt vaihtoehtoisista energioista vähemmän houkuttelevia.
 

Mutta alan toipumiseen on muita sektoreita paremmat syyt: USA:n presidentinvaalin tulos ja liittovaltion 700 biljoonan dollarin pelastussuunnitelmaan sisältyy myös tukea vaihtoehtoisille energioille (verokevennyksiä ja tukea mm. CO2-talteenotolle). Myös CO2-emissiokauppa laajenee käsittämään uusia maita. Samoin kaikista talousongelmista huolimatta OECD maiden piirissä jatketaan säätelyn kehittämistä; energia-alalle on lopultakin tärkeämpää ennustettava kehitys kuin säädösten sisältö johtuen alan vaatimista suurista ja pitkäaikaisista investoinneista.

Myös talouden hidastumisen aikaansaama teräksen, kuparin ja muiden raaka-aineiden lasku lisää mahdollisuuksia alan investointeihin.
Toinen merkittävä alan hyvää tulevaisuutta ennakoiva tekijä on lisääntyneet Venture Capital sijoitukset alalle, arvio vuodelle 2008 on 14,2 biljoonaa dollaria jossa on reilua kasvua vuoden 2007 investoinneista 9,8 biljoonasta dollarista.

Niinpä Michael Liebreich (New Energy Finance) sanookin että jatkossa uusiutuvat energiat tulee olemaan fokusoidumpi, kevyempi, laihempi, vähemmän naivi ja paremmin varustautunut kilpaileman energiasektorilla.

Eräs mahdollisuus sijoittaa alaan on Power Shares EFT Global Clean Energy Portfolio, (PBD)
http://finance.yahoo.com/echarts?s=PBD#symbol=PBD;range=6m

 

Jo nyt puhkeavassa pörssikuplassa uusiutuvien energioiden yhtiöt ovat olleet voimalla mukana. Alueen investoinnit olivat 148 biljoonaa dollaria vuonna 2007 ja nousua edellisvuodesta oli 60 %.
Puhtaan energian indeksit nousivat voimakkaasti vuoden 2007 loppuun, kuten oheisesta kuvasta ilmenee, romahtaakseen muiden osakkeiden mukana vuonna 2008.

 

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PBD

Tämän vuoden alamäkeen on syyt samat kuin muillakin osakkeilla, finanssikriisi ja velkapositioiden purku. Edelleen yritysten on entistä vaikeampi saada rahaa markkinoilta ja öljyn hinnan lasku on tehnyt vaihtoehtoisista energioista vähemmän houkuttelevia.
 

Mutta alan toipumiseen on muita sektoreita paremmat syyt: USA:n presidentinvaalin tulos ja liittovaltion 700 biljoonan dollarin pelastussuunnitelmaan sisältyy myös tukea vaihtoehtoisille energioille (verokevennyksiä ja tukea mm. CO2-talteenotolle). Myös CO2-emissiokauppa laajenee käsittämään uusia maita. Samoin kaikista talousongelmista huolimatta OECD maiden piirissä jatketaan säätelyn kehittämistä; energia-alalle on lopultakin tärkeämpää ennustettava kehitys kuin säädösten sisältö johtuen alan vaatimista suurista ja pitkäaikaisista investoinneista.

Myös talouden hidastumisen aikaansaama teräksen, kuparin ja muiden raaka-aineiden lasku lisää mahdollisuuksia alan investointeihin.
Toinen merkittävä alan hyvää tulevaisuutta ennakoiva tekijä on lisääntyneet Venture Capital sijoitukset alalle, arvio vuodelle 2008 on 14,2 biljoonaa dollaria jossa on reilua kasvua vuoden 2007 investoinneista 9,8 biljoonasta dollarista.

Niinpä Michael Liebreich (New Energy Finance) sanookin että jatkossa uusiutuvat energiat tulee olemaan fokusoidumpi, kevyempi, laihempi, vähemmän naivi ja paremmin varustautunut kilpaileman energiasektorilla.

Eräs mahdollisuus sijoittaa alaan on Power Shares EFT Global Clean Energy Portfolio, (PBD)
http://finance.yahoo.com/echarts?s=PBD#symbol=PBD;range=6m

 

3 thoughts on “Onko uusiutuvat energiat seuraava pörssikupla

 1. Eivät ole

  Jos jotain maailmassa ruuan lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan, niin energia on aika korkealla prioriteetilla. Suomessa vaan on lähdetty väärälle, vanhan teknologian tukemislinjalle uusien ydinvoimaloiden rakentamisessa. Uusiutuvat energiateknologiat olisi todellinen sijoitus sekä kansantaloudellisesti että yksityisesti.

   

 2. Toki energia maailmassa tarvitaan

  Toki minäkin uskon energian tärkeyteen mutta myös siihen, että jatkossa energiaa tuotetaan enimmäkseen järkevillä tavoilla. OECD maiden rikastuminen on saanut aikaan sen, että energiantuotannon lisäyksen ei tarvitse olla taloudellisesti kaikkein halvinta, on varaa ajatella entistä enemmän ympäristöasioita. Eihän esim. kerrostalossa asuvan perheen sähkölaskun koolla ole paljoakaan merkityssä verrattuna laajakaista ja 3-4 puhelimen kuukausimaksuihin.

   

  Mutta kaikkea päättömyyttä ei kannata uskoa, vaikka se lehdessä lukisikin. Esimerkkinä vaikkapa etanolin tuottaminen maissista USA:ssa, joka mitä ilmeisimmin kuluttaa lannoitteina ja traktorin polttoaineena enemmän kuin mitä saatavan etanolin polttoarvo on.

  Pörssikuplan taas tekevät yli-innokkaat sijoittajat laumakäyttäytymisellään, eivät rationaaliset analyysin tekijät. Mutta kukaan ei kiellä hyötymästä tuosta pörssikuplan kehittymisvaiheesta kunhan hyppää ajoissa pois kyydistä.

   

  Mikä sitten voisi olla rationaalisen analyysin tekijän kohde, vaikka General Electric.

  Törmäsin nimittäin mielenkiintoisen kirjoitukseen General Electric yhtiöstä.

  Tai mikä siinä oli mielenkiintoista, oli eri segmenttien tuotto ja sen kasvunäkymät.

  Eniten voittoa tuo GE Money, mutta voitot ovat supistumassa vv. 2007-09: 12 => 8 b$

  Seuraavana on Teknologia-infrastruktuuri, kohtuullista voiton kasvua 7,8 => 8,5 b$

  Kolmantena Energia-infrastruktuuri, reilua voiton kasvua 5 => 7 b$

  Neljäs segmentti on NBC Universal, vaatimatonta voiton kasvua  3 => 3,3 b$

  Viidentenä Kuluttaja & teollisuus segmentti, voitot (ja ilmeisesti segmenttikin) häviämässä 1 => 0 b$.

   

  Ilmankos Warren Buffettin Berkshire Hathaway osti reilun siivun GE:tä.

   

  Kurssikäyrä:

  http://finance.yahoo.com/q/bc?s=GE 

   

   

 3. Bioenergialla lämpöä ja sähköä

  Harvaan asutettuun maahan on rakennettu keskitetty energiajärjestelmä. Ydinvoimaan uskotaan kuin Markus-setä kaurapuuroon.

  Olli Kallio jätti eilen diplomityönsä Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolle koskien sähkön tuotantoa pienissä, 1- 10 MW CHP laitoksissa.

  Meillä on Suomessa hyvät edellytykset hajautetun energiatuotannon lisärakentamiseen. Rakennemuutoksen lähtökohdat ovat nyt paremmat, kun alkava taantuma tulee vähentämään CHP-tuotantoa metsäteollisuusintegraateissa.

  Mutta vanhasta muistista rakennetaan vielä suurta, keskitettyä ja lobbaajat ovat iskostaneet päähämme, että ydinvoima on halvempaa kuin mikään muu, jos unohdamme jätteet ja joskus haudattavat ydinvoimalaitosruumiit.

  Uusia mahdollisuuksia syyntyy sahateollisuudess. Lisätietoja saa Suomen Sahat r.y. sivulta.

  Pöyry Energyn laskelmien mukaan itsenäinen (ei paperiteollisuuden omistuksessa oleva) sahateollisuus omaa noin 400 MW:n sähköntuotantotehon (LoviisaI 400 MW!), joka hajautetusti tuotettuna eri puolilla maata tukisi täydellisesti nykyisessä hallitusohjelmassa mainittua hajautettua lämmön ja sähkön tuotantoa. Em. energiamäärä voitaisiin laskelmien mukaan nostaa jopa 5 TWh saakka (Suomen sähkönkäyttö 90 TWh). Syöttötariffin antaminen käynnistäisi useita hankkeita eri puolilla maata. Kysymykseen tulisi suurempien sahojen omat hankkeet, keskisuuret toimijat voivat saada aikaan yhteishankkeita ja sahateollisuus on jo tänään yhteistoiminnassa paikallisten energialaitosten, ym toimijoiden kanssa energian tuotannossa. Monessa tapauksessa sähköntuotannon lisäksi voitaisiin tuottaa kaukolämpöä asutuskeskuksille. Kaikki edellä mainittu olisi omiaan tuomaan maaseutupaikkakunnille lisää taloudellista aktiviteettia, jonka avulla alueellista hyvinvointia edistettäisiin. Kaiken lisäksi investoinneissa voitaisiin hyödyntää kotimaista kone- ja laiteteknologiaa.

Comments are closed.

Related Posts