Öljyn hinnan vaikutus osakekursseihin

Laajassa kirjossa kokeellisia taloustieteen tutkimuksia on osoitettu, että öljyn hinnan nousu hidastaa BKT-kasvua. Vähemmän sen sijaan on tutkimuksia siitä mitä öljyhinta vaikuttaa osakekursseihin.
Valtavirrasta eroaa tuore tutkimus nimeltä ”The Stock Market Reaction to Oil Price Changes”, joka kertoo mitä öljyhinnan muutos vaikutta kursseihin päivätasolla ja myös eri toimialoilla.


Laajassa kirjossa kokeellisia taloustieteen tutkimuksia on osoitettu, että öljyn hinnan nousu hidastaa BKT-kasvua. Vähemmän sen sijaan on tutkimuksia siitä mitä öljyhinta vaikuttaa osakekursseihin.
Valtavirrasta eroaa tuore tutkimus nimeltä ”The Stock Market Reaction to Oil Price Changes”, joka kertoo mitä öljyhinnan muutos vaikutta kursseihin päivätasolla ja myös eri toimialoilla.

Sen tuloksissa todetaan, tieto suurista hinnankorotuksista eli öljyn tarjontapuolelta vaikuttavaa kursseja alentavasti. Sen sijaan pienet hinnankorotukset ovat merkki kysyntäpuolelta eli kertovat talouden aktiivisuudesta ja korreloivat positiivisesti öljyn hinnan kanssa

Ehkä mielenkiintoisin osa tutkimuksesta on toimialojen (81 kpl.) kurssimuutokset öljyn hinnan mukana etenkin kun vaikutuksen kertoimet on erikseen kustannus ja kysyntäpuolelta.
Toimialoja, joihin öljyn hinta vaikuttaa eniten olivat:
Ilmakuljetukset
Rautatiet
Kaivosteollisuus
Autokuljetukset
Vesilaitokset
Maataloustuotteet
Sähköntuotanto
Kemikaalit

Vähiten vaikutusta puolestaan oli mm. tietokoneisiin, sähköiseen kommunikaatioon, vakuutuksiin ja myös raskaisiin ajoneuvoihin sekä autojen osiin.
Tutkimuksessa ei ole toimialoista mitään johtopäätöksiä, mutta selvästi riippuvuuden kärjessä ovat energiaintensiiviset alat ja kuljetusta vaativat.
Yllätyksiä on kuten autokorjaus sijalla 10, tukku- ja vähittäiskauppa (16,17), lentokoneet (62), kuorma-autot ja auto-osat (71) henkilöautot (78).

Itse tutkimus löytyy netistä:
Gogineni, Sridhar, ”The Stock Market Reaction to Oil Price Changes” (March 13, 2008). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=947568

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija