Onko valuuttakursseilla merkitystä ?

 

Monissa suomalaisissa pörssiosakkeissa on piilevää Euron arvoon liittyvää valuuttariskiä. Useat HEX yhtiöt toimivat pääosin Euroaluueen ulkopuolella ja niinpä Euroissa laskettu tulos ja liikevaihto heiluvat Euron tahdissa.

Monien Suomessa noteerattujen yritysten omistus on pääosin Euroalueen ulkopuolella ja niitä myös noteerataan joissakin ulkomaisessa pörsseissä. Mielikuva yrityksen arvosta muodostuu siis jossakin muussa valuutassa kuin Euroina ja niinpä monien HEX noteerattujen kansainvälisten yritysten kurssi heiluukin selvästi Euron tahdissa.

Mutta onko riskiä haitaksi saakka? Yleensä valuuttakurssiriskejä ei kannata miettiä. Valuuttariippuvuuksia on, mutta ne ovat kohtuullisia ja riippuvuudet kompensoivat toisiaan. Salkkuun tulee automaattisesti valuuttakurssiriippuvuuksia, mutta niistä ei yleensä kannata välittää. On paljon tärkeämpää keskittyä analysoimaan yrityksen muita toimintaedellytyksiä, toimialan kasvumahdollisuuksia ja johdon pätevyyttä.

Tilanne voi olla toinen jos ostaa paljon osakkeita, rahastoja tai muita instrumentteja joltakin tietyltä markkina-alueelta. Ostamalla esimerkiksi Venäjä rahastoa voi saada salkkuunsa rupla- riippuvuutta tai ostamalla kaukoitään sijoittavaa rahastoa saa riippuvuutta kaukoidän valuuttoihin. Sijoituskohde määrää riippuvuuden. Mutta näidenkin kohdalla pätee se, että hajautetussa salkussa valuuttariippuvuudet kompensoivat toisiaan. Maantieteellisten sijoitusten osalta kannattaa kuitenkin suosia heikon valuutan maita ja karttaa vahvoja.

Monet sijoittajat pelkäävät valuuttakurssiriskiä eivätkä uskalla ostaa esimerkiksi USA:ssa dollari-noteerattuja indeksirahastoja. Pelko on turhaa. On ihan sama ostaako esimerkiksi globaaliin "pankit ja rahoitus" sektoriin sidottua indeksiä USA:sta tai Saksasta. Samoin on ihan sama ostaako UPM Kymmene osakkeita USA:sta tai Suomesta. Se mistä osake on ostettu ja missä se on noteerattu ei vaikuta arvoon – enemmän vaikuttavat muut seikat. Ostamalla Amerikkalaisilla kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä saa tietenkin salkkuunsa dollaririskiä – mutta tämä on jo sijoittajan selkeä tietoinen valinta.

Osakkeisiin sijoittavan ei siis kannata yleensä vaivata itseään valuuttakurssiriskeillä – sijoitus kannattaa arvioida muilla perusteilla. Valuuttariskeihin keskittyvät valuuttakauppiaat hoitavat oman työnsä ja osakkeisiin sijoittavan ei kannata vaivata itseään näillä asioilla. Osakesijoittajan kannattaa keskittyä omaan vahvaan osaamiseensa – yritysten ja talouden sektoreiden toimintaedellytysten arviointiin.

 

Monissa suomalaisissa pörssiosakkeissa on piilevää Euron arvoon liittyvää valuuttariskiä. Useat HEX yhtiöt toimivat pääosin Euroaluueen ulkopuolella ja niinpä Euroissa laskettu tulos ja liikevaihto heiluvat Euron tahdissa.

Monien Suomessa noteerattujen yritysten omistus on pääosin Euroalueen ulkopuolella ja niitä myös noteerataan joissakin ulkomaisessa pörsseissä. Mielikuva yrityksen arvosta muodostuu siis jossakin muussa valuutassa kuin Euroina ja niinpä monien HEX noteerattujen kansainvälisten yritysten kurssi heiluukin selvästi Euron tahdissa.

Mutta onko riskiä haitaksi saakka? Yleensä valuuttakurssiriskejä ei kannata miettiä. Valuuttariippuvuuksia on, mutta ne ovat kohtuullisia ja riippuvuudet kompensoivat toisiaan. Salkkuun tulee automaattisesti valuuttakurssiriippuvuuksia, mutta niistä ei yleensä kannata välittää. On paljon tärkeämpää keskittyä analysoimaan yrityksen muita toimintaedellytyksiä, toimialan kasvumahdollisuuksia ja johdon pätevyyttä.

Tilanne voi olla toinen jos ostaa paljon osakkeita, rahastoja tai muita instrumentteja joltakin tietyltä markkina-alueelta. Ostamalla esimerkiksi Venäjä rahastoa voi saada salkkuunsa rupla- riippuvuutta tai ostamalla kaukoitään sijoittavaa rahastoa saa riippuvuutta kaukoidän valuuttoihin. Sijoituskohde määrää riippuvuuden. Mutta näidenkin kohdalla pätee se, että hajautetussa salkussa valuuttariippuvuudet kompensoivat toisiaan. Maantieteellisten sijoitusten osalta kannattaa kuitenkin suosia heikon valuutan maita ja karttaa vahvoja.

Monet sijoittajat pelkäävät valuuttakurssiriskiä eivätkä uskalla ostaa esimerkiksi USA:ssa dollari-noteerattuja indeksirahastoja. Pelko on turhaa. On ihan sama ostaako esimerkiksi globaaliin "pankit ja rahoitus" sektoriin sidottua indeksiä USA:sta tai Saksasta. Samoin on ihan sama ostaako UPM Kymmene osakkeita USA:sta tai Suomesta. Se mistä osake on ostettu ja missä se on noteerattu ei vaikuta arvoon – enemmän vaikuttavat muut seikat. Ostamalla Amerikkalaisilla kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä saa tietenkin salkkuunsa dollaririskiä – mutta tämä on jo sijoittajan selkeä tietoinen valinta.

Osakkeisiin sijoittavan ei siis kannata yleensä vaivata itseään valuuttakurssiriskeillä – sijoitus kannattaa arvioida muilla perusteilla. Valuuttariskeihin keskittyvät valuuttakauppiaat hoitavat oman työnsä ja osakkeisiin sijoittavan ei kannata vaivata itseään näillä asioilla. Osakesijoittajan kannattaa keskittyä omaan vahvaan osaamiseensa – yritysten ja talouden sektoreiden toimintaedellytysten arviointiin.

Related Posts