Uusiin liiketoimintaprosesseihin ja teknlologioihin kannattaa sijoittaa – tässä muutama

Sijoittajan on hyvä olla mukana teknologioiden ja liiketoimintaprosessien muutostrendeissä. Näitä mahdollisuuksia tarjoavia muutosprosesseja on menossa lähes jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. Vaikka kehittyneiden maiden taloudellinen kasvu onkin hidastumassa pariin prosenttiin ei tilanne ole toivoton. Maailman taloudellinen kasvu on nopeutunut 1800 luvun yhdestä prosentista ensin 1900 luvun alun parin prosentin tasolle ja nyt olemme jo neljän posentin tuntumassa. Sijoittajan pitää vain löytää kasvavat osa-alueet ja mennä mukaan.

Tähän alle on listattu muutamia muutosprosesseja, joissa voi olla antoisaa olla mukana: 

Yritysten informaatioteknologia

 • yritysten omat tietokonesalit häviävät ja sovellutukset siirtyvät keskitettyihin, globaaleihin konesalipalveluihin
 • konesalien rautapalvelut eriävät sovellutusliiketoiminnasta (yritykset ostavat ensi sijassa sovellutuspalveluita eivätkä ole enää suoraa tekemisissä varsinaista konesalipalvelua tarjoavien rautatalojen kanssa)
 • suurikokoiset makronäytöt tulevat työpöydille

Media

 • videot tekvät tuloaan osaksi median internet portaaleja ja TV ohjelmien internet levitys on alkamassa
 • kansalaismedian rooli kasvaa kaiken aikaa (blogit, …)
 • globaaleja niche kulttuureita ja niille dedikoituja medioita syntyy
 • kolmiulotteisen vaikutelman tarjoavien näyttölaitteiden myynti alkaa muutamien vuosien kuluttua ja tämä mullistaa median tekemistä ja tarjontaa
 • musiikin ja elokuvien vähittäiskauppa on siirtymässä nettiin

Raaka-aineet ja perusteollisuus

 • raaka-aineiden ja perusteollisuuden osuus kansantaloudesta jatkaa, hidasta, vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen jatkunutta laskuaan
 • öljyn hinta pysyy kalliina
 • hienopaperin kulutus vähenee ja energiapuun lisääntyy
 • ydinvoiman käyttö lisääntyy

Kulutustavarat

 • globaalit logistiikkaketjut vahvistuvat
 • kulttuurisidonnaisten tuotemerkkien hallinta eriytyy valmistuksen ja jakelun liiketoimintaketjuista
 • monien erityiskulutustavaroiden esittely ja kauppa siirtyy internettiin
 • elintarvikkeiden hankinta ja ostamisen elämystä tarjoavat kaupat tehdään ostoskeskuksissa

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

 • liiketoiminta sirtyy vähitellen pois vanhojen eurooppalaisten kaupunkien keskustoista ympäröiville työssäkäyntialueille
 • asumiskulttuuri pientalovaltaistuu ja toisaalta yksittäisiä pilvenpiirtäjiä aletaan rakentaa yhä useammassa kaupungissa
 • asuminen kaupungistuu ja keskittyy
 • asuinpinta-alat lisääntyvät
 • tietoliikenteen tehostuminen vähentää työmatkaliikennettä (työtä tehdään yhä useammin kotona)
 • saman katon alla olevat ostoskeskukset korvaavat enenevässä määrin katujen varsilla sijaitsevia liiketiloja

Internet ja tietoliikenne

 • ihmisten ja yhteisöjen verkkoidentiteetti (facebook, linkedin, myspace, ircgallery …) vahvistuu
 • kullekin sosiaalisen aktiviteetin alueelle (puheviestintä, työnhaku, asunnonosto,….) syntyy muutamia, kyseistä liiketoimintaa hallitsevia paleveluita
 • maakunnalliset näkymät internetin palveluihin toteutuvat kansallisten tai globaalien paleveluiden osana

Liikenne ja matkailu

 • nopeakulkuiset luotijunat yhdistävät lähekkäin sijaitsevia metropoleja
 • liikelentäminen alkaa korvautua internetin tarjoamilla virtuaalisilla kommunikaatiovälineillä
 • internet pohjaiset palvelut syrjäyttävät matkatoimistojen tarjontaa
 • hybridi- ja sähkö- kulkunevot tulevat osaksi kaupunkikuvaa

Pankit, rahoitus ja taloushallinto

 • pankki-, rahoitus- palvelut automatisoituvat ja sellaisista toiminteista kuten luottokelpoisuuden määrittämisestä tulee automaattisempaa kuin aikaisemmin
 • sähköinen lasku tekee mahdolliseksi automatisoida ja realiaikaistaa taloushallinnon loputkin prosessit alkaen verotuksesta ja kirjanpidosta

 

Nämä valitut muutosprosessit eivät ole kattavia ja lista on jossain määrin sattumanvarainen. Tarvitsisimme hyviä taloustoimittajia, jotka valaisisivat liiketoiminnan muutosprosessien ja teknologioiden merkitystä sijoittajan näkökulmasta.

 

Sijoittajan on hyvä olla mukana teknologioiden ja liiketoimintaprosessien muutostrendeissä. Näitä mahdollisuuksia tarjoavia muutosprosesseja on menossa lähes jokaisella liiketoiminnan osa-alueella. Vaikka kehittyneiden maiden taloudellinen kasvu onkin hidastumassa pariin prosenttiin ei tilanne ole toivoton. Maailman taloudellinen kasvu on nopeutunut 1800 luvun yhdestä prosentista ensin 1900 luvun alun parin prosentin tasolle ja nyt olemme jo neljän posentin tuntumassa. Sijoittajan pitää vain löytää kasvavat osa-alueet ja mennä mukaan.

Tähän alle on listattu muutamia muutosprosesseja, joissa voi olla antoisaa olla mukana: 

Yritysten informaatioteknologia

 • yritysten omat tietokonesalit häviävät ja sovellutukset siirtyvät keskitettyihin, globaaleihin konesalipalveluihin
 • konesalien rautapalvelut eriävät sovellutusliiketoiminnasta (yritykset ostavat ensi sijassa sovellutuspalveluita eivätkä ole enää suoraa tekemisissä varsinaista konesalipalvelua tarjoavien rautatalojen kanssa)
 • suurikokoiset makronäytöt tulevat työpöydille

Media

 • videot tekvät tuloaan osaksi median internet portaaleja ja TV ohjelmien internet levitys on alkamassa
 • kansalaismedian rooli kasvaa kaiken aikaa (blogit, …)
 • globaaleja niche kulttuureita ja niille dedikoituja medioita syntyy
 • kolmiulotteisen vaikutelman tarjoavien näyttölaitteiden myynti alkaa muutamien vuosien kuluttua ja tämä mullistaa median tekemistä ja tarjontaa
 • musiikin ja elokuvien vähittäiskauppa on siirtymässä nettiin

Raaka-aineet ja perusteollisuus

 • raaka-aineiden ja perusteollisuuden osuus kansantaloudesta jatkaa, hidasta, vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen jatkunutta laskuaan
 • öljyn hinta pysyy kalliina
 • hienopaperin kulutus vähenee ja energiapuun lisääntyy
 • ydinvoiman käyttö lisääntyy

Kulutustavarat

 • globaalit logistiikkaketjut vahvistuvat
 • kulttuurisidonnaisten tuotemerkkien hallinta eriytyy valmistuksen ja jakelun liiketoimintaketjuista
 • monien erityiskulutustavaroiden esittely ja kauppa siirtyy internettiin
 • elintarvikkeiden hankinta ja ostamisen elämystä tarjoavat kaupat tehdään ostoskeskuksissa

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

 • liiketoiminta sirtyy vähitellen pois vanhojen eurooppalaisten kaupunkien keskustoista ympäröiville työssäkäyntialueille
 • asumiskulttuuri pientalovaltaistuu ja toisaalta yksittäisiä pilvenpiirtäjiä aletaan rakentaa yhä useammassa kaupungissa
 • asuminen kaupungistuu ja keskittyy
 • asuinpinta-alat lisääntyvät
 • tietoliikenteen tehostuminen vähentää työmatkaliikennettä (työtä tehdään yhä useammin kotona)
 • saman katon alla olevat ostoskeskukset korvaavat enenevässä määrin katujen varsilla sijaitsevia liiketiloja

Internet ja tietoliikenne

 • ihmisten ja yhteisöjen verkkoidentiteetti (facebook, linkedin, myspace, ircgallery …) vahvistuu
 • kullekin sosiaalisen aktiviteetin alueelle (puheviestintä, työnhaku, asunnonosto,….) syntyy muutamia, kyseistä liiketoimintaa hallitsevia paleveluita
 • maakunnalliset näkymät internetin palveluihin toteutuvat kansallisten tai globaalien paleveluiden osana

Liikenne ja matkailu

 • nopeakulkuiset luotijunat yhdistävät lähekkäin sijaitsevia metropoleja
 • liikelentäminen alkaa korvautua internetin tarjoamilla virtuaalisilla kommunikaatiovälineillä
 • internet pohjaiset palvelut syrjäyttävät matkatoimistojen tarjontaa
 • hybridi- ja sähkö- kulkunevot tulevat osaksi kaupunkikuvaa

Pankit, rahoitus ja taloushallinto

 • pankki-, rahoitus- palvelut automatisoituvat ja sellaisista toiminteista kuten luottokelpoisuuden määrittämisestä tulee automaattisempaa kuin aikaisemmin
 • sähköinen lasku tekee mahdolliseksi automatisoida ja realiaikaistaa taloushallinnon loputkin prosessit alkaen verotuksesta ja kirjanpidosta

 

Nämä valitut muutosprosessit eivät ole kattavia ja lista on jossain määrin sattumanvarainen. Tarvitsisimme hyviä taloustoimittajia, jotka valaisisivat liiketoiminnan muutosprosessien ja teknologioiden merkitystä sijoittajan näkökulmasta.

 

Related Posts