Taurus osakelista viikolle 50

Taurus osakelista 5009

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

 

Olemme edellisissä viesteissä tutkineet miten Joel Greenblattin kehittämä formula toimii eri tilanteissa. Nyt tarkastelemme sitä, mille osakkeille tai missä tilanteissa formula toimii huonosti tai ei toimi lainkaan.

Tärkeimmän osan tästä Joel kertoo kirjassaan ”The Little Book that Beats the Market”. Hän neuvoo poistamaan analysoitavien osakkeiden joukosta pankki- vakuutus- ja muut rahoituslaitosten osakkeet. Tämä siksi että näiden yritysten taseet eroavat paljon, muita liiketoimintoja harjoittavien yritysten taseista. Pankin taseesta suurin osa on velkaa, jonka pankki on ottanut säästäjiltä tai muilta rahoituslaitoksilta ja välittänyt sen edelleen yrityksille, asunnonostajille ja kuluttajille. Kriisiin kaatuneiden pankkien joukossa oli sellaisia joiden taseesta peräti 95% oli velkaa. Kun lainansaajat eivät kyenneet hoitamaan velkojansa, pankin mitätön 5% oma pääoma ei riittänyt, vaan pankki meni konkurssiin tai joutui valtion haltuun. Todennäköisesti voimme formulan avulla verrata rahoituslaitoksia keskenään, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia muiden toimialojen yritysten kanssa.

Toinen yritysryhmä jonka Joel neuvoo sulkemaan pois on ”Utilities”, millä hän tarkoittaa esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelua harjoittavia yrityksiä. Näiden paikallismonopolien toiminta on säädelty, eikä näin ollen seuraa talouden syklejä. Pohjoismaissa jakeluyhtiöt ovat yleensä suoraan valtion tai kuntien omistuksessa; pörssiyhtiöistä tulee mieleen vain Fortum sekä norjalainen Hafslund, joiden toiminnasta pieni osa on sähkönjakelua.

On vielä joukko yrityksiä, joiden kohdalla analyysin soveltaminen saattaa johtaa harhaan. Nämä ovat vahvasti syklisiä yrityksiä. Ne valmistavat yksinomaan bulkkituotteita, joiden hintakehitys on vahvasti riippuvainen maailmanmarkkinoiden sykleistä. Esimerkkeinä voi mainita Bolidenin (värimetallit) ja Outokummun (ruostumaton teräs). Meillä ei ole varsinaisia erillisiä tutkimustuloksia tästä ryhmästä, mutta parin viime vuoden osalta folmula ei ole antanut hyödyllisiä signaaleja näiden osakkeiden kohdalla.

Kun sykli oli huipussaan vuoden 2007 lopussa, sekä Boliden että Outokumpu tekivät valtavan hyvää tulosta (korkea EBIT) , mikä sijoitti nämä osakkeet listan kärkijoukkoon. Kun metallien hinnat romahtivat, kääntyivät tulokset nopeasti negatiivisiksi, ja kummankin osakekurssi vuonna 2008 laski enemmän kuin osakeindeksi.

 Outokumpu 1/08 – 12/09

Boliden 1/08 – 12/09

Outokumpu on edelleen tappiollinen, mutta osake on kuitenkin jonkin verran noussut pohjista. Boliden on ollut Tukholman pörssin paras osake tänä vuonna. Yhtiö on tehostustoimenpiteiden ansiosta voitollinen (12 kk EBIT 1900 MSEK). Kehitykseen ovat myötävaikuttaneet värimetallien nousevat hinnat sekä toimialan suuryhtiöiden vilkas  akvisitiotoiminta. Taurus listalla Outokumpu on sijalla 118 (yhteensä 123:sta osakkeesta). Boliden ei tällä hetkellä ole analyysin kohteena, mutta yhtiön pääomatuotto on 7.8% (RoTC) ja tulostuotto 5,9% (Earnings Yield), millä se Helsingin osakkeiden listalla pääsisi sijalle 50.

Vielä lopuksi: nyt sinun kannattaa käydä salkkusi läpi sekä myydä ne osakkeet jotka eivät enää puolusta paikkaansa salkussa. Sekä voitolliset, että varsinkin tappiolliset! Ja vielä ennen joulua, koska välipäivinä kaupanteko on niin hiljaista, että hinta saattaa painua.

Bo Lindfors

 

Taurus osakelista 5009

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

 

Olemme edellisissä viesteissä tutkineet miten Joel Greenblattin kehittämä formula toimii eri tilanteissa. Nyt tarkastelemme sitä, mille osakkeille tai missä tilanteissa formula toimii huonosti tai ei toimi lainkaan.

Tärkeimmän osan tästä Joel kertoo kirjassaan ”The Little Book that Beats the Market”. Hän neuvoo poistamaan analysoitavien osakkeiden joukosta pankki- vakuutus- ja muut rahoituslaitosten osakkeet. Tämä siksi että näiden yritysten taseet eroavat paljon, muita liiketoimintoja harjoittavien yritysten taseista. Pankin taseesta suurin osa on velkaa, jonka pankki on ottanut säästäjiltä tai muilta rahoituslaitoksilta ja välittänyt sen edelleen yrityksille, asunnonostajille ja kuluttajille. Kriisiin kaatuneiden pankkien joukossa oli sellaisia joiden taseesta peräti 95% oli velkaa. Kun lainansaajat eivät kyenneet hoitamaan velkojansa, pankin mitätön 5% oma pääoma ei riittänyt, vaan pankki meni konkurssiin tai joutui valtion haltuun. Todennäköisesti voimme formulan avulla verrata rahoituslaitoksia keskenään, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia muiden toimialojen yritysten kanssa.

Toinen yritysryhmä jonka Joel neuvoo sulkemaan pois on ”Utilities”, millä hän tarkoittaa esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelua harjoittavia yrityksiä. Näiden paikallismonopolien toiminta on säädelty, eikä näin ollen seuraa talouden syklejä. Pohjoismaissa jakeluyhtiöt ovat yleensä suoraan valtion tai kuntien omistuksessa; pörssiyhtiöistä tulee mieleen vain Fortum sekä norjalainen Hafslund, joiden toiminnasta pieni osa on sähkönjakelua.

On vielä joukko yrityksiä, joiden kohdalla analyysin soveltaminen saattaa johtaa harhaan. Nämä ovat vahvasti syklisiä yrityksiä. Ne valmistavat yksinomaan bulkkituotteita, joiden hintakehitys on vahvasti riippuvainen maailmanmarkkinoiden sykleistä. Esimerkkeinä voi mainita Bolidenin (värimetallit) ja Outokummun (ruostumaton teräs). Meillä ei ole varsinaisia erillisiä tutkimustuloksia tästä ryhmästä, mutta parin viime vuoden osalta folmula ei ole antanut hyödyllisiä signaaleja näiden osakkeiden kohdalla.

Kun sykli oli huipussaan vuoden 2007 lopussa, sekä Boliden että Outokumpu tekivät valtavan hyvää tulosta (korkea EBIT) , mikä sijoitti nämä osakkeet listan kärkijoukkoon. Kun metallien hinnat romahtivat, kääntyivät tulokset nopeasti negatiivisiksi, ja kummankin osakekurssi vuonna 2008 laski enemmän kuin osakeindeksi.

 Outokumpu 1/08 – 12/09

Boliden 1/08 – 12/09

Outokumpu on edelleen tappiollinen, mutta osake on kuitenkin jonkin verran noussut pohjista. Boliden on ollut Tukholman pörssin paras osake tänä vuonna. Yhtiö on tehostustoimenpiteiden ansiosta voitollinen (12 kk EBIT 1900 MSEK). Kehitykseen ovat myötävaikuttaneet värimetallien nousevat hinnat sekä toimialan suuryhtiöiden vilkas  akvisitiotoiminta. Taurus listalla Outokumpu on sijalla 118 (yhteensä 123:sta osakkeesta). Boliden ei tällä hetkellä ole analyysin kohteena, mutta yhtiön pääomatuotto on 7.8% (RoTC) ja tulostuotto 5,9% (Earnings Yield), millä se Helsingin osakkeiden listalla pääsisi sijalle 50.

Vielä lopuksi: nyt sinun kannattaa käydä salkkusi läpi sekä myydä ne osakkeet jotka eivät enää puolusta paikkaansa salkussa. Sekä voitolliset, että varsinkin tappiolliset! Ja vielä ennen joulua, koska välipäivinä kaupanteko on niin hiljaista, että hinta saattaa painua.

Bo Lindfors

 

Related Posts