Asiakastieto Oy: Koulutus ja rakennusalat vahvimmassa kasvussa

Yritysten euromääräinen arvo on viidessä vuodessa kasvanut nopeimmin koulutus- ja rakennusaloilla. Taantuma leikkasi suomalaisyritysten arvosta 12 prosenttia, mutta ne selvisivät kriisistä paremmin kuin ruotsalaiset kilpailijansa.

Vuosina 2006-2010 koulutusalan yritysten arvo on kasvanut peräti 74 prosenttia, kertoo Suomen Asiakastieto Oy:n tuore tutkimus. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että toimialojen sisällä alueelliset erot ovat huomattavia. Esimerkiksi koulutusalalla länsisuomalaisten yritysten arvo on lähes kaksinkertaistunut, kun taas Oulun seudulla alan yritysten arvosta on hävinnyt 6 prosenttia.

Pitkäjänteisen työn merkitys korostuu tutkimuksen mukaan rakennusalalla, joka on kärsinyt kilpailua vääristävästä kertakäyttöyritystoiminnasta ja harmaasta taloudesta. Siitä huolimatta toimintansa vakiinnuttaneiden rakennusyritysten arvo on viidessä vuodessa kasvanut 57 prosentilla. Rakennusalalla taantuma näyttää keskeyttäneen arvonnousun vain vuodeksi, mutta ei kääntänyt sitä laskuun.

Taantuma söi yli kymmenyksen yritysten arvosta
Pitkään tasaisena jatkunut yritysten arvonnousu koki kolauksen vuonna 2008, kun yritysten arvosta katosi peräti 12 prosenttia. Taantuman aiheuttama lasku jäi kuitenkin vuoden mittaiseksi ja kasvu-ura on saavutettu tämän jälkeen lähes kaikilla toimialoilla. Tutkimuksen mukaan tyypillisen suomalaisyrityksen arvo on viidessä vuodessa kasvanut 26 prosentilla ja on tällä hetkellä noin 330 000 euroa.

2000-luvulla suomalaisten yritysten tulokset ovat kokonaisuutena tarkastellen olleet erittäin hyviä. Liiketoiminnasta syntyneillä voitoilla on vahvistettu taseita, mikä puolestaan on nostanut yritysten arvoa ja parantanut niiden kykyä selvitä taantumasta. Asiakastiedon tutkimuksen mukaan suomalaisyritykset kestivätkin taantuman paremmin kuin ruotsalaiset kilpailijansa, joiden arvosta leikkaantui vuonna 2008 peräti 37 prosenttia.

Asiakastieto tutki euromääräisen arvon muutosta vuosina 2006-2010 yli 30 000 suomalaisyrityksessä.

Related Posts