Business enkelin säännöt

Jotkin meistä toimivat aloittavan yrityksen niinsanottuina "Liiketoimintaenkeleinä" tuomassa yritykseen kontakteja, rahoitusta ja tukea hyvän ja järjestelmällisen hallitustoiminnan muodossa. Mutta mitkä ovat ne perustavaa laatua olevat sopimusjärjestelyt, joiden puitteissa hallitustason mentorointi kukoistaa?

Kussakin menestyvässä yrityksessä on "yrittäjäpersoona"

Kussakin pienessä tai keskisuuressa yrityksessä on yleensä jokin henkilö tai muutaman hengen ryhmä, eli yrittäjä, jonka persoonan ja unelmien ympärille toimintaa rakennetaan. Liiketoimintaenkelin ensimmäinen tehtävä on löytää toiminnan ja johtamisen moottori, yrittäjä, jonka tukemiseen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa. Monet yritykset on saatu liikkeelle siten että hyvä "enkeli" ja yrittäjä ovat löytäneet toisensa.

Hallitusyhteistyö rakentuu pelisäännöille

Lähtökohtana onnistuneelle yhteistoiminnalle on, että keskinäiset suhteet on järkevällä tavalla sovittu ja yritystoiminnan yhteydessä nuo suhteet muotoutuvat osakeyhtiölain ohjaamana. Osakeyhtiölaissa on kaksi rajaa, jotka kannattaa ottaa huomioon:

  • 2/3 määräenemmistö yhtiökokouksessa ja osakkaista oikeuttaa suunnattujen osakeantien järjestämiseen
  • 1/2 enemmistö oikeuttaa hallituksesta päättämiseen ja sitä kautta toimitusjohtajan valintaan ja yrityksen palkkaus ja palkkiopolitiikan määräämiseen

Yrittäjällä, liiketoimintaenkelillä tai edes aivan pienellä sisäpiirillä ei saisi olla mahdollisuutta määräenemmistön tai enemmistön muodostamiseen. Yritystoiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen samalla tavoin kuin avioliitto, mutta avioliitossakin on säännöt, jotka takaavat tasapuolisuuden ja sen ettei kumpikaan hyväksikätä toista, vaan että ihmiset toimivat aidosti kumppaneina. Osakeyhtiössä on samoin. Keskinäiset suhteet on järjestettävä niin, että keskinäinen kumppanuus kaikissa olosuhteissa varmistuu ja osakeyhtiössä se tarkoittaa sitä, että kenenkään yksittäisen tahon omistusosuus ei saisi nousta yli 50% suuruiseksi. 

Yrittäjäpersoonan motivaatio on ratkaisevaa

Toinen tärkeä tekijä on yrittäjän motivaatio. Yrittäjän (tai ydinryhmän) on saatava tuntea olevansa aidosti johtaja. Hänellä tulee olla mahdollisuus järjestää asiat niin, että yrityksestä tulee selkeästi hänen unelmiensa täyttymys. Tätä ei voi varmistaa pelkällä omistusjärjestelyllä, mutta kunnollisen, vähintäänkin 20…40% välillä olevan päätäntävallan on todettu parhaiten edistävän yrityksen parasta.

Mutta monasti käy niin, että yrittäjän (yrityksessä toimivan ydinryhmän) omat rahat eivät riitä 20…40% välillä olevaan omistusosuuteen – mitä silloin tehdään? Tähän on kaksi yksinkertaista, paljon käytettyä ratkaisua, pääomalaina tai äänivallaltaan erilaiset osakesarjat. Yrityksen ydinryhmän ulkopuoliset voivat saada vähemmän äänivaltaa omaavia osakkeita ja äänivaltaeron  avulla voidaan säätää päätösvaltasuhteet sopiviksi. Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös pääomalainaa, jonka korko sidotaan yrityksen tulokseen. Joskus käytetään vaihtovelkakirjalainaa, joka tiettyjen ehtojen täyttyessä (esim. jos korkoa ei ole voitu maksaa) voidaan vaihtaa äänivaltaisiksi osakkeiksi.

Motivoituneella yrittäjällä ja toimitusjohtajalla on omat rahat liossa

Yrittäjän ja ydinryhmän sitoutuneisuuden tunnistaa muun muassa siitä, että he sijoittavat merkittävän osuuden omaisuudestaan yritykseen. Kaikessa yritystoiminnassa kannattaa aina varmistaa että ydinryhmä on omalla omaisuudellaan mukana. Mikään ei osoita parempaa sitoutumista kuin se että luottaa omaan yritykseensä. Muidenkin kannattaa luottaa jos yrittäjä luottaa.

Liiketoimintaenkelin tulee olla hyvä enkeli

Liiketoimintaenkelin on hyvä muistaa että:

  • Enkelinä kannattaa toimia jos on jotain annettavaa alkavalle yritykselle
  • Yrittäjää ei koskaan saa kusettaa tai vetää nenästä. Yrittäjä on yhteiskuntamme tärkeintä pääomaa eikä sitä saa tuhota vaan yrittäjää pitää tukea. Ja jos missä havaitset, että joku rahoitussektorilla toimiva kusettaa yrittäjää, niin sitä nilkkiä saa ja pitää potkia nilkkaan. Sellaisen kanssa, joka pettää muita, ei kannata olla yhteistyössä. Aikanaan hän pettää myös sinua.

Related Posts