Cisco – esimerkillistä teknologialiiketoimintaa

Cisco julkisti kvartaali- ja vuosituloksensa viime viikolla. 1970/80-luvun taitteessa toimintansa aloittanut dataverkkotoimittaja on kasvanut liikevaihdoltaan 46 BUSD:n jätiksi, jonka strateginen uusiutuminen sekä hyvä/erinomainen operatiivinen tuloksenteko vuodesta toiseen osoittavat yrityksen johdon ja liiketoimintakulttuurin erinomaisuutta.

Ciscon markkina-arvo on rapiat 100 BUSD ja osakkeen p/e-luku 12 pinnassa. Yrityksen valtaisa nettokassa huomioiden osakkeen "liiketoiminnallinen" p/e-luku on noin 7!

Yhtiö aloitti puhtaana laitetoimittajana, mutta on vajaan 40-vuoden aikana muuntunut laite-, ohjelmisto- ja palveluyhtiöksi, jonka liikevaihdosta 80% tulee laite- ja ohjelmistotuotteista ja -ratkaisuista sekä 20 % palveluista. Ominaista Ciscolle on sen laaja ja vahva partnerikanava pienille- ja keskisuurille asiakkaille sekä se, että teknologia-, tuote- ja ratkaisulaajennukset toteutetaan yritysostoilla, joita vuodessa on tyypillisesti kymmeniä. Ciscolla on kyky sulauttaa ostetut yksiköt onnistuneesti perheeseensä.

Siitä huolimatta, että internet on räjäyttänyt maailmanlaajuisen tietoliikenneverkon kapasiteettitarpeen ja kysynnän, on Ciscon perinteisesti johtamassa pakettiverkkomarkkinassa useita globaaleja toimijoita (mm. Juniper, Huawei, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks jne.), mikä heikentää markkinan kannattavuutta. Cisco on strategisesti laajentunut ratkaisutarjoajaksi vähemmän kilpailluille, kasvaville ja enemmän asiakaslisäarvoa synnyttäville uusille segmenteille, kuten internetvideopohjaisiin ratkaisuihin mediaoperaattoreille ja videokonferenssi- ja kollaboraatioratkaisuihin yrityksille. Uudet ratkaisut kiihdyttävät myös dataverkkojen rakennustarvetta. Uusilla segmenteillä Cisco ostaa ratkaisujaan täydentäviä yrityksiä kuten myös kilpailijoitaan. "Uudet" (2000-luvun) segmentit kattavat noin 50% yhtiön liikevaihdosta ja niiden tulevaisuuden kasvunäkymät ovat hyvät. Strateginen uusiutuminen on toteutettu onnistuneesti.

Operatiivisen liiketoiminnan nettotulos on systemaattisesti 15 – 20% (liikevaihdosta) haarukassa, siitäkin huolimatta, että tuotekehitys- sekä myynti- ja markkinointikulut ovat terveellä yli 10% ja 20% tasolla vastaavasti. Taseessa on rahaa ja arvopapereita noin 50 BUSD, liikearvoa 17 BUSD, omaa pääomaa 51 BUSD ja pitkäaikaista velkaa 16 BUSD. Suuret kasvavat hitaasti, niin myös Cisco. Liikevaihdon kasvun tasaantuessa 5%:n luokkaan on yhtiö päättänyt kasvattaa tuloksen jakamista sijoittajille s.e. vähintään puolet vuotuisesta vapaasta kassavirrasta jaetaan osinkoina/käytetään osakkeiden markkinoilta ostoon.

One thought on “Cisco – esimerkillistä teknologialiiketoimintaa

  1. HP näyttäisi sekin olevan ihan kelvollinen teknologiayritys

    Yahoo:n sivulta löytyy Cisco:n vertailu muutamiin kilpailijoihin:

    Internet verkon infrastruktuurivalmistajat Juniper ja Cisco tuntuvat tekevän hyvää katetta (gross marigin on yli 60%) ja niiden liikevaihto arvostetaan korkealle. P/S luvut ovat yli kahden. Mutta Cisco on ylivoimainen tuloksentekijä.  

    HP näyttäisi olevan sekin ihan kelpo yritys

    Alcatel Lucent:n ja HP:n liikevaihtoa ei tunnuta arvostavan osakkeen arvossa. P/S luvut ovat 0,16…0,31 välillä. HP:n käyttökate (operating marigin) on positiivinen ja tämän vertailun perusteella näyttäisi siltä, että HP on ihan kelpo yritys. HP:n P/E luku on yahoon perusteella 7,81 joka on erittäin hyvää tasoa.

Comments are closed.

Related Posts