Euroalueen taantuma nostaa työttömyyden 14% tasolle

Euroalueen taloudellinen taantuma saa aikaan pahaa jälkeä. Työttömyyden pahin heikkeneminen seuraa bruttokansantuotteen supistumista yleensä parin kvartaalin viiveellä ja siksi hankalimmat yhteiskunnalliset seuraukset ovat vasta tulossa. Työttömyys on Euroalueella jo valmiiksi heikko, 11,5% suuruusluokassa. Jos nykyinen taantuma muistuttaa kestoltaan ja vakavuudeltaan vuosien 2008-2009 taantumaa, niin voimme odottaa työttömyyden nousevan noin 14% suuruusluokkaan. Ja tilanne tulee olemaan vielä tätäkin pahempi Euroalueen heikoissa etelävaltioissa.   

 

Euroalueen BKT ja työllisyyskehitys (Lähde: FRED)

Taantuman pituutta on aina vaikea arvioida. Taloudellinen tutkimustieto ei pysty täydellisesti kuvailemaan taantuman mekanismeihin liittyviä aikariippuvuuksia. Parhaan arvion saa vertaamalla tilannetta lähihistorian tapahtumiin. Runsaan vuoden taantuma vuosina 2008…20009 tarjoaa nyky-yhteiskunnan toimintamekanismeihin ankkuroituvan vertailukohdan. Jos historia toistaa itseään niin nousu taantumasta alkaa ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Paljon kuitenkin riippuu muun maailman kehityksestä. Mitä tapahtuu Kiinassa, Japanissa ja USA:ssa. Euroalue ei ole yksin ja irrallaan.

Osakkeiden hinnat ovat hyvästä syystä olleet edullisia. Lähestyvä taantuma on painanut hintoja. Ja sysksyn osavuotiskatsauksista on tulossa huolestuttavaa luettavaa. Liikevaihdot eivät kasva, jos talous supistuu.

 

 

One thought on “Euroalueen taantuma nostaa työttömyyden 14% tasolle

  1. Taantuma

    Taantuma on joidenkin määritelmien mukaan talouden hetkellistä hidastumista sen normaalista kasvusta. Mitä jos 'normaali kasvu' onkin hidastunut niin se mitä luulemme taantumaksi saattaa olla normaalia kehitystä. Euroopassa on vakavia ongelmia lähinnä väestön ikääntyminen ja työpäivien lyhyys. On kumma jos noilla reunaehdoilla pärjätään vapaassa kilpailussa kun väestömme ylivoimainen osaamistaso on supistunut maailman muihin osiin nähden.

Comments are closed.

Related Posts

Talous

OMXH25:n puuttuvat brändit

Perjantaina Piksussa lausuttiin OMXH25:stä, että ”Monet näistä yrityksistämme ovat raaka-aine… painoitteisia.” Saman asian sanoi samana päivänä AP:ssa Hannu Angervuo (matala jalostusaste). Ongelma on yhtä vanha