Edunvalvontavaltuutuksella voit varmistaa että asioitasi hoidetaan hyvin, vaikka et itse enää kykenisi

Kevyttä

Edunvalvontavaltuutuksella voi etukäteen päättää miten asioita hoidetaan sitten, kun et itse enää kykene. Piksu Toimitus on laatinut word muotoisen esimerkin edunvalvontavaltuutuksesta. Voit halutessasi käyttää esimerkkiä pohjana ja täyttää siihen omat tietosi.  Sinun kannattaa valita edunvalvojaksi läheinen henkilö, johon voit täysin luottaa.

Edunvalvonta on laissa säädetty järjestelmä, jolla on tarkoitus suojata sellaisten henkilöiden etua, jotka eivät itse syystä tai toisesta ole kykeneviä huolehtimaan asioistaan.  Edunvalvoja huolehtii päämiehensä edun toteutumisesta silloin, kun päämies tarvitsee apua asioidensa hoitamisessa.

Veltuutettu hakee Digi ja väestötietovirastolta valtuutuksen vahvistamista vasta sitten, jos valtuuttaja ei pysty enää hoitamaan niitä asioita, joita valtuutus koskee. Hakemukseen tarvitaan muun muassa lääkärinlausunto siitä, että valtuuttajasi ei ole enää kykenevä hoitamaan asioitaan sekä valtuuttajan hyväksyntä, jos hän pystyy tuon hyväksynnän antamaan.

Vain alaikäiset lapset ovat suoraan lain nojalla vajaavaltaisia ja huoltajiensa edunvalvonnassa. Täysi-ikäinen ihminen ei koskaan joudu ilman tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä edunvalvontaan.  Tästä syystä edunvalvonnassa pyritään siihen, että päämiehellä on oikeus aina päättää omista asioistaan niin laajasti kuin vain hänen etunsa huomioon ottaen on mahdollista. Edunvalvonnassa on kysymys yleensä taloudellisten asioiden hoidosta, mutta edunvalvoja voi huolehtia myös muista päämiehen henkilöön liittyvistä asioista.

Lisää tietoa:

Related Posts