Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Verottajan tavoittamattomiin livahtaa 4…5% (?) taloudesta

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan harmaata taloutta koskevan raportin mukaan jää Suomessa kokonaan tilastoimatta runsas prosentti kansantuotteesta (tilastokeskuksen arvio) ja veroviranomaisten ulottumattomiin jää noin 4…5…% kokonaistaloudesta.

Harmaa talous vääristää kilpailua ja tekee yhteiskunnasta arvaamattoman ja epäoikeudenmukaisen. Tämä pienentää hyvinvointia, onnellisuuden kokemusta ja taloudellista kasvua. 

Verohallintoon perustetaan 1.1.2011 Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikkö tulee korvaamaan Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin (Virke), jonka toiminta päättyy 31.12.2010.

Selvitysyksikön tehtävänä on edistää ja tukea harmaan talouden torjuntaa. Tätä tehtävää yksikkö toteuttaa:

(1) tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta (laatimalla ns. ilmiöselvityksiä).
Selvitysyksikkö kerää, yhdistää ja analysoi eri lähteistä (viranomaiset, julkiset lähteet) saatavaa harmaata taloutta koskevaa tietoa. Tämän tiedon perusteella se tuottaa erilaisia selvityksiä, jotka voivat liittyä vaikkapa harmaaseen talouteen ilmiönä, sen torjuntatoimiin tai lainsäädännön vaikuttavuuteen.
Ilmiöselvitystä varten selvitysyksiköllä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tiedot viranomaisilta.  Ilmiöselvitysraportissa ei saa kuitenkaan olla sellaisia tietoja, joista yksittäinen henkilö taikka organisaatio voitaisiin tunnistaa

(2) Selvitysyksikkö laatii lisäksi viranomaisten pyynnöstä ns. velvoitteidenhoitoselvityksiä.
Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvataan yritysten ja muiden yhteisöiden sekä näihin kytkeytyvien henkilöiden toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoituksena on edistää viranomaisten hallussa olevan tiedon käyttämistä ja tukea harmaan talouden torjuntaa.

Harmaan talouden tiedon tuottamisen ja velvoitteidenhoitoselvitysten keskittämisellä tehostetaan viranomaistoimintaa. Selvitysyksikön oma toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. Selvitysyksikön tiloissa on esimerkiksi töissä yhdyshenkilöitä poliisista ja ulosotosta. Selvitysyksikkö tulee myös ylläpitämään jatkossa viranomaiskäyttöön tarkoitettua www.harmaatalous.fi – sivustoa.

Selvitysyksikön henkilöstömäärä tulee olemaan vuonna 2011 yhteensä 19 henkilötyövuotta.

2 thoughts on “Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Verottajan tavoittamattomiin livahtaa 4…5% (?) taloudesta

  1. Telkkarissa muuan yrittäjä

    Telkkarissa muuan yrittäjä kertoi kokemuksiaan. Hän tarvitsi laatoittajaa, oli saanut työkkäristä yhdeksän työttömän laatoittajan yhteystiedot. Otti yhteyttä, kaikki yhdeksän olivat muissa töissä, yksi olisi vapautunut kahden viikon kuluttua! Aikamoinen sattuma. Rakennusliitto jahtaa ahkerasti ulkomaisia työntekijöitä, mutta olivatko nämä ehkä sen omia jäseniä? Harmaata taloutta kuitenkin. 

    1. korvaukset

      Edelliseen kommenttiin lisähuomiona se (varmaankin itsestäänselvä) asia että nämä ammattilaiset ovat tietenkin työttöminä työnhakijoina tukien takia, joten sen lisäksi että tekevät pimeästi töitä eivätkä maksa veroa, nostavat työttömyyskorvauksia. Tuplavahinko yhteiskunnalle. Miettikääpä seuraavan kerran tätä kun teetätte jotain pimeästi.

Comments are closed.

Related Posts