Eläkevakuutusyhtiöt ja laitokset hallinnoivat merkittävintä omaisuuttamme

Työeläkevaroja on lähes 173 miljardia selviää Tela:n kokoamista tilastoista.

Työeläkevarojen kehitys (Lähde: Tela:n sijoitustilastot)

Suomalaisten työeläkevarojen määrä kasvoi viime vuoden aikana yli 10 miljardilla eurolla. Työeläkevakuuttajien yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus oli 172,5 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa (Suomen pörssin markkina-arvo oli vuoden 2014 lopussa 167 miljardia). Koko työeläkealan sijoitusten keskituotto oli 7,4 prosenttia (nimellinen tuotto), ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Kaikista sijoituksista osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia oli viime vuoden lopulla 48,9 prosenttia, korkosijoituksia 41,2 prosenttia sekä kiinteistösijoituksia 9,9 prosenttia. Osakkeiden osuus sijoituksista nousi, korkosijoitusten ja kiinteistöjen osuudet laskivat.

– Keskuspankkien elvytystoimien seurauksena korkomarkkinoilla on ajauduttu historiallisen matalalle. Parhaiten ovatkin tuottaneet osakkeet ja osuudet, minkä taustalla vaikuttaa hyvä markkinakehitys. Erityisesti muita kuin noteerattuja osakkeita suositaan, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Eläkevarojen sijoittamisella on entistä tärkeämpi rooli suomalaisten eläkkeiden rahoituksessa, kun kerättävät työeläkemaksut eivät enää riitä kattamaan maksussa olevia eläkkeitä. Yksityisalojen palkansaajille maksettavista eläkkeistä katetaan tänä vuonna eläkevarojen sijoitusten tuotoilla jo neljännes. Julkisilla aloilla sijoitusten tuottoja aletaan käyttää eläkkeiden maksuun arviolta vuonna 2017.

Tänä vuonna työeläkkeitä maksetaan Suomessa arviolta noin 25 miljardia euroa. Jos eläkevaroja ei olisi, eläkkeiden rahoitukseen pitäisi yksityisillä ja julkisilla aloilla periä yhteensä noin 2 miljardia nykyistä enemmän maksuina ja veroina. Eläkemenot kasvavat vuosittain.

– Yhä useampi eläke-euro maksetaan jatkossa rahastoista. Sijoitustuottojen osuus eläkkeiden rahoituksesta tulee edelleen merkittävästi nousemaan seuraavat vuosikymmenet, Rissanen sanoo.

Kotimaahan sijoitettu 45 miljardia

Eläkevaroista oli viime vuoden lopulla sijoitettu euroalueen ulkopuolelle, eli esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Japaniin, 49 prosenttia (84,5 miljardia) Suomeen oli vuoden lopulla sijoitettu työeläkevaroista noin 26 prosenttia (45,4 miljardia euroa). Muulle euroalueelle oli sijoitettu 24,7 prosenttia (42,6 miljardia).

– Talous kasvaa tällä hetkellä vauhdikkaimmin euroalueen ulkopuolella. Kun Euroopan ja kotimaan talous takkuaa, myös tuotot näistä kohteista jäävät heikoimmiksi, Rissanen korostaa.

– Työeläkevakuuttajat etsivät tuottoja sieltä, mistä niitä kulloinkin on parhaiten saatavilla. Jatkuvasti haetaan kuitenkin uusia, tuottavia sijoituskohteita myös kotimaasta.

Työeläkevarojen keskimääräinen vuotuinen reaalituotto, eli tuotto inflaatio huomioiden, on viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden ajalta 4,2 prosenttia. Eläketurvakeskus käyttää eläkkeiden rahoituksen pitkän aikavälin laskelmissaan tuotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta, http://www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/sijoitusvarojen_yhteenvedot.

Related Posts