Tekes keskittyy tukemaan pk- yritysten tuotekehitystä

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on Suomen valtion virasto, jonka kautta kanavoituu merkittävä osa yritystuista. Tekes rahoittaa yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä tutkimusyksikköjen kehitysprojekteja. Tekesin vuosibudjetti on noin 500 miljoonaa euroa (noin 1% Suomen valtion budjetista), josta kaksi kolmasosaa käytetään yritysten tuotekehityksen tukemiseen. 

Innovatiiviset ratkaisut tuovat apua maailmanlaajuisiin ongelmiin ja parantavat ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Kun vienti kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja. Suomen talouden moottori ovat kilpailukyiset tuotteet ja palvelut, joilla on kysyntää maailmalla.

Tekesin ja Team Finlandin tavoitteena on vaikuttaa siihen, että pk-yritysten vienti kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

(Team Finlandin muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot).

Tekesin rahoituksella yritykset voivat kehittää uusia ratkaisuja energiaan, jätteistä ja ympäristöstä huolehtimiseen, kaupungistumiseen ja liikkumisen palveluihin. Digitalisoitumisesta hyötyvät uudistuva teollisuus, terveydenhoito ja uudet liiketoiminnat. Uudet innovaatiot auttavat pitämään huolta ihmisistä ja elinympäristöstä.

Kasvun karavaani starttasi Tampereelta

Kasvun karavaani -kiertueen avauksessa Tampereella Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen avasi EU:n investointipakettia. Kiertueen EU-aiheisia teemapäiviä järjestetään eri puolilla maata 2015 ja 2016. Teemapäivien aikana keskustellaan kasvu-, työllisyys- ja kilpailukykypolitiikasta sekä alue- ja rakennepolitiikasta.

Euroopan investointiohjelman tavoite on seuraavan kolmen vuoden aikana lisätä vähintään 315 miljardilla eurolla investointeja EU:n alueella. Komissio korostaa investointiympäristön laajaa kehittämistä. Tämä pitää sisällään digitaalisten ja palvelusisämarkkinoiden vauhdittamisen sekä esimerkiksi byrokratian keventämisen.

Eurooppa tarvitsee uusia rohkeita toimia

”Euroopan investointiohjelmassa pitäisi luoda riskirahastoja innovatiivisimmille yrityksille skaalausvaiheen rahoittamiseen. Myös perinteisten toimialojen yritysten edellytyksiä hyödyntää digitaalisuutta pitää parantaa”, Soini sanoo.

Tekes lanseeraa ensi viikolla Digital.Finland.GO! -tapahtumassa kolme ohjelmaa: 5thGear, Teollinen internet ja Terveyttä biteistä. Ohjelmat vauhdittavat digitalisoitumista ja digitaalisia sisämarkkinoita, jotta voidaan skaalata toimintoja suurempaan mittakaavaan.

Related Posts