Eläkevaramme tuottivat viime vuonna kohtuullisesti ja hajautus toimi moitteetta

Talous Yhteiskunta

Julkisten eläkevarojen viime vuoden tuotto (6,9%) vastasi yleistä kehitystä. Piensijoittaja pääsi samankaltaisella hajautuksella samaan tuottoon sijoittamalla:

  • yhden kuudesosan Suomeen sijoittavaan indeksirahastoon (OMXH portfolioindeksin tuotto oli -5%)
  • yhden kuudesosan maailman osakkeisiin sijoittavaan indeksirahastoon (MSCI Maailma tuottoindeksin tuotto oli 20%)
  • yhden kolmasosan vuokra-asuntoon jossakin kasvukeskuksessa (vuokra-asuntojen hinnat laskivat noin 6%, mutta vuokratuon jälkeen tappiota tuli enää noin 3%)
  • yhden kolmasosan yrityslainarahastoon (esim. Evli:n yrityslainarahasto tuotti noin 6,5% ja Evlin globaali korko tuotti euroissa noin 6,6%)

On tärkeää että eläkevarojemme hoito on hyvissä käsissä ja että tuotot vastaavat piensijoittajan vastaavia tuottoja, kuten näyttää käyneen vuonna 2023. Rahastoidut eläkevaramme (noin 250 Mrd€) ylittävät moninkertaisesti yksityissijoittajien hallussa olevan portfolisijoitusten määrän (noin 80Mrd€)  ja on hyvä että näiden varojen hallinta on uskottu hyviin käsiin: työmarkkinajärjestöjen hallitsemiin eläkevakuutusyhtiöihin.

Eläkevakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan itse välttämättä hallitse varojaan vaan niiden hallinta on edelleen uskottu erilaisten rahastoyhtiöiden tehtäväksi kuitenkin niin, että julkisella sektorilla (valtio+eläkevakuutusyhtiöt) säilyy ehdoton omistajavalta lähes kaikissa suurissa pörssiyhtiöissä. Näin on varmistettu talouden suunnitelmallinen kehitys ja se, että Suomessa ei synny lakkoja, kun työntekijät voivat luottaa kuuluvansa valtion ja julkisen sektorin ohjaamiin yrityksiin. Valtion ja työmarkkinajärjestöjen avulla toteutettu liike-elämän ohjaus on historian saatossa näyttänyt erinomaisuutensa silloin kun rakennetaan Suomen kaltaista raskaaseen teollisuuteen ja alkutuotantoon keskittyvää tuotantovoimaa.

 

 

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija