Elintasomme ei laske vaikka euromääräiset palkat pienenevät

Hallitus on esittänyt, että sunnuntai- ja ylityö- lisiä pienennetään ja että lomapäiviä ja sairauspäiviä muutetaan palkattomiksi. Tämä tarkoittaa noin 2%…4% palkan pienennystä ja joillekin ryhmille jopa tätä enemmän. Mutta paljonko elintaso laskee?

Kotimaisten tavaroiden ja palveluiden hinnat laskevat

Elintaso ei muodostu pelkästään käteen jäävistä euroista, vaan myös siitä, mitä euroilla saa. Palkanalennuksen jälkeen euroilla saa enemmän kuin ennen – samasta rahasta tulee ostovoimaisempaa. Tällä taianomaisella tosiasialla on hyvä peruste. Samalla kun palkat laskevat, laskee myös ostamiemme kotimaisten tavaroiden ja palveluiden hinnat.

Palkka-alea kompensoiva ostovoiman kasvu realisoituu parissa vuodessa

Parturiliikkeen palvelut halpenevat melko nopeasti ja pidempiä tuotantoketjuja hyödyntävien palveluiden hinnat (esim elintarvikkeet) laskevat vasta sitten kun kustannusvaikutus on ehtinyt edetä koko tuotantoketjuun. Tähän kuluu aikaa esimerkiksi elintarviketuotantoketjussa noin vuosi siitä, kun palkka-ale astuu voimaan. Kestää kuitenkin keskimäärin parisen vuotta ennen kuin palkka-alea kompensoiva ostovoiman lisäys on kokonaan edennyt tuotteiden hintohin. Niin pitkään on työläisen kärvisteltävä pienemmällä elintasolla.

Neljän prosentin palkka-ale aiheuttaa yhden prosentin elintason pudotuksen

Palkka-alen aiheuttama ostovoiman lisäys on mahdollista arvioida varsin yksinkertaisella tavalla. Ostamistamme tavaroista ja palveluista on ulkomaista alkuperää keskimäärin noin 25%. Tämän osuus tuotteen hinnasta pysyy palkka-alen jälkeen vakiona. Mutta käyttämistämme tuotteissa on kotimaista osuutta noin 75% ja tämän osuuden hinta joustaa parin vuoden sisällä saman verran alaspäin kuin meidän suomalaisten palkat. Tämän seurauksena noin 4% palkanalennus alentaa ostovoimaa vain noin 1% verran. Suurikaan palkka-ale ei tämän vuoksi kuitenkaan loppujen lopuksi pienennä elintasoamme kuin marginaalisesti. Ulkomaanmatkat ja ulkomaiset tuotteet pysyvät kalliina ja kotimaista aletaan automaattisesti suosia. 

Vientiteollisuuden kilpailukyky aikaansaa positiivisen elintasospiraalin

Palkka-ale saa aikaan myös kerrannaisilmiön. Yritykset alkavat ehkä investoida kilpailukyiseen Suomeen, työpaikat lisääntyvät, tulee lisää veronmaksajia, verot laskevat ja ostovoima alkaa lisääntyä pienentyneiden verojen ansioista.

Tämän kerrannaisilmiön suuruutta on vaikea arvioida ja sen syntyminen on epävarmaa. Kustannustason pitäisi ensin laskea niin paljon, että vientiteollisuudesta tulee kilpailukykyistä ennen kuin positiivinen elintasospiraali käynnistyy. Ei ole lainkaan varmaa, että nyt tehdyt toimenpiteet korjaavat kustannustasoamme riittävästi. Voidaan tarvita vielä lisää toimenpiteitä. 

 

   

One thought on “Elintasomme ei laske vaikka euromääräiset palkat pienenevät

 1. Työajan pidennys on edelleen paras ratkaisu

  Työajan pidennys on edelleen paras ratkaisu. Tällöin keneltäkään ei leikata mitään.

  Hallituksen esitys on toiseksi paras. Tähän Ay-järjestöt neuvottelevat korvaavan ratkaisun. Sellaisen, jonka hallitus hyväksyy. Sen on pakko, koska muutoin se on täysin syrjäytetty ja jää jarrumiehen rooliin.

  Huono ratkaisu olisi olla tekemättä mitään, koska jokaista muutosta joku vastustaa. Tällöin työttömyys jatkaisi kasvuaan ja laskisi työntekijöiden palkkoja. Aika rumasti, koska lasku tapahtuu yksi palkansaaja kerrallaan.

  Luin myös erään kansalaisen ehdotuksen, jossa "rikkailta otetaan puolet omaisuudesta" ja sillä ratkaistaan ongelmat. Ratkaisu on ihan yhtä hyvä kuin amputoida jalka, koska siinä on kivulias tikku.. Ei sattuisi tikku enää.

  Suomi on tuloeroissa aivan kärkimaita. Se tarkoittaa, että rikkailta otetaan rahaa ja annetaan se köyhille. Näin rikas-ahkera-älykäs antaa työnsä tuloksista ison osan köyhä-laiska-tyhmälle. Tätä kutsumme hyvinvointiyhteiskunnaksi. Siinä tyhmät ja laiskat saavat enemmän kuin ansaitsevat ja ovat "hyvinvoivia". Huonosti voivat ahkerat ja älykkäät, joista osaa muuttaa sellaiseen maahan, jossa he saavat itselleen isomman osan työnsä arvosta. Valinta on helppo, koska lähes jokaisessa ulkomaassa tämä toteutuu. 

  Kaikki ovat sitä mieltä vasemmistolaista änkyrää myöten, että tarvitsemme työpaikkoja lisää. Niitä saadaan yrityksiä perustamalla, laajentamalla ja pitämälle ne Suomessa. Kuka haluaa nyky-Suomeen perustaa yrityksen? Ei juuri kukaan. Syitä on monia, mutta jos yhden otan esille, niin harva kokee kannustavana sitä, että jos onnistut, niin "sinulta otetaan puolet pois".

   

   

Comments are closed.

Related Posts