Ennustuksia 2020-luvulle 3. päivitys

Kevyttä Sijoittaminen Talous Yhteiskunta

Tein arvioita todennäköisyyksille vuoden 2019 lopussa tämän vuosikymmenen reaalisesta talouskasvusta Suomessa, Yhdysvalloissa ja Euroalueella. Lisäksi määrittelin todennäköisyyksiä osakeindeksien, kuten S&P500:n, kotipörssimme Omhex Capped Gi:n ja Dax30:n (nykyään Dax40) maksimipistemäärille tämän vuosikymmenen lopussa. Aiemmin mainittujen lisäksi arvioin tiettyjen poliittisten tapahtumien todennäköisyyksiä. Jokaisen täytyy muistaa, että todennäköisyydet muuttuvat uusien tapahtumien vuoksi, joten niiden päivittäminen on tärkeää. Tässä kirjoituksessa julkaisen uudet todennäköisyydet kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä ennusteesta, kerron miksi ne ovat voineet muuttua ja yritän hieman perustella muutoksia. Suluista löytyvät edelliset arviot todennäköisyyksistä. Mainittakoon vielä, että käytän BKT-lukuihin vuoden 2015 dollaria kaikkien maiden osalta, koska euromääräisiä Suomen ja euroalueen inflaatiokorjattuja lukuja on yllättävän vaikea löytää.

Reaalisen vuosittaisen BKT-kasvun ennustuksia uudelle vuosikymmenelle, suluissa todennäköisyys vuoden 2020 alussa:

Suomi: Lähtötilanne 254.74 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste: 75%:n todennäköisyydellä alle +2%:ia vuosittain. Vuoden 2029 BKT:n oltava alle 310.5 miljardia vuoden 2015 dollaria. Viimeisin ennuste 80%

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (80%, 77%, 77%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanh) (+3.0%, -2.2%)

Vuoden 2021 lopussa BKT 256.53$ miljardia. Keskimääräinen vuosittainen muutos 0.35%:ia 2019 loppu → 2021 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kahden vuoden muutos esillä kolmen vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

Yhdysvallat: Lähtötilanne: 19930 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste: 60%:n todennäköisyydellä alle +2%:ia vuosittain. Vuoden 2029 lopussa BKT:n oltava alle 24294 miljardia vuoden 2015 dollaria. Viimeisin ennuste 70%

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (70%, 65%, 60%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanh) (+5.9%, -2.3%)

Vuoden 2021 lopussa BKT 20530 miljardia vuoden 2015 dollaria. Keskimääräinen vuosittainen muutos 1.02%:ia 2019 loppu → 2021 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kahden vuoden muutos esillä kolmen vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

Euroalue: Lähtötilanne: 12620 miljardia vuoden 2015 dollaria.

Ensimmäinen ennuste. 60%:n todennäköisyydellä alle +1.5%:ia vuodessa eli 2029 lopussa Euroalueen reaalisen BKT:n oltava alle 14646$ miljardia vuoden 2015 dollaria. Viimeisin ennuste 72%:ia.

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (72%, 67%, 65%)

Toteutuneet vuosimuutokset (Vuosimuutokset, Uusin → vanh) (+5.3%, -6.6%)

Vuoden 2021 lopussa BKT 12470 miljardia vuoden 2015 dollaria. Keskimääräinen vuosittainen muutos -0.6%:ia 2019 loppu → 2021 loppu. (BKT-luvut laahaavat perässä, siksi vasta kahden vuoden muutos esillä kolmen vuoden ennustepäivityksistä huolimatta.)

 

Ennen todennäköisyysarvioiden tekoa minulla ei ollut tietoa pandemiasta, joten luvuissa ne eivät näkyneet. Pidemmällä aikavälillä pandemialla ei ole suurta merkitystä, joten se ei paljoa muuttanut todennäköisyyksiä. Vain Yhdysvaltojen kohdalla todennäköisyyden arviointi on vaikeutunut ajan myötä. Sosialistisen rahanjaon lisääntyminen tuhoaa maan talouden dynamiikkaa, mutta toisaalta maan massiiviset rahanpainamiset kasvattavat taloutta lyhyellä aikavälillä. Tämän touhun negatiiviset vaikutukset ovat alkaneet näkymään. Euroalueen talouden näkymä on huono. Etenkin euroalueen suuret taloudet, kuten Espanja ja Italia toimivat edelleen huonoiksi havaituilla tavoilla ilman rakenteellisia muutoksia itkien muita maita apuun.

Alkuperäisiä ennusteita osakeindeksisijoituksille uudeksi vuosikymmeneksi

Tilanne ensimmäisten ennusteiden aikana: Osakekurssit olivat korkealla vuoden 2019 viimeisenä pörssipäivänä. varsinkin Yhdysvalloissa syklisen P/E:n mukaan (S&P500) joka on yli 30. Suomessa arvostustaso sen mukaan on noin 25. Saksassa oltiin hieman alle 20:n. Lähtötasoilla on merkitystä, kun ennustetaan tulevaa. Sitä pitää toki verrata pörssien historiallisiin tuottoihin. Reaaliset vuosituotot ovat olleet Yhdysvalloissa vajaa 7%:ia. Saksassa Dax30:n tuotto on ollut samaa luokkaa vuodesta 1992 lähtien sillä oletuksella, että löytämäni lukema 8,95%:ia vuodessa ei sisällä inflaatiota, mutta sisältää osingot. Jos jollakin on paremmat lukemat niin kertokaa ihmeessä. Suomessa vuosittainen tuotto on ollut peräti 10%:ia 1917-2017, kun lähtökohta oli heikko.

Jälkimmäisen lähde: https://www.arvopaperi.fi/uutiset/helsingin-porssiin-sata-vuotta-sitten-sijoitettu-satanen-olisi-tana-paivana-sievoinen-summa/a836b5f2-4071-3b77-9001-28857bee336f

Pörssiennustuksieni päivitystä:

S&P500

Ensimmäinen ennuste: 65%:n todennäköisyydellä alle 5%:ia. Lähtöarvo: 3230,78 vuoden 2019 viimeisenä pörssipäivänä. Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 5262 pistettä.

Todennäköisyyspäivitykset (Uusin → Vanh): (60%, 53%, 60%,)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (-19.44%, +26.89%, +16.26%)

Vuoden 2022 lopussa pistemäärä 3839,50 Keskimääräinen vuosittainen muutos 5.92%:ia kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Viimeisin ennuste 60%:ia.

OmHex capped Gi

Ensimmäinen ennuste: 65%:n todennäköisyydellä vuosittainen reaalinen muutos alle 7%:ia. Lähtöarvo: 20469,44 Kahden prosentin inflaatioennusteella lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 48458 pistettä. Todellinen inflaatio selviää vuosikymmenen lopulla. Huom. Indeksi sisältää osinkojen uudelleensijoitukset. Viimeisin ennuste 70%:ia.

Todennäköisyys päivitykset (Uusin → Vanh): (70%, 68%, 68%)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (-19.44%, +26.89%, +16.26%)

Vuoden 2022 lopussa pistemäärä 25904,74. Keskimääräinen vuosittainen muutos 8.17%:ia kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Dax

Ensimmäinen ennuste: Dax30, nykyään Dax40: 65%:n todennäköisyydellä vuosittainen muutos alle 7%:ia. Lähtöarvo: 13249,01 Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 26062 pistettä. Todelliset inflaation ja osinkojen määrät selviävät vuosikymmenen lopulla. Viimeisin ennuste 72%:ia.

Todennäköisyys päivitykset (Uusin → Vanh): (72%, 68%, 65%)

Vuosimuutokset (Viimeiset pörssipäivät, Uusin → vanh) (-19.44%, +26.89%, +16.26%)

Vuoden 2022 lopussa pistemäärä 13923,59. Keskimääräinen vuosittainen muutos 1.67%:ia kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Päivitys 3 sanallisesti

Nykytilanne näyttää siltä, että ensimmäinen arvio tulevista S&P500-indeksin reaalituotoista on ollut hieman negatiivisempi kuin nykyinen. Sen sijaan muiden indeksien arviot ovat nykyään negatiivisempia. Suurin arvoitus ennustusten toteutumiseen on keskuspankkien rooli niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Mikäli ne eivät ala puskemaan rahaa markkinoille ja laskemaan korkoja niin todennäköisyydet ennustusten toteutumiselle kasvavat. Pidän keskuspankkeja suurimpina ja oikeastaan ainoina epävarmuustekijöinä pörssiennustusteni toteutumiselle.

 

Todennäköisyyksiä poliittisille tapahtumille uudelle vuosikymmenelle:

Suurvaltojen välisen sotilaallisen konfliktin syntyminen: 35% (35%, 25%, 20%)

Bernie Sandersin kaltaisesta sosialistista tulee Yhdysvaltojen presidentti 20% (30%, 35%, 40%)

Joku muu maa kuin Iso-Britannia lähtee EU:sta: 40% (33%, 25,%, 25%)

Todennäköisyyksiä arvioidessani en ottanut huomioon Yhdysvaltojen ja Venäjän mahdollista sotilaallista konfliktia. Sen todennäköisyys on kasvussa. Toisaalta en usko Yhdysvaltojen ja Venäjän suoraan konfliktiin. Kiina voi yrittää käyttää Ukrainan ja Venäjän sotaa hyväkseen yrittämällä Taiwanin valtaamista. Pidän tätä todennäköisempänä vaihtoehtona kuin aiemmin, koska Yhdysvaltojen sisäinen tilanne on parantunut keskitien kulkijoiden ollessa päättämässä siitä mihin suuntaan maa on menossa. Keskimääräisen kansalaisen mielestä Kiina on suurin uhka maan hegemonialle. Venäjä on taas heikentynyt niin paljon, että on selvää ettei se voi ryhtyä Naton kanssa sotimaan. Kiinan ja Yhdysvaltojen keskinäisen vaarallisen kehityksen voi katkaista Yhdysvaltojen osalta oikeastaan vain yksi asia ja se on sisäinen laajamittainen konflikti. Sen mahdollisuus on mielestäni laskussa.

Ymmärrykseni Yhdysvaltain poliittisesta tilanteesta on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Ymmärrän paremmin järkevän kolmanneksen motiiveja paremmin eikä moni asia viittaa sosialistiseen presidenttiin vielä tällä vuosikymmenellä vaikka Ääripäiden eli kahden kolmanneksen välinen vastakkainasettelu ei ole maassa vähentynyt eikä se tule Yhdysvalloissa vähenemään vähään aikaan. Heidän välinen kuilunsa on vain pahentunut ja pahenee entisestään. Molemmat puolueet muokkaavat vaalilakeja mieleisikseen hallitsemissaan osavaltioissa. Tätä on jatkunut jo pitkään ja se on vain pahentunut viime aikoina. Bernie Sandersin kaltaisen ehdokkaan todennäköisyys nousta presidentiksi on mielestäni pienentynyt merkittävästi, koska keskitien kulkijat ratkaisevat vaalit ääripäiden ollessa suunnilleen yhtä suuret. Sen sijaan Demokraatit voivat muuttua puolueena entistä sosialistisemmiksi ja Republikaanit oikeistolaisemmiksi. Tällä vuosikymmenellä on vain kahdet presidentinvaalit eikä 2024 vaalit voittava presidentti ole vielä avoimen sosialistinen. Silloin jää vain yhdet vaalit mahdollisuudeksi sosialistiselle vaihtoehdolle. Sen sijaan 2030-luvulla sosialistinen presidentti on todennäköisempi kuin tällä vuosikymmenellä suurten ikäluokkien ollessa enimmäkseen poissa vaaleista. Aika näyttäköön miten arvioni käy.

Arvioni vähintään yhden maan EU-erosta on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Unkari tulee ensimmäisenä mahdollisuutena mieleen. Sille ero olisi tosin kallis paukku, koska maa on riippuvainen EU-rahoituksesta.

Vielä vastuunvapautuslauseke. Olen huono ennustamaan. Älkää siis uskoko näitä ennustuksia vaan tehkää omanne. Kirjoituksen julkaisun tarkoitus on vähentää mahdollisuuksiani valehdella itselleni olleeni oikeassa tulevaisuudessa. Lisäksi näiden asioiden miettimisen pitäisi tuottaa realistisempia odotuksia tulevaisuudesta.

Onko kukaan muu tehnyt vastaavan tyyppisiä ennustuksia tälle vuosikymmenelle? Jos olette tai tiedätte jonkun muun niitä tehneen niin laittakaa vaikka tämän kirjoituksen kommentteihin linkit niihin. Mikäli ennusteet eivät sisällä todennäköisyyksiä ja aika- tai pistemääreitä niin ne ei ole ennusteita vaan turhia lätinöitä joita voi kukin tulkita etujensa mukaisesti.

-Tommi T

2020-luku Dax40. Kansantaloudet EU-ero Euroalue OmHexCapped Gi SP500 Suomi Yhdysvallat

2 thoughts on “Ennustuksia 2020-luvulle 3. päivitys

 1. ”turhia lätinöitä!

  Tulevaisuutta voi ennustaa, jos tuntee nykyisyyden riittävän hyvin. Kansantalouksien ja poliittisten olosuhteiden arviointi on toki mielenkiintoista, mutta melkein täysin hyödytöntä puuhaa.. Siksi, että ennusteet näyttävät epäonnistuvan aina, johtuen suurista yllätyksistä maailman menossa.

  Keskuspankkien rooli ja merkitys näyttää olevan globaali ilmiö, jota vahvistaa niiden rooli markkinoiden ja pörssien ohjaajina kautta maailman. Ne kopioivat FED’in toimia melko orjallisesti, jolloin vahvistavat kutakin virhettä tai yliampumistaan myös kautta maailman.

  Markkinoiden ja sijoittajien kannalta on melko epätoivoista voida ennustaa keskuspankkien kulloisiakin haparointeja ja virheliikkeistä. Ne panevat kapuloita talouden ja markkinoiden rattaisiin juuri niin, kuin byrokraatit yleensäkin. Joskus lyödään markkinoita liian lujaa joskus taas täysin väärään suuntaan.

  Sijoittajien kannalta on lohdullista, ettei yleensäkään laajamittaisilla ennusteilla ole suurtakaan arvoa. Tavalliselle rivimiehelle riittää se, että tuntee muutaman firman kunnolla ja osaa niistä tehdä itselle sopivan sijoitussalkun. Ei mosurin kannata ottaa armeijakunnan murheita.

  Markkinoiden hallinnassa alhaalta ylöspäin strategia näyttää paremmalta kuin ylhäältä alaspäin. Luultavasti se toimiikin käytännössä paremmin ”kuin taivaita tavoittelevat megatrendit”..

  1. Yhdelle ihmiselle turhat lätinät ovat toisille hyödyllisiä. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaville kirjoituksesta tuskin on hyötyä. Sen sijaan osakeindekseihin sijoittaville se kertoo enemmän. Taloutta ei voi tarkkaan ennustaa, mutta sen sijaan esimerkiksi talouskasvun ylärajat pidemmällä aikaväleillä ovat ennustettavissa riittävällä tarkkuudella. Nehän muodostuvat käytännössä tuottavuudesta, työikäisten määrien muutoksista ja mahdollisesta kyvystä velkaantua. Indeksisijoitusten tuottojen ylärajoja pidemmällä aikavälillä voi myös ennustaa kohtalaisella todennäköisyydellä. Seuraavat seitsemän vuotta sitten tulkintani mukaan tulevat osoittamaan olenko ollut oikeassa vai en.

   PS. talouskehitys kärsii useista ongelmista resurssien suhteen jo nykypäivänäkin. Myös ne tuottavat omat rajoitteensa talouskasvulle. Nykyisiä ongelmia ei pystytä millään ratkaisemaan tällä vuosikymmenellä, koska uusien resurssien löydöstä menee niiden hyödyntämiseen lähes poikkeuksetta vuosikymmen tai kauemmin. Jo tämän vuoksi ylärajoja voi ennustaa ottaen huomioon tuottavuuskehityksen pitkän aikavälin muutokset ja tiedossa olevat muutokset työikäisten määrässä.

Comments are closed.

Related Posts