EPS asiaa

Osakekohtainen tulos (EPS, "Earnings per Share") on yhdelle osakkeelle jyvitetty osuus yrityksen tuloksesta. EPS saadaan siis laskettua jakamalla yrityksen tulos yrityksen osakkeiden määrällä. EPS:iä lasketaan yhtiön ilmoittamien, toteutuneiden lukujen pohjalta. Lisäksi EPS ennuste on usein tulosennusteen keskeinen osa ja siinä tapauksessa se on tietenkin laskettu ennustettuun tulokseen perustuen.

Price/Earnings tunnusluku (P/E) voidaan laskea jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella. Vakiintuneen käytännön mukaan P/E:tä laskettaessa tulos vastaa 1 vuoden ajanjaksoa. EPS ja P/E lasketaan usein vastaten kalenterivuotta, joka on usein samalla yhtiön tilikausi. Tulosennusteissa on tapana lisäksi laskea EPS vastaten vuosineljännestä, joka on samalla yhtiön raportointijakso. Jotkut tahot ylläpitävät listaa pätevistä ennusteiden tuottajista ja laskevat niiden ilmoittamista EPS ennusteista keskiarvon. Tätä keskiarvoa kutsutaan "konsensusennusteeksi" tai napakammin pelkkä "ennuste", "odotus" tai "konsensus". Hätäisimmät kauppaa käyvät tahot voivat ostaa ja myydä osaketta heti verrattuaan osavuosikatsauksessa ilmoitettua toteutunutta EPSiä "odotukseen". Jotkut saattavat myydä heti jos toteuma jää "ennusteesta" ja ostaa vastaavasti jos toteuma ylittää ennusteen.

EPSiä laskettaessa sekä tulos, että osakkeiden määrä voivat olla moniselitteisiä. Tulosennusteissa yhtiön markkinan ja markkinaosuuden kehitys on useimmiten suurin virhetekijä. Silloin EPS:n laskentaan liittyvällä moniselitteisyydellä ei ehkä ole suurtakaan merkitystä: voit yksinkertaisesti katsoa yhtiön ilmoittaman osakemäärän ja tuloksen ja laskea niistä karkean EPSin. Erityisesti pienten ja vähemmän vakaiden yhtiöiden tapauksessa ja toteutuneita lukuja käsiteltäessä on kuitenkin syytä ymmärtää EPSin moniselitteisyys ja laskea EPS tavalla, joka parhaiten paljastaa osakkeen yli- tai alihinnoittelun. Kirjoitan lähiaikoina erillisen artikkelin EPS:n laskemisen moniselitteisyydestä ja "likaisista yksityiskohdista".

Kävimme hiljattain Kai Nymanin kanssa Saksassa. Virkistäytymisen ohessa haimme inspiraatiota EPS ennusteiden tuottamiseen. Ideoimme palvelun, jossa valikoitujen OMXHEX osakkeiden EPS ennusteita julkaistaisi Piksun muiden palvelujen osana.

Osakkeen käypää hintaa määritetään usein diskonttaamalla arvioidut tulevaisuuden tuotot nykyhetkeen. Ideoimassamme palvelussa toimittaisiin käänteisessä järjestyksessä: siinä osakkeen kurssi otettaisi annettuna ja siihen perustuen laskettaisi sellaiset tulevien vuosineljännesten EPS:t, jotka perustelevat osakkeen nykyinen arvostustason. Sijoittaja voisi sitten verrata laskemiamme EPS estimaatteja omaan muulla tavoin tuotettuun näkemykseen yrityksen tulevaisuuden tuotoista. Näin sijoittaja voisi yrittää päätellä, onko osake yli- tai aliarvostettu.

Related Posts