Euroopan komissio suunnittelee pörssikaupalle 0,1% transaktioveroa

Euroopan Komissio (hallitus) on ehdottanut pörssitransaktioille 0,1% veroa alkaen 1.1.2014 ja Suomen hallitus on viime viikolla ilmoittanut tukevansa komission ehdotusta. Transaktioverolla on vaikutusta tavalliselle sijoittajalle:

Pörssiosakkeiden ostamisesta ja myymisestä aiheutuvat kulut kaksinkertaistuvat

Säästäjä joutuu maksamaan 0,1% veron jokaisesta transaktiosta.

Tämän lisäksi osto- ja myynti- kurssien välinen ero (spreadi) nousee 0,1% leveämmäksi. Tämä johtuu siitä, että osto- ja myynti- noteerauksia ylläpitävät pääosin investointipankkien tietokoneet, jotka joutuvat nostamaan spreadia, jotta veron aiheuttamat kulut saadaan katetuksi.

Säästäjän kulut nousevat yhteensä siis yhteensä noin 0,2% jokaista transaktiota kohden, joka on samaa suuruusluokkaa kuin pankkien perimät välityspalkkiot.

Osakkeiden ostamisesta ja myynnistä aiheutuvat kulut siis suurin piirtein kaksinkertaistuvat.

Osakkeiden hinnat laskevat noin 2…4%

Kasvavat kulut vaikuttavat pörssin arvostustasoihin.

Pörssi antaa tällä hetkellä reaalista tuottoa, joka on suurin piirtein bruttokansantuotteen kasvu (2%) lisättynä keskimääräisillä osingoilla (3%). Tuloksena on noin 5% tuotto-odotus.

Tuotto-odotuksen tulee olla sama vielä transaktioveron käyttöönoton jälkeenkin. Monen pörssin vuosivaihto vastaa pörssin markkina-arvoa ja transaktioverosta aiheutuu siten ylimääräinen 0,2% vuosittainen kulu.

Samaan 5% tuotto-odotukseen päästään kun pörssikurssit laskevat pysyvästi noin 4%.

Osa kaupankäynnistä siirtyy EU alueen ulkopuolelle

Transaktioverosta on keskusteltu maailmanlaajuisesti G20 maiden kokouksessa, joka on hylännyt ehdotuksen ja verosta on toteutuessaan tulossa EU sisäinen.

EU sisäinen vero luonnollisesti vaikuttaa siihen, missä kauppaa kannattaa käydä. Yksityissijoittajat ostavat rahastoja, joita hallinnoidaan ja operoidaan jatkossa yhä useammin EU alueen ulkopuolella. Kauppaa käydään veroilta suojassa ja säästäjä maksaa transaktioveroa vain ostaessaan tai myydessään rahasto-osuuksia.

Transaktiovero on piilotukea kansainvälisille finanssialan instituutioille

Transaktiovero on kädenojennus yhteiskunnalta investointipankeille ja muille rahastoja operoiville kansainvälisille instituutioille. Ne voivat käydä kauppaa verolta suojassa olevissa maissa ja kaupata täällä korkeamman veroalueen maissa pitkäaikaissäästämiseen tarkoitettuja rahasto-osuuksia.

Ruotsin kokemukset transaktioverosta olivat huonoja, Enlannin parempia

Ruotsin kokemukset olivat huonoja

Ote Wikipedia:n artikkelista:

Vuonna 2006 Marion G. Wrobel tutki eri maiden kokemuksia pääomakauppaveroista.

Wrobelin mukaan Ruotsi otti tammikuussa 1984 käyttöön 0,5 %:n osakekauppaveron, tuplasi sen heinäkuussa 1986 ja sääti tammikuussa 1989 korkopapereille 0,002 – 0,003 %:n veron. Korkopaperien kauppa putosi jo ensimmäisenä päivänä 85 %, futuurikauppa putosi 98 % ja optiokauppa loppui kokonaan. 15.4.1990 korkopaperivero lakkautettiin ja vuonna 1991 osakekauppaverokin lakkautettiin, jolloin kauppa lisääntyi huomattavasti.

Vero romahdutti kaupan niin vähäiseksi, että esimerkiksi korkopaperien veron tuotto oli vain kolmaskymmenesosa odotetusta. Myös pääomatulot putosivat, niin että pääomatuloverojen tuotto valtiolle väheni yhtä paljon kuin uusi arvopaperikauppavero tuotti.

Sinä päivänä, jona vero ilmoitettiin, osakehinnat putosivat 2,2 %, ja edeltävän kuukauden 5,35 %:n hinnanpudotuksenkin arvioidaan johtuneen tietovuodoista. Veron tuplaaminen pudotti hintoja vielä prosentin. Verot myös nostivat valtion velanoton hintaa.

Englanti on onnistunut paremmin

Englannissa on ollut käytössä vuodesta 86 alkaen 0,5% ns. "Tobinin veroksi" kutsuttu transaktiovero, mutta tämä on koskenut vain säästäjiä (ja sijoittajia). Kansainväliset investointipankit ovat olleet veroista vapaita.

Finanssiala on hyötynyt verosta:

 • kansainvälisten investointipankkien ylläpitämät osto- ja myynti- noteeraukset ovat voineet olla lähellä toisiaan ja Lontoon pörssi näyttää sen vuoksi ihan hyvältä kauppapaikalta
 • rahasto-osuuksia kaupittelevat investointipankit ovat voineet tarjota säästäjille pitkäaikaissäästämiseen tarkoitettuja rahasto-osuuksia samalla kun yksityissäästäjien harjoittama itsenäinen pörssikauppa on tehty kalliiksi
 • investointipankit ovat voineet tarjota varakkaille sijoittajille tuotteita, jotka kiertävät Tobinin veron

2 thoughts on “Euroopan komissio suunnittelee pörssikaupalle 0,1% transaktioveroa

 1. Merkki yhteiskunnalta ja EU:lta

  On ikävää kun halutaa tukea välikäsiä pörssikaupassa. Tämä ei suinkaan tehosta rahojen kulkua sijoittajilta yrityksille vaan päinvastoin. Mitä enemmän välikäsiä sitä vähemmän ja huonommin pääomat ohjautuvat tuottavaan toimintaan. Tämä on ilmeisesti EU:n ja Suomen valtion tahto, että sijoittaminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi ja tuottamattomaksi. Näin tehostamme Aasian pörssien ja heidän yritysten kilpailukykyä. EU:lla ei ole Lissabonin sopimuksen mukaista tahtoa olla kilpailukykyisin maanosa vaan pikemminkin heillä on halu rapauttaa kilpailukykymme. Tämä on suora tulonsiirto Aasialaiselle teollisuudelle. Toivottavasti poliitikot tietävät mitä tekevät.

  1. Lyhyt treidaus muuttuu entistä vaikeammaksi

   Tuo nostaa lyhytaikaisen kauppiaan kustannuksia niin paljon, että se loppuu. Jos vero koskee suuria instikkojakin, ne hakeutuvat toisiin pörsseihin. Likviditeetti katoaa ja kaupankäynnistä tuilee senkin vuoksi mahdotonta.

   Transaktiovero on järjetön. Voitto on se, jota pitää verottaa, ei kaupankäynti. Euroopan pörssit kuihtuvat.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä