Finanssiala: Osakesijoitukset kotitalouksien suosiossa

Sekä kotitalouksien että yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa, ilmenee Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrista. Myös sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Kysely toteutettiin marraskuun lopulla. Kotitalouksien sijoituksissa osakkeet ovat suosiossa.

Pankinjohtajat arvioivat marraskuun barometrissa pienempää kotitalouksien luotonkysynnän kasvua kuin edellisissä barometreissa. Kyselyn vastaajista vajaa kolmannes odottaa luotonkysynnän kasvavan vuoden aikavälillä, kun taas joka kahdeksas uskoo kiinnostuksen luotonottoon vähenevän. Syyskuussa julkaistussa edellisessä barometrissa peräti kaksi kolmasosaa johtajista odotti kotitalouksien luotonkysynnän kasvavan.

Kotitalouksien sijoituksissa osakkeet yhä suosiossa

Sijoittaminen osakkeisiin ja osakerahastoihin on edelleen kotitalouksien suosiossa. Suosion kasvua ennustaa kuitenkin harvempi pankinjohtaja kuin edellisessä barometrissa. Nyt suosion lisääntymistä odottaa kaksi viidestä pankinjohtajasta, kun edellisessä pankkibarometrissa vastaava osuus oli kaksi kolmesta. Jokaisen sijoituskohteen kohdalla aiempaa useampi pankinjohtaja ennustaa kohteen suosion pysyvän ennallaan.

Yritysten luotonottohalukkuus tasaantunut

Yritysasiakkaista vastaavista pankinjohtajista kaksi viidesosaa odottaa yritysten luotonottohalukkuuden kasvavan vuoden aikavälillä. Investoinnit ovat lähinnä pienimuotoisia korvausinvestointeja. Pankinjohtajien mukaan vellova keskustelu yritysverotuksesta vähentää yritysten halukkuutta ottaa riskejä. Myös epävarmuus Euroopan maiden julkisen talouden ongelmista vähentää riskinottohalua.

Yritysten sijoituksissa aiempaa hillitympää kehitystä

Entistä suurempi osuus pankinjohtajista ennustaa myös yritysten kohdalla kunkin sijoituskohteen suosion pysymistä ennallaan. Eniten suosion arvioidaan lisääntyvän osakesijoittamisen kohdalla. Osakkeiden suosion kasvua yritysten sijoituskohteena odottaa vajaa puolet pankinjohtajista.

Related Posts

Sijoittaminen

EToron pörssilistautuminen

Eräs sijoittajan tärkeimmistä työkaluista urallaan on oikea kaupankäyntialusta. Oikean kaupankäyntialustan valitsemalla kykenet helpottamaan elämääsi ja sijoitusten tekemistä uskomattoman paljon, kun taas valitsemalla väärän alustan, rajoitat

Sijoittaminen

Norwegianin unelma haihtui

Monet piensijoittajat, etenkin kokemattomat, ravaavat kuraojaan kaatuneiden yhtiöiden perässä osakekurssin sukellettua taloudellisen tilanteen mukaisesti.

Halpuus houkuttaa, kuten surkeisiin kauppoihin aina ajautuvaa Sulo Viléniä takavuosien hittikomediassa Tankki