Haagalaiset voivat hakea toimeentulotukea sähköisesti

Vaikka erilaiset komiteat ja mietinnöt kertovat, että Suomi on jäänyt jälkeen informaatio- ja viestintäteknologian soveltamisessa, Helsingin kaupungin sähköinen asiointi etenee. Otsikon mukaisesti nyt myös Haagalaiset voivat hakea toimeentulotukea sähköisesti.

Kovin monen moista tukea ja apua on satavilla sekä kuntalaisille että yrityksille ja järjestöille. Alaotsinko Kuntalaispalvelut alta löytyy 45 erilaista sähköisesti haettavissa olevaa palvelua mm. Nuorisotoimi, leiriavustuksen ennakkohakemus; Kulttuuritoimi, projektiavustushakemus (Helsinkiläiset taiteen ammattilaisryhmät ja yhteisöt voivat hakea avustusta produktioiden ja festivaalien tuottamiseen sekä kansainvälisiin vierailuihin.) tai Opetustoimi, iltapäivätoiminnan maksuvapauskompensaatioavustushakemus (Järjestöt ja muut yhteisöt voivat hakea perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan maksuvapautuskompensaatiota maksuhuojennusten takia menetetyistä asiakasmaksuista)

Ja avustusotsikko ”Kaupunginhallitus, yleisavustushakemus (Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan)” kertoo, että lautakunnilla on koko joukko rahaa jaettavana muutenkin kuin sähköisen haun kautta.

Yritys- ja yhdistyspalvelut  otsikolla löytyy 36 eri sähköisesti haettavissa olevaa palvelua kuten vaikkapa: Yritykset ja yhteisöt voivat hakea avustusta liikuntatapahtumiin. Ja löytyy sieltä paljon keskustelua herättänyt Terassilupahakemus.

Kun sivuja katselee, herää kysymys onko tuossa Helsingin sähköisessä asioinnissa tehty tyypillinen IT-projektivirhe: Siirretään vanha byrokratia sähköiseen muotoon miettimättä onko koko prosessi tarpeellinen tai onko siinä tarpeetonta byrokratiaa.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä