Hallituksen talouspolitiikka uudistaa kiitettävästi työelämää, mutta jättää sijoittajat huonolle kohtelulle

Talous Yhteiskunta

Hallitusohjelmassa on paljon tuoreita uudistuksia ja tervettä ajattelua.  Talouspolitiikan osalta hallitusohjelma tuntuu keskittyvän työelämän uudistuksiin:

 • Työmarkkinoita lähdetään kehittämään lähemmäs Eurooppalaista modernia käytäntöä.  Perustuslakimme ja parlamentarismin vastaista kolmikantaista lainsäädäntömallia murennetaan, oikeutta poliittisiin ja tukilakkoihin karsitaan ja siirrytään kohti yrityskohtaista sopimista.
 • Työn vastaanottamisesta ja työllään menestykseen pyrkimisestä tehdään järkevää. Tämä tehdään pienentämällä vähän ansaitsevien saamia tulonsiirtoja. Työn tehokkaasta tekemisestä tulee järkevää.
 • Sosiaalitukia uudistetaan kohti perustulo tyyppistä mallia. Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki sisältäen perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvarainen osan viimesijaiseksi turvaksi. Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman lineaarisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin.
 • Valtion velkaantumista jatketaan mutta ei enää kiihtyvällä vauhdilla.Velkaantuminen yritetään pysäyttää 80% / BKT tasolle. Tämä tehdään karsimalla menojen kasvua.

Muutamia uudistuksia jätetään ilmeisesti tarkoituksella tekemättä:

 • Suomen 22 Sote paikallisparlamenttia ja niiden 1700 palkattua parlamentaarikkoa jätetään toimintaan. Mutta valtio ei anna sote parlamenteille verotusoikeutta ja ottaa sote alueet tiukkaan keskitettyyn ohjaukseen. Sote parlamenttien kohtalo jää tuleville eduskunnille arvioitavaksi.
 • Maapohjan kiinteistöveron alarajaa korotetaan 1,30 %:n, mutta tätä laajempi siirtymä palkkaveroista kohti omaisuusveroa jätetään tekemättä.

Hallitusohjelmassa on hyvin vähän sijoittajiin vaikuttavia asioita:

 • Sijoittamisen verottaminen pysyy ennallaan. Yksityissijoittajat joutuvat maksamaan inflaation mukanaan tuomasta arvonnosusta saman prosentuaalisen myyntivoittoveron kuin tähänkin saakka.
 • Erilaisilla ihmisillä ja instituutioilla on erilaiset veroasteet ja verokohtelu kuten tähänkin saakka. Reilu periaate ”samat säännöt kaikille” puuttuu ja jää tämän eduskunnan aikana puuttumaan.

Tässä hallituksen linjaukset sijoittajille:

Edistetään omistamisen kulttuuria ja tehdään Suomesta maailman talousosaavin kansa

Hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Edistetään myönteistä muutosta omistamisen kulttuurissa. Hallitus parantaa piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Korotetaan osakesäästötilin maksimisijoitusrajaa 100 000 euroon.

Hallitus selvittää mahdollisuutta toteuttaa vastasyntyneiden osakesäästötili, jonne valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle lapselle ensisijoituksen osana äitiyspakkausta.

Talousosaamista parantamalla vahvistetaan kotitalouksien kykyä huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Toteutetaan talousosaamisen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan ylivelkaantumista.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtoja joustavoitetaan ja arvioidaan uudelleen nostojen alaikärajan tarkoituksenmukaisuutta.

 

 

 

2 thoughts on “Hallituksen talouspolitiikka uudistaa kiitettävästi työelämää, mutta jättää sijoittajat huonolle kohtelulle

 1. ”Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan ylivelkaantumista”

  Neljä vuotta on aikaa lunastaa yllä olevia lupauksia. Mitenkähän OAJ suhtautuu näihin lupauksiin, jotka tietysti ”kuormittavat opettajia lisäten heidän taakkaansa”. Kun arvelee perinteisen vastaanharaamisen jatkuvan vanhaan malliin, eipä voi odottaa suuriakaan edistymisen askeleita.

  Toisaalta jos sijoittajat itse, esimerkiksi Suomen Osakeliitto lähtisi talkoisiin eläkeläisten voimin, saattaisi jokaisessa kylässä olla osa ”omista opettajista”. Mielenkiintoista nähdä, millaista talkoohenkeä saadaan aikaan ja ketkä panevat itsensä peliin. Itse olen valmis kuin Melperi sotaan koska tahansa.

Comments are closed.

Related Posts