Hedgerahastojen ensimmäinen neljännes

Maaliskuussa taittunut kurssinousu näkyi myös seuraamissani hedgerahastoissa, kurssimuutos oli keskimäärin -0,9 %. Vuoden alusta ollaan sentään plussalla 3,5 %.

Maaliskuussa parhaaseen tuottoon ylsi UB Pension (0,7%) ja Danske Invest Neutral (0,6%).

Vuoden alusta kärjessä ovat AJ Value Hedge (10,6%), UB Wave (7,9%), VISIO Allocator (6,0%) ja Estlander & Partners Global XL (4,6%).

Nämä maaliskuun tuottoluvut ovat taas alustavia, koska joukossa on rahastoja, joiden arvoa ei anneta päivittäin tai arvonmääritys kestää.

 

Hedgerahasto

3 kk

 

1 kk

 

30.3.2012

AJ Value Hedge

10,59

%

-0,57

%

12,22

UB Wave

7,86

%

-1,24

%

58,85

VISIO Allocator

6,01

%

-1,00

%

117,53

Estlander & Partners Global XL A

4,63

%

-2,10

%

1 207,06

UB Pension

4,34

%

0,74

%

135,11

UB View

4,17

%

0,10

%

84,12

OP-Absoluuttinen Salkku A

4,09

%

-2,41

%

107,59

Danske Invest Neutral K

3,70

%

0,57

%

26,23

Nordea 1 – Multi-Asset BP

3,03

%

-1,71

%

9,17

Eliksir K

1,55

%

-0,34

%

1,20

ICECAPITAL Alternative Beta A

1,18

%

-3,60

%

80,63

Estlander & Partners Freedom A

0,67

%

-2,70

%

1 012,05

Quorum Systematica Long Only

0,35

%

0,16

%

104,24

ICECAPITAL Virgin Beta A

0,27

%

-0,03

%

69,63

eQ Active Hedge 1 K

-0,59

%

0,15

%

11,43

keskiarvo

3,46

%

-0,93

%

 

 

2 thoughts on “Hedgerahastojen ensimmäinen neljännes

 1. Markkinaneutraali

  Mikään markkinaneutraalistrategia ei ole oikeasti markkinaneutraali, koska ne rakennetaan markkinoilla olevista omaisuusluokista. Jos omaisuusluokat käyttäytyvät oudosti niin käyttäytyy myös hedge-maailmakin. Mutta selkeästi voimme nähdä, että markkinat eivät ole tehokkaat koska suuri hedge-maailma mahtuu hyvin mellastamaan markkinoilla.

  1. Olisin kerjuulla Bulgarian romanien rinnalla Postitalon nurkalla

    

   jos markkinat olisivat tehokkaat. Tällainen voisi olla suomalainen muunnelma Warren Buffettin lauselmasta:

   “I'd be a bum on the street with a tin cup if the markets were always efficient”

   Osakemarkkinat ovat toki täynnä anomaloista eli poikkeavuuksia tehokkaiden markkinoiden hypoteesista. Näkyvä osoitus tästä Fama-Frech kolmifaktori malli, jolla osakkeita koskevat tutkimukset usein rutiininomaisesti tarkistetaan (ts. testataan ettei tuottoisan strategian syynä ole 1. yleinen markkinakehitys, 2. keskittyminen pienyhtiöihin ja 3. matalan P/B-suhteen yhtiöt).

   Mutta nuo suomalaiset hedget ja markkinariippumattomuus. Markkinatuotosta riippumattomuus on minusta hankala mm. siitä syytä, että kun osakkeet nousevat voimakkaasti niin määritelmällisesti riippumaton sijoitus ei sitten ainakaan nouse. Vaikuttaa siltä, että nuo kotimaiset hedge-nimellä kulkevat sijoitustuotteet kehittyvät varsin tarkkaan käsi kädessä OMXH–indeksin kanssa.  Jo yksinkertaisesti käyristä katsomalla näkee että lähes ainoa selkeä poikkeus joukossa on Estlander & Partnersin hedget.

Comments are closed.

Related Posts