Hyvää itsenäisyyspäivää

Kevyttä

Olemme suverenejä oman elämämme suhteen, ja tästä  hallinnan tunteesta kumpuaa vastuullinen tahto ja tekeminen. Haluamme lähimmillemme samaa onnistumisen tunnetta ja muiden itsenäisyyden kunnioittaminen ja vaaliminen on tärkeimpiä päämääriämme.

Haluamme, että itsenäinen Suomi on itsemme kaltainen

Haluamme nähdä, että suvereeni Suomen valtiokoneisto luottaa ja arvostaa itseään.  Se huolehtii ja antaa arvoa kansalaisilleen samalla tavoin kuin me huolehdimme lähimmäisistämme. Haluamme, että Suomi tarjoaa meille vapautta ja vastuuta samalla tavoin kuin mekin annamme elintilaa muille ja samalla tavoin kuin mekin olemme tottuneet vastaanottamaan vapautta ja vastuuta lähimmäisiltämme.

Toivomme valtiolta tasapuolisuutta kansalaisiaan kohtaan

Toivomme että Suomen valtio on reilu ja tasapuolinen kansalaisiaan kohtaan. Tasapuolisuus luo kaikille samat mahdollisuudet yrittää ja epäonnistua. Urheilussa on samat säännöt kaikille ja tämä reilu periaate innostaa yrittämään ja ponnistelemaan. Samalla tavalla kuin elämässä, myös urheilussa menestytään ja epäonnistutaan. Kumpikaan ei ole sen vakavampaa – ei elämä eikä urheilu.

Toivomme että samasta yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä on samat suhteelliset verojen muodossa seuraavat sanktiot. Suuremmasta ahkeruudesta ja työpanoksesta ei saisi rangaista suhteellisesti muita enemmän. Samaa yksinkertaista tasapuolisuutta toivomme sijoittajille ja yrittäjille.

Related Posts