Ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointi korreloi tasapainoisen budjetin kanssa

Työllisyys on merkittävä ihmisten hyvinvoinnin osatekijä ja yhteiskunnan toiminnan indikaattori. Noin 4…5% tasolle jäävä kitkatyöttömyys on monasti osoittautunut yhteiskunnan kannalta optimaaliseksi.

Työttömyyden taso korreloi voimakkaasti vaihtotaseen vajeen (velkaantumisen) kanssa. Oheinen kartta kertoo, että Euroopassa työttömyydestä kärsivät pahimmin Kreikka, Espanja, Turkki ja Baltian maat. Siis ne, jotka takavuosina nostattivat elin- ja kustannustasoaan velkaelvytyksen avulla.

Työttöymyys (Lähde: IMF data mapper)

Kartan tiedot ovat joiltakin osin puutteelliset:

  • USA:n ja Intian työttömyysaste hipoo tätä nykyä 10% tasoa ja molemmat voitaisiin yhtä hyvin lukea ongelmamaiden joukkoon. Molempien kustannustason ja siis työttömyyden taustalla on valtion velkaantumiskehitys.
  • Baltian maat on tällä kartalla merkitty korkean työttömyyden alueeksi vaikka tilanne on siellä paranemassa. Baltianmaiden kustannustason ja korkean työttömyyden takana ei ole ollut valtioiden vaan kuluttajien ja yritysten velkaantuminen, joka nyt on sisäisen devalvaation (palkanalennusten) seurauksena korjaantunut.

Joidenkin maiden työllisyys on pysynyt hyvänä huolimatta korkeasta palkka- ja kustannus- tasosta. Esimerkiksi suuren sisämarkkinasektorin dominoima USA pystyi 90- ja 2000- luvuilla ylläpitämään korkeaa työllisyyttä vaikka vientiteollisuuden yritykset ulosliputtivat otollisempiin oloihin. Vientiteollisuuden merkitys oli USA:n taloudessa varsin pieni eikä vientiteollisuuden vaikeudet siksi levinneet koko yhteiskuntaa koskeviksi.

Related Posts