IMF ehdottaa Suomelle toimivia työmarkkinoita

IMF:n näkemys Suomen taloudesta on toivorikas.

Suomen taloudellinen tilanne

 • Suomen talous on taantunut kolme vuotta. IMF syyttää ulkoisia tekijöitä – ei Suomen omia ratkaisuja.
 • Toipuminen tulee todennäköisesti olemaan hidasta. IMF ennustaa tälle vuodelle 0,4% kasvua ja ensi vuodelle noin 0,9% kasvua. Pitkän ajan kasvunäkymät ovat heikot (runsas prosentti) ellei nykyisten toimien lisäksi saada aikaan uusia rakenteellisia uudistuksia. 
 • Ulkoiset riskit ja valtiontalouden välttämätön tasapainotus voivat vaarantaa heikonkin tulevan kasvun.
 • Hallituksen säästöohjelma on lupaava, mutta se tarvitsisi tuekseen työmarkkinauudistuksen, joka palauttaa työmarkkinoiden (työn kysyntä/tarjonta markkinat) toiminnan.

IMF ehdottaa seuraavia toimia

 • Palkasta pitää päättää työpaikalla työnantajajan ja työntekijän (työntekijöiden) välisissä neuvotteluissa. Tällöin palkkaus ottaa huomioon kyseisen yrityksen ja työntekijöiden henkilökohtaisen tilanteen.
 • Ruhtinaallista työttömyyskorvausaikaa (ansiosidonnainen työttömyysturva) on lyhennettävä. Saatuja säästöjä voidaan ohjata esimerkiksi aktiivisen työllistämisen tukemiseen. 
 • Kohtuuhintaisia asuntoja ja asumista on saatava aikaan. Työvoiman liikkuvuutta estää kohtuuttomaksi paisuneet (rakennus ja ) asumiskustannukset. 
 • Tutkimusta ja kehitystä kannattaa tukea tälle toiminnalle suunnatuilla verohelpotuksilla.
 • Julkisen sektorin tuottavuutta olisi hyvä parantaa rakenneuudistuksilla (sote). Näiden uudistusten tuloksellisuutta on syytä mitata ja monitoroida erittäin tarkasti.

Julkinen talous

 • Julkinen talous on saatava tasapainoon jotta kasvu voi olla kestävää. IMF tukee Suomen hallituksen näkemystä jonka mukaan lyhyellä tähtäimellä (seuraavat kaksi vuotta) julkisen talouden tasapainottaminen voisi kuitenkin vaarantaa alkuun pääsevää hentoa toipumista.
 • Julkisen talouden tasapainotuksen kohdentumista kasvua edistäviin julkisiin investointeihin tulisi välttää.

Talous ja rahoitus

 • Suomen (rahoitussektorin) taloudellinen vakaus on tällä hetkellä hyvä. Tulee kuitenkin jatkaa toimia joilla rahoitussektorin riskejä pienennetään edellen. 

 

Lisää tietoa IMF:n Suomea koskevassa raportissa:   http://www.imf.org/external/np/ms/2015/091515.htm

 

One thought on “IMF ehdottaa Suomelle toimivia työmarkkinoita

Comments are closed.

Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On