IMF haluaa olla optimistinen maailmantalouden kehityksen suhteen

IMF:n rooli on kasvussa. Tämä johtuu maailmantalouden kekinäisriippuvuuksien kasvusta. Suljettuja talousjärjestelmiä ei enää ole edes maanosatasolla.

IMF on julkaissut uusimman maailmantalouden ennusteensa, jonka mukaan maailman talous jatkaa kasvuaan eivätkä tämän ennusteen mukaan edes kehittyneet maat ajaudu lamaan tai taantumaan (viereinen kuva BKT:n kasvunopeudesta).

IMF nostaa tekstiosuudessa esiin riskejä, epätasapainotekijöitä ja tapahtuneita yllätyksiä:

  • IMF oli odottanut yritysten varastojen täyttymisestä johtuvaa BKT:n kasvunopeuden hidastumista (joka on aivan luonnollista tässä suhdannevaiheessa)
  • Vuoden 2011 aikana tapahtunut voimakas ja yllättäväkin taloustilanteen heikkeneminen on aiheutunut seuraavista seikoista:

    • Valtioiden elvytystoimien vähenemisestä, joka ei ole korvautunut yksityisellä kulutuksella
    • USA:n (ja muiden Anglo Amerikkalaisten valtioiden) vaihtotaseen epätasapaino ei ole korjaantunut. USA:n kilpailukyvytön tuotanto ei ole pystynyt vastaamaan Kiinan ja kehittyvien maiden kulutuskysyntään ja kansainväliseen kilpailuun.

IMF:n mukaan jatkossa on tärkeää että:

  • valtiontalouksia tasapainoitetaan maltilla
  • pankkien vakavaraisuudesta huolehditaan (pääomittamalla)
  • huolehditaan, että länsimainen vientiteollisuus lähtee käyntiin ja stabiloi erityisesti USA:n ammottavan vaihtotaseen vajeen

IMF:n merkitys maailmantalouden ohjaajana on kasvussa.

Ohessa IMF:n mainos omasta toiminnastaan:

Related Posts