Investoinnit Suomeen lähtivät 2% kasvuun

Suomen taloudesta on vihdoinkin positiivista kerrottavaa. Yksityisen sektorin investoinnit kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,1% selviää tilastokeskuksen tuoreista Q4/2015 talousluvuista. Yksityiset ihmiset ja yrittäjät ovat jo viime vuoden viimeisellä kvartaalilla alkaneet luottaa siihen, että Suomen tilanteeseen aletaan tarttua ja että asiat alkavat mennä parempaan suuntaan. Yhteiskuntasopimuksen kohtalosta ei silloin vielä ollut kenelläkään varmuutta ja investointien piristyminen on perustunut enemmän odotuksiin kuin tosiasioihin. Yhteiskuntasopimuksen positiiviset vaikutukset näkyvät vasta ensi kesän investointiluvuissa. On mukavaa että tätä maata taas rakennetaan.

Bruttokansantuotteen kasvu seuraa viiveellä investointeja

Bruttokansantuotteen kasvu edellisestä kvartaalista oli vaivaiset 0,1%, mutta edellisen vuoden vastaavasta kvartaalista kasvua oli jo mukavat 0,4%.   Bruttokansantuotteen ja sitä seuraavaa työllisyyden kasvua saammekin odottaa tovin. Investoinnit johtavat tuotannon käynnistymiseen vasta viiveellä. Rakennusteollisuudessa tämä viive on lyhyt kun taas esimerkiksi tehdasteollisuuden viive voi olla pari vuotta ja jopa pidempi (tapaus Olkiluoto 3).

Vaihtotaseemme on tasapainossa

Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa 0,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vaihtotase painuikin joulukuussa 0,2 Mrd€ negatiiviseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen vaihtotase on toistaiseksi käytännössä tasapainossa. Tasapaino johtuu kuitenkin lähinnä raaka-aineiden hinnoista ja euron poikkeuksellisen alhaisista arvosta.

Muut euromaat ovat meitä kilpailukykyisempiä. Euroalueen vaihtotase on jo lähes 4% positiivinen ja teollisuustuotantoa siirtyy tilastojen mukaan tällä hetkellä vauhdilla kehittyvistä maista Euroalueelle. Investointien vähittäinen elpyminen indikoi että Suomeenkin aletaan mahdollisesti luottaa tuotantomaana. Tilastoista ei kuitenkaan selviä ovatko kavaneet investointilukumme vientiteollisuuden piristymisen seurausta vaiko lisääntynyttä asuntotuotantoa. Investoinnit tulevaisuuteen ovat joka tapauksessa positiivinen asia.

Related Posts