Italialainen, Mario Draghi seuraavaksi Euroopan keskuspankin johtajaksi

Euroryhmässä 16.5. käydyn keskustelun jälkeen euroryhmä päätyi yksimielisesti suosittamaan Italian keskuspankin pääjohtaja Mario Draghin nimittämistä EKP:n pääjohtajaksi. Vuonna 1947 syntynyt Draghi on toiminut Italian keskuspankin Banca d'Italian pääjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Taloustieteen tohtoriksi Massachusettsin teknologiainstituutista (MIT) 1976 väitellyt Draghi on toiminut Firenzen yliopiston professorina 1981-1991, Italian valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä 1991-2001 sekä Goldman Sachs -investointipankin johtajana 2002-2005. Vuosina 1984-1990 hän toimi Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä. Draghi on toiminut myös rahoitusmarkkinoiden kansainvälisen vakausfoorumin (nykyään Financial Stability Board ) puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

Suositus syntyi 17 euromaan euroryhmän kokouksessa, jossa muiden aiheiden ohella käsiteltiin euroryhmän suositusta Euroopan keskuspankin seuraavaksi pääjohtajaksi. Nykyisen pääjohtaja Jean-Claude Trichet'n toimikausi päättyy 31.10.2011. Euroryhmä toimittaa suosituksensa ECOFIN-neuvostolle, joka antaa oman suosituksensa Eurooppa-neuvostolle.

Perussopimuksen mukaan Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajaksi (pääjohtajaksi), varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi neuvoston suosituksesta henkilön, joilla on arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla; neuvosto antaa suosituksensa Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankin neuvostoa kuultuaan. Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kahdeksan vuotta, eikä heitä voida nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Related Posts