Venäläisten viisumivapaus saa kannatusta tärkeimpänä matkailuliiketoimintaa edistävänä tekijänä

     Palvelualojen Ammattiliitto PAM selvitti laajalla kyselytutkimuksella kansanedustajien, ministeriöiden virkamiesten, kunnanvaltuutettujen, alueellisten virkamiesten ja yrityspäättäjien näkemyksiä matkailun edistämisestä Suomessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1768 päättäjää, ja tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Venäläisten matkailijoiden viisumivapaus saa vastaajilta kannatusta, vaikka aihe jakaakin mielipiteitä. Päättäjistä 49 % suhtautuu venäläisten matkailijoiden viisumivapauteen erittäin tai jokseenkin myönteisesti, 22 % neutraalisti ja 28 % erittäin tai jokseenkin kielteisesti. Vastaajaryhmistä yrityspäättäjät suhtautuvat viisumivapauteen kaikkein myönteisimmin.

Suomalaisten päättäjien suhtautuminen venäläisten matkailijoiden viisumivapauteen (Lähde: PAM)

Jopa 60 % päättäjistä arvioi, että matkailun edistämisessä Suomessa on onnistuttu vain kohtalaisesti, kun erinomaiseksi onnistumista arvioi 0 % ja hyväksikin vain 24 % vastaajista. Päättäjistä 60 % pitää matkailun kasvupotentiaalia merkittävänä ja jopa 92 % toivoo lisäpanostuksia matkailun edistämiseen. Erityisesti Venäjältä ja Aasiasta suuntautuvan matkailun nähdään kasvavan tulevaisuudessa. Myös PAM odottaa lisäpanostuksia kotimaahan kohdistuvaan matkailuun ja toivoo valtiolta toimenpiteitä sen edistämiseksi.

Kunta- ja maakuntapäättäjät myöntävät, että matkailussa on heidän alueillaan vielä paljon kehittämistä. Erityisesti itäisten maakuntien päättäjät kokevat, että heidän alueellaan on hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia. Suurimpina matkailun edistämisen esteinä alueelliset päättäjät pitävät yhteistyön puutetta ja matkailun edistämistoimenpiteiden huonoa koordinointia.

– Matkailuala on merkittävä työllistäjä ja sen kansantaloudellinen arvo on huomattava. Jotta alan kasvupotentiaali voidaan täysimääräisesti hyödyntää, on myös palvelun oltava huipputasoa. Ammattitaitoiset työntekijät ovat yritysten ja alan kasvun edellytys, toteaa PAMin neuvottelupäällikkö Annika Rönni-Sällinen.

Työvoiman löytämisessä haasteita

Suomalaiset matkailualan työntekijät saavat tutkimuksessa kiitosta ammattitaidostaan. Suurin osa vastaajista pitää myös matkailualan koulutuksen laatua hyvänä. Sen sijaan työvoiman saatavuudessa yrityksillä vaikuttaisi olevan haasteita: yli puolet (52 %) yrityspäättäjistä kertoo, että heillä on ollut toistuvasti tai toisinaan vaikeuksia löytää työvoimaa yritykseensä.

– Syitä työvoiman saannin vaikeuksiin voidaan hakea alan palkkatasosta ja työoloista. Jopa 60 % ministeriöiden virkamiehistä ja 41 % yritysjohtajista ei pidä matkailualan palkkatasoa riittävänä. Lisäksi suurin osa vastanneista on sitä mieltä, että työsuhteiden ja -olojen laatua on parannettava hyvän palvelun takaamiseksi, Rönni-Sällinen huomauttaa.

– Haastammekin matkailualan yritykset sanoista tekoihin ja kiinnittämään huomiota omien työntekijöidensä työsuhteiden laatuun ja palkkatasoon. Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni, korostaa Rönni-Sällinen.

Related Posts