Joukkorahoituskohteista saa jatkossa vertailukelpoista tietoa

Sijoittajat saavat vastedes selkeämpää ja vertailukelpoisempaa tietoa joukkorahoituskohteista.

Valtiovarainministeriö antoi torstaina 8. joulukuuta asetuksen, joka määrittelee max 6 sivun mittaisen helposti ymmärrettävän joukkorahoituskohteen perustietoasiakirjan sisällön.

 

Asetuksessa määrätään, millaista tietoa yrityksen pitää antaa itsestään ja sijoituskohteesta, kun se hakee joukkorahoitusta. Näin sijoittaja ymmärtää paremmin, millaiseen yritykseen ja sijoituskohteeseen on rahojaan sijoittamassa. Yrityksen pitää esimerkiksi kertoa ymmärrettävästi ja selkeästi, mitä riskejä yritykseen tai sijoituskohteeseen liittyy.

 

Rahoituksenhankinnan kustannukset pienevät

 

Uudistus keventää ja selkeyttää tiedonantovelvollisuutta, joten yritykset pystyvät tehostamaan rahoituksenhankintakustannuksiaan. Tämä perustuu siihen, että asiakirjat ovat pitkälti määrämuotoisia sisällöltään ja rakenteeltaan.

 

Sijoittajan on puolestaan helpompi vertailla eri sijoituskohteita, kun kaikki yritykset esittävät tiedot samassa muodossa hakiessaan joukkorahoitusta.

 

– Joukkorahoituksen yleistyminen on esimerkki teknologian vaikutuksesta perinteisiin aloihin. On tärkeää, että lainsäätäjä elää mukana maailman muutoksessa, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

 

Asetus tulee voimaan 15. joulukuuta. Se täydentää joukkorahoituslakia, joka tuli voimaan syyskuun alussa.

 

Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta

 

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä