Joukossa tyhmyys tiivistyy

Saksalaisella Deutsche Bankilla on hedge-rahastoihin kohdistuva indeksi, joka taas kerran osittaa , että joukossa tyhmyys tiivistyy. Tuosta mainitusta indeksistä on ETF tuote db Hedge Fund Index (DBX1A8) ja ohessa on vertailu kyseisen rahaston ja laajan eurooppalaisen indeksin Euro STOXX 50 välillä.

db Hedge Fund Index vs. Euro STOXX 50

Kuvasta ilmenee, että db Hedge Fund Index seuraa joka käänteessä Euro STOXX 50 indeksiä, tosin selvästi rauhallisemmin.
Ilmeinen johtopäätös tästä on, että db Hedge Fund Indexiin kuuluvat hedge-rahastot käytännössä seuraavat markkinaindeksejä. Ne eivät tarjoa markkinoista poikkeavaa suojaa kurssimuutoksille, kuten hedge- eli suojaustuotteen tulisi. Niihin sijoittaminen on siten turhaa.

Itse asiassa sama ilmiö näkyy kun vertaa suomalaisia ns. hedge-rahastoja vaikkapa Helsingin indeksiin – kurssikäyrä on useimmilla yhdenmukainen indeksin kanssa.

Related Posts