Juha Sipilä tukee perustulomallin (kansalaispalkan) kokeilemista

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti keskiviikkona 10.9. alueellista perustulokokeilua toteutettavaksi seuraavalla hallituskaudella. Ajatus on ollut esillä monissa medioissa ja ajatuspajoissa, muun muassa Piksussa. Myös ajatushautomo Tänkillä on parhaillaan työn alla selvitys siitä, millä edellytyksillä erilaisia perustulomalleja voisi kokeilla. Työeläkevakuuttajat Tela ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittavat Tänkin marraskuun lopulla valmistuvan selvityksen.

Erilaisista perustulon kaltaisista malleista on käyty keskustelua jo pitkään sekä Suomessa että muualla maailmassa. Toistaiseksi perustulon käyttöönoton edellytyksiä ei kuitenkaan ole tarkemmin arvioitu.

– Koska perustulo eroaa meidän nykyisestä sosiaaliturvajärjestelmästämme niin suuresti, monet vaikutukset eivät ole ennustettavia. Näitä vaikutuksia voidaan parhaiten tutkia kokeellisella asetelmalla, samalla tavoin kuin lääkeaineiden monimutkaisia vaikutuksia ihmiskehoon tutkitaan kokeellisesti, sanoo selvityksestä vastaava tutkija, fellow Ohto Kanninen Ajatushautomo Tänkistä.

Selvityksessä esitellään myös lyhyesti mitä perustulokokeiluja maailmalla on jo tehty, miten niiden vaikutuksia on arvioitu ja mitä vaikutuksia niistä on löydetty.

Perustuloa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tarvitaan lisää tutkittua tietoa, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

– Perustulomalleista on helpompi keskustella, kun on käytössä luotettavaa ja analyyttistä tietoa siitä, miten tällainen kokeilu olisi periaatteessa järjestettävissä. Tietoa ja ymmärrystä lisäämällä voidaan välttyä turhalta yhteiskunnalliselta vastakkainasettelulta, sanoo Siimes.

– Vaikka perustulo ja ansiosidonnainen työeläke äkkiseltään katsottuna voivat tuntua tavoitteiltaan vastakkaisilta, sisältävät molemmat kuitenkin jaetun tausta-ajatuksen työn merkityksestä. Molemmissa malleissa ajatellaan, että ihmisellä tulisi olla mahdollisuus elättää itsensä omalla työllään, Siimes huomauttaa.

Myös Sitran yliasiamies Mikko Kosonen toivoo lisää tietoa perustulokokeilun pohjaksi.

– Isoissa rakenteellisissa uudistuksissa, kuten mahdollisessa perustulomallissa, voidaan hakea oppia ensin kokeilujen kautta. Suomessa tarvitaan nyt rohkeutta ottaa esille yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta suuria kysymyksiä, siksi olemme mukana rahoittamassa selvitystä, Kosonen toteaa.

 

Related Posts