Kansan luottamus instituutioihin ja poliittiseen koneistoon on länsimaissa heikkenemässä

Viestintätoimisto Edelmanin 2015 Luottamusbarometri kertoo luottamuksen haihtuneen kaikkiin instituutioihin. Tutkimukseen osallistuneen yleisen väestön luottamus poliittisiin toimijoihin, liike-elämään, mediaan ja NGO:ihin oli alle 50 prosenttia 2/3:ssa tutkituista maista mukaan lukien USA, U.K. Saksa ja Japani.

”Luottamus kaikkiin instituutioihin on laskenut dramaattisesti vuoden 2014 odottamattomien tapahtumien johdosta” , kertoo Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelman.

Ensimmäistä kertaa Luottamusbarometrin historiassa luottamuksen puute hidastaa teknologisia innovaatioita. ”Muutosvauhti ei ole koskaan ollut yhtä nopeaa ja innovaatioista on tullut entistä merkittävämpi menestystekijä. Innovaation tulisi olla luottamusta edistävä tekijä, mutta nyt ei ole näin, sillä pelkkä innovaatio ei enää riitä”, Edelman kertoo.

Liike-elämän ja yksilöiden välille tulisi syntyä uudenlainen luottamus, jossa yritykset osoittavat innovaatioiden olevan turvallisia ja perustuvan riippumattomiin tutkimuksiin, luoden näin sekä yhteiskunnallista että yksilöllistä hyötyä.

Luottamusbarometrin mukaan valtion nauttiman luottamuksen ja innovatiivisuuden välillä on suora korrelaatio. Luottamusindeksin kolme huippumaata olivat Yhdistyneet Arabiemiraatit,  Intia ja Indonesia, joissa kaikissa innovaatioihin suhtauduttiin myönteisimmin. Vastaavasti useat Euroopan maat, kuten Saksa, Ranska ja Espanja, sekä Japani ja Korea olivat luottamusindeksin hännillä ja edesauttoivat teknologista kehitystä vähemmän. Yleensä ottaen kehittyvät markkinat ovat avoimempia innovaatiolle kuin kehittyneet markkinat (65 % vs. 44 %).

Luottamuksen määrä vaihtelee innovaatiosta riippuen. Teknologia-, finanssi- ja terveydenhuollon innovaatioihin sekä e-maksamiseen ja mobiili -innovaatioihin suhtauduttiin myönteisesti. Energia- ja elintarvikesektorin innovaatioihin sen sijaan suhtauduttiin varauksella. Tästä huolimatta elintarviketeollisuus on yksi suurinta luottamusta nauttivista toimialoista (67%)

Luotettavia innovaatiota kehittyy ainoastaan kun liike-elämä omaksuu informaation jakamisen kulttuurin ja kannustaa yhteistyöhön. Osana innovaatiokehitystyötä liike-elämän tulisi kutsua sidosryhmät mukaan keskusteluun.

Kulunut vuosi merkitsi päätöstä luottamuksen palautumiselle liike-elämään. Luottamus liike-elämään putosi 75 prosentissa vastanneista maista ja on nyt alle 50 prosenttin 14 maassa. Tämä on huonoin sijoitus liike-elämälle vuoden 2008 jälkeen. Luottamus CEO:hin luotettavana tahona putosi jo kolmantena vuotena peräkkäin. Kehittyneillä markkinoilla luottamus putosi 31 prosenttiin.

Vuoden 2015 Luottamusbarometrin keskeisiä huomioita

  • Poliittiset toimijat (Government) vähiten luotettu instituutio jo neljättä vuotta peräkkäin
  • Mediaan ei luoteta 60 prosentissa maissa. Ensimmäistä kertaa online -hakukoneet olivat uutis- ja informaatiolähteenä luotettavampia (64%) kuin perinteinen media (62%)
  • NGO´t pysyivät edelleen luotettavimpana instituutiona
  • Luottamuksella on suuri merkitys. Vastanneista 63 prosenttia eivät osta sellaisen valmistajan tuotteita johon he eivät luota. Vastaavasti 80 prosenttia ostaa tuotteita valmistajalta johon he luottavat.
  • Vastaajien suurin enemmistö (81%) uskoo että yrityksen tulisi panostaa sekä taloudelliseen että oman alueensa yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

 

Tietoja Edelmanin luottamusbarometrista:

Vuoden 2015 Edelmanin luottamusbarometri on yrityksen 15. vuosittainen luottamus- ja uskottavuuskysely. Gallupin teki tutkimusyritys Edelman Berland, ja se koostui 20 minuuttia pitkistä nettihaastatteluista, jotka toteutettiin 13.10.2014–24.11.2014. Edelmanin 2015 luottamusbarometrin nettihaastattelu koostui yhteensä 27 000 yleisestä väestön vastaajasta, ja 6 000 vastaajaa edusti ikäryhmää 25–64 ja 27 eri maata. Kaikki haastateltavat täyttivät seuraavat kriteerit: korkeakoulututkinto; talouden tulotaso ylimmässä neljänneksessä oman maan samanikäisiin verrattuna, lukee tai katsoo liike-elämään liittyviä uutisia useita kertoja viikossa, seuraa yhteiskunnallisia tapahtumia uutisvälineiden kautta useita kertoja viikossa.

Related Posts