Kehittyvien maiden nousutrendi kääntymässä ??

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime syksystä asti kehittyneet huonosti samalla kun kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat olleet nousussa. Varsinaisesta laskutrendistä ei vielä ole kyse kuten oheisesta kehittyviä markkinoita seurailevan EEM ETF indeksirahaston viiden vuoden kurssikehityksestä (sininen käyrä) voimme havaita. 

'

Kehittyvien markkinoiden osakekurssit (EEM -rahasto) suhteessa 30, 70 ja 180 päivän liukuviin keskiarvoihin. (Lähde  Yahoo finance)

Laskutrendin voi katsoa alkavan silloin, kun 180 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (keltainen käyrä) leikkaa laskevaa kurssikäyrää. Tätä ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut, ja myös kehittyvät markkinat ovat teknisillä kriteereillä arvioituna vielä nousutrendin hengähdysvaiheessa.

Monet käyttävät laskutrendin alkamisajankohdan kriteerinä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa. Tämä on kyllä toimiva kriteeri, mutta hieman lyhyemmän liukuvan keskiarvon käyttö antaa yleensä paremman tuloksen. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että markkinoilla on paljon muitakin myyjiä siinä vaiheessa kun kurssikäyrä sukeltaa 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Hieman lyhyemmän keskiarvon käyttö antaa signaalin jo pari viikkoa aiemmin. 

Related Posts