Keskeiset työnantajat kiittävät hallituksen toimia

Kuntatyönantajat kiittelevät hallituksen toimia

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mukaan yhteiskuntasopimuksen korvaavat säästötoimenpiteet parantavat työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainoa. Jalosen mukaan työvoimakustannusten sopeuttaminen ja työpanoksen lisääminen kustannuksia kasvattamatta on välttämätöntä.

Kaupan ala iloitsee työllistämismahdollisuuksien parantumisesta

Hallitus on kohdentanut uudistustoimensa oikein, toteaa Kaupan liitto. Suomessa on tuettava nimenomaan yksityisen sektorin työllisyyttä ja parannettava yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä. ”Hallitus tukee talouspolitiikallaan kaupan, yksityisen sektorin suurimman työllistäjän, toimintaedellytyksiä. Se on hyvä asia”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala kiittää tänään julkistettuja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä toimia.

Teknologiateollisuus pitää uudistuksia välttämättöminä

Teknologiateollisuus pitää hallituksen toimenpiteitä kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi välttämättöminä. Suomen historiallisen heikon taloustilanteen korjaamiseksi on nyt tehtävä kaikki mahdollinen. Keskeisen vientisektorin eli teollisuuden tuotanto on tänä vuonna jopa alemmalla tasolla kuin finanssikriisin pahimpaan aikaan vuonna 2007. Teknologiateollisuus ry pitää hallituksen toimenpiteitä välttämättöminä. ”On harmillista, että työmarkkinajärjestöt eivät ole vuosien aikana löytäneet ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen toteaa.

 

Tietoa yllä mainituista edunvalvojista

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä. Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden yrityksissä. Kaikkiaan jopa 700 000 ihmistä on joko suoraan tai välillisesti töissä teknologia-alalla. – See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/teknologia-suomi/teknologia-suomi#sthash.SMnxMiJW.dpuf

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä. Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden yrityksissä. Kaikkiaan jopa 700 000 ihmistä on joko suoraan tai välillisesti töissä teknologia-alalla.

 

 

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä. Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden yrityksissä. Kaikkiaan jopa 700 000 ihmistä on joko suoraan tai välillisesti töissä teknologia-alalla. – See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/teknologia-suomi/teknologia-suomi#sthash.SMnxMiJW.dpuf
Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä. Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden yrityksissä. Kaikkiaan jopa 700 000 ihmistä on joko suoraan tai välillisesti töissä teknologia-alalla. – See more at: http://teknologiateollisuus.fi/fi/teknologia-suomi/teknologia-suomi#sthash.SMnxMiJW.dpuf

 

 

Related Posts