Kiinan aluetasolle kätkeytyvät ongelmat voivat synkentää maailmantalouden

Kiinan historiallisen talouskasvun tuottanut hallinto- ja talousrakenne on kääntymässä itseään vastaan. Jos järjestelmää ei uudisteta, syntyy hallitsemattomia riskejä. Näin kertoo tänään julkaistu professori Matti Nojosen kirjoittama EVA Analyysi ”Kiinan pitkä varjo – Suurvallan kätketyt ongelmat voivat synkentää maailmantalouden”.

Kiinan aluetasolle, piirikuntiin ja maakuntiin kätkeytyy merkittävä tasapaino-onelma (Lähde: EVA/Kiinan pitkä varjo)

Kiinan nykyjohto hakee vauhtia välttämättömiin talouspoliittisiin uudistuksiin kahdella uudella toimielimellä, jotka perustettiin marraskuun puoluekokouksessa. Nojosen analyysin mukaan Peking yrittää saada aluehallinnon taipumaan rakenteellisiin uudistuksiin.

Analyysi kertoo, että Kiinan hallintojärjestelmään on pesiytynyt sisäinen kilpailu, joka on paikoin johtanut yli-investointeihin, ylikapasiteettiin ja hallinnon velkataakan paisumiseen. Resurssihukka näkyy paikallisesti muhivina kiinteistökuplina ja aavekaupunkeina, joiden määrästä ei ole tarkkaa arviota.

Vallitsevassa palkitsemisjärjestelmässä eri toimijoiden onnistumisen mittari on kaikilla tasoilla bruttokansantuotteen kasvuluku. Nopeaan kasvuun pyrkiminen on analyysin mukaan johtanut aluetasoilla siihen, että Pekingin asettamat talouspoliittiset rakenneuudistukset on jätetty toteuttamatta.

Samaan aikaan Kiinan talouskasvun investointivetoisuus on viime vuodet paisuttanut varjopankkeja, jotka toimivat tarkasti säännellyn pankkijärjestelmän ulkopuolella. Yksin tänä vuonna maksettavaksi laukeaa varjopankkien velkapapereita 500-690 miljardin euron edestä, arvioi Nojonen.

EVA Analyysin mukaan Kiinan on muutettava talous- ja hallintojärjestelmäänsä ja vietävä läpi rakenneuudistukset myös aluetasoilla. Jos järjestelmä jatkaa toimintaansa muuttumattomana, syntyy väistämättä hallitsemattomia riskejä. Riskien laukeamisella olisi maailmantalouden kannalta vakavia ja laajalle leviäviä vaikutuksia.

Related Posts