Kiinteä ryhmä synnytetään tunnistamalla jäsenten sitoutumistavat

Työryhmän Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Minna Leinonen ja Tuula Heiskanen tutkimus ”Sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä yrityksissä” havaitsee että ihmiset sitoutuvat yrityksensä tai yhteisönsä päämääriin eri mekanismeilla. Tapojen tunnistaminen auttaa löytämään kullekin optimaalisen ympäristön, jossa jokainen tuntee saavuttavansa niitä asioita joita hän työelämältään tavoittelee. 

Usein sitoudutaan tiimiin, tunteella

Tutkimuksessa tarkastellaan sitoutumisesta sekä kohteita että ulottuvuuksia. Tutkijat löytävät kahdeksan sitoutumistyyppiä. Tyypeissä sitoutumisen ulottuvuudet – tunneperäinen, normatiivinen ja jatkuvuus – sekä kohteet vaihtelevat.

Tyypittelyistä kolme liittyy tiimiin sitoutumiseen. Lähityöyhteisöön sitoutuneet arvostavat sujuvaa työntekoa, jolloin hyvä tiimi voi muodostua organisaation ulkopuolisista toimijoista. Moniulotteisesti tiimiin sitoutuneille on tärkeää sitoutua tiimiin. Usein työkaverit ovat heille ystäviä, joiden kanssa vietetään vapaa-aikaa.

Asiakkaisiin suuntautuneet tiimiin sitoutujat taas sitoutuvat tunneperäisesti tiimiin, mutta palkitsevinta heille on asiakastyö.

Työtä organisaatioille, eri perustein

Ensisijaisesti organisaatioon sitoutuneet näkevät itsensä organisaationsa edustajina. He ja uran jatkuvuuteen sitoutuneet katsovat, että asiakas kuuluu nimenomaan organisaatiolle, ei itselle.

Uran jatkuvuuteen sitoutuneet tekevät työnsä hyvin myös siksi, että se edistää heidän uraansa. Asiakkaat saattavat olla tulevia työkavereita tai ainakin heidän kauttaan voi viestiä omasta osaamisestaan työmarkkinoille.

Yhdessä tietoa jakamaan ja hakemaan

Tutkijat sanovat, että organisaation tiedon jakamisen ja tiedon hankkimisen avara yhdessä pohtiminen avaa teitä oppimiselle ja innovoinnille.

Tiedon jakamisessa tärkeimpiä ovat yleensä lähin työtoveri, tiimi ja esimies eli he, joiden kanssa ollaan töissä eniten tekemisissä.

Ulkopuolisista merkittävin on asiakas. Asiakkaalle jaetaan usein prosessoidumpaa tietoa verrattuna siihen, mitä työtoverit kertovat toisilleen.

Tietoa hankitaan tyypillisesti työkavereilta, internetin hakukoneilla ja itse opiskellen.

Myös asiakas on tärkeä tietolähde

Oman osaamisen kehittyminen vaikuttaa tietolähteiden arvoon. Tärkeimpiä ovat lähteet, jotka auttavat ongelmanratkaisussa ja jotka mahdollistavat yhteisen pohdinnan. Yhteistyökumppanilta hankitaan työhön ja suunnitteluun erityisosaamista.

Asiakkaalta haettavaa tietoa yleensä jalostetaan työprosessissa tai asiakkaan tieto tarkentuu sitä mukaa, kun saatavan palvelun rajat selkenevät.

Organisaation tietojärjestelmiä ja -kantoja käytetään eniten, kun ne ovat tuttuja, ja tieto on helposti löydettävissä.

Sitoutumisella ja tiedonjaolla tärkeä yhteys

Organisaatioon sitoutuneille on tärkeää jakaa tietoa organisaation tietokantoihin tai -järjestelmiin. Tiimiin sitoutuneilla korostuu tiedon jakaminen ja hankkiminen tiimissä.

Moniulotteisesti sitoutuneille tiedon hankkiminen sekä organisaatiosta että sen ulkopuolelta on merkittävämpää kuin muille.

Tiedon jakamista edistää avoin keskustelukulttuuri. Tiedon jakamista estävät viestinnän, dokumentoinnin ja tiedonjaon puutteet, samoin kiire ja kiireen tuntu.

Tutkimus: Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Minna Leinonen ja Tuula Heiskanen: Sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä yrityksissä. Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus: Työraportteja 93/2017. 130 sivua. 

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan