Korkeimpien johtajien palkat pitää laittaa vaatimustason mukaisiksi

Yhteiskunta toimii hyvin, jos vaativasta tehtävästä maksetaan kunnon korvaus ja kun korvaukset ovat vaatimusasteen mukaisesti mitoitettu. Reilu yhteiskunta toimii paremmin kuin epäreilu.

Oheisessa kuvassa on muutaman eri tehtävän vuosipalkkiot (pörssiyhtiön toimitusjohtajan palkkio on kauppakamarin tietoihin perustuva keskimääräinen kokonaiskorvaus).

Ammattiyhdistysliikkeet (eläkeyhtiöiden hallinta), työnantajajärjestöt (eläkeyhtiöiden hallinta) ja valtio (valtio-omistus) päättävät omistajaohjauksen avulla suurien pörssiyritystemme toimitusjohtajien palkoista. Nämä palkat vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskuntamme toimintaan.

Palkansaajien tutkimuslaitos on kritisoinut blogissaan ansiokkaasti sitä, että ylimmän 1% tuloluokan palkkiot ja palkat ovat Suomessa nousseet paljon muuta yhteiskuntaa nopeammin. Tämä tarkoittaa nimenomaan toimitusjohtajia ja heidän lähipiiriään. Kritiikki on minusta aiheellista.

Yritysjohtajien palkat ovat riistäytyneet käsistä

Ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen on syytä kuunnella palkansaajien tutkimuslaitosta. Ammattiyhdistysliikkeelle ja työnantajajärjestöille on annettu päätäntävalta eläkevakuutusyhtiöissä ja sen mukana suurimpien pörssiyritysten omistajavalta. Tämä valta on annettu juurin nimenomaan sitä varten että tuota valtaa järkevästi käytettäisiin. Nyt tuota valtaa on käytetty huonosti ja suurimpien johtajien palkkiot (1% palkansaajista) ovat riistäytyneet käsistä.

Parhaat kyvyt välttelevät poliitikon uraa

Ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt eivät ole ainoita syyllisiä. Myös valtion korkeimpien virkamiesten palkat (yllä esimerkkinä Kela:n pääjohtajan palkka) ovat korkeat suhteessa esimerkiksi pääministerin palkkaan. Keskimääräisen kansanedustajan tai edes ministerin tietotaito- ja osamistaso ei ole minun mielestäni riittävä. Yksi syy on palkkaus. Parhaat kyvy välttelevät poliitikon uraa. Elämä on helpompaa ja raharikkaampaa kun hakee menestystä virkamiehenä taikka suurten yritysten organisaatioista.

Toimitusjohtajan kohtuullinen pakkataso ei pörssiyhtiöiden menestystä himmennä

Syyksi yritysjohtajien korkeisiin palkkioihin on esitetty sitä, että emme saa ulkomaisia johtajia, ellei palkkio ole kunnollinen. Ei ole tosiaan paljon saatu –  Elop tuli ja meni. Yhtään hyvää ulkomaalaistaustaista pörssiyrityksen toimitusjohtajaa ei tule mieleen. Ei ole paljosta paitsi jääty.

Johtajien palkkatasoja pitää korjata

Johtajien palkkausta pitää korjata:

  • ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen on taivuttava pienentämään korkeimman yritysjohdon palkkatasoa
  • poliitikkojen (pääministeri, ministerit, kansanedustajat) palkkoja on korotettava

 

Related Posts