Korkomarkkinat ennustavat vakaata, inflaatiotonta talouskehitystä

Oikea ymmärrys mahdollisesti käynnistyvän inflaation ajoittumisesta ja suuruudesta on tärkeää sekä säästäjille, yrittäjille että julkisesta taloudesta vastaaville. Mutta mitä arvelevat ne, joiden pitäisi asiasta tietää, korkomarkkinoiden päättäjät? 

Korkomarkkinat ovat itsevarman yksimielisiä. Inflaatio ei kännisty missään. Ei edes rahaa tolkuttomasti painavassa USA:ssa.

Korkomarkkinat ostavat ja myyvät valtioiden lainapapereita päivittäin. Jokainen valtiolle lainaa antava joutuu tekemään arvion inflaatiosta. Jos lainan antaja antaa valtiolle kahdeksi vuodeksi lainaa, niin tuon lainalle pitäisi saada ainakin inflaatiosuoja ja mielellään vielä pieni riskipreemio. Riskit kasvavat ajan mukana ja tuo riskipreemio on yleensä sitä suurempi mitä pidempi on laina-aika. Lainan antamisessa ei ole muuten mitään mieltä.

Valtioille annetaan tällä hetkellä kahdeksi vuodeksi lainaa alle puolen prosentin korolla ja kymmeneksi vuodeksikin lainaa annetaan selvästi alle 3 prosentin korolla. Korkomarkkinat eivät näyttäisi uskovan edes maltilliseen inflaatioon.  

 

Valtionlainojen korkokäyrä eri maissa (Lähde: Bloomberg)

Korkomarkkinoilla on muutakin sanottavaa. Ne antavat oman arvionsa mahdollisen tulevan taantuman syvyydestä ja vakavuudesta. Tässäkin asiassa ne ovat yksimielisiä. Maailma ei korkomarkkinoiden mukaan ole ajautumassa uuteen yrityksiä kaatavaan taantumaan, päinvastoin.

Taantuma ja häiriöt rahamarkkinoilla tekevät pahaa jälkeä juuri heikoissa yrityksissä. Niiden pääomahuolto kärsii ensimmäisenä ja juuri heikoimmat yritykset myös sortuvat helpoimmin konkurssiin ja jättävät velkansa maksamatta. Siksi korkomarkkinat hinnoittelevat heikoimmille (ns. CCC luokkaan reitatuille yrityksille) annettavat lainat kalliisti aina silloin kun kansantaloudella menee heikosti.

Oheisessa kuvassa on USA:n korkomarkkinoiden AAA-luokan yritysten ja huonojen CCC- luokan yritysten maksamat korot sekä niiden välinen korkoero (vihreä käyrä). Tuo korkoero on kaikkein kiinnostavin käyrä. Alhainen korkoero kertoo luottamuksesta kansantalouden vakaaseen kehitykseen. Ja juuri nyt tuo korkoero on matala ja indikoi USA:n kansantaloudelle vakaata kehitystä.  

AAA- ja CCC- luottoluokkien yritysten maksamat korot USA:ssa (Lähde: FRED)

Korkomarkkinat ovat luotettavin ennustajaeukko mitä maa päällään kantaa

Korkomarkkinat ennustavat monia asioita, mutta mikä on näiden ennustajien luotettavuus?

 • Korkomarkkinatoimijat laittavat omat, yrityksen tai eläkkeensaajien rahat likoon ennusteensa puolesta ja vastaavat omalla omaisuudellaan tai työpaikallaan onnistumisesta. Kyse ei ole löysästä puheesta eikä bluffista. Kaikki markkinoilla toimivat ovat tosissaan.
 • Keskimääräinen korkomarkkinapeluri hallitsee suuria pääomia. He ovat tyypillisesti eläkevaroista huolehtivia talouden asiantuntijoita tai investointipankkien parhaita toimijoita taikka valtiovarainminiseriön huippuasiantuntijoita. Ei voi sanoa etteikö olisi koulutusta ja kokemusta. Markkinoilla toimii sijoitusmaailman ehdoton eliitti.   

Yksittäinen sijoittaja voi ottaa omaa näkemystä, mutta korkomarkkinoiden antamaa ennustetta kannattaa kuunnella. Korkomarkkinoiden yhteen laskettu asiantuntemuksen ja ennusteissiin sitoutumisen aste on mykistävää suuruusluokkaa. Korkomarkkinoita kannattaa kuunnella.

 

4 thoughts on “Korkomarkkinat ennustavat vakaata, inflaatiotonta talouskehitystä

 1. Korot

  Korot heiluvat myös kuvitelmien perusteella, mistä on viime aikoina ollut hyvä esimerkki kun on puhuttu USA:ssa likviditeetin vähentämisestä. Toinen mielenkiintoinen asia on ohjauskorkojen spekulaation vuoksi muuttaminen. Kun jossain omaisuusluokassa on kupla syntynyt tai syntymässä niin kuplan puhkaisemiseksi saatetaan nostaa ohjauskorkoja. Näin tehtiin joku aika sitten Ruotsissa vaikka inflaatio oli alle tavoitteen. Siellä pelätään asuntokuplaa.

 2. Vaihtoehtoisen rahansäilytyksen

  riski voi olla vaikea huomioida jos koroista laskee inflaatio-odotusta. Vaikka odottaisit pientä inflaatiota ja sinulla on paljon rahaa niin valtion paperia kannattaa harkita negatiivisellakin korolla jos vaihtoehtona olisi pitää rahat tyynynalla (josta joku voi ne varastaa) tai pankissa (joka voi mennä nurin todennäköisemmin kuin valtio).

   

   

   

 3. Inflaatio pitkästä aikaa esillä talousarvioissa

   

  Inflaatiopöpö ei ole kuollut, Handelsbanken näkee sen jo pilkistävän esiin Saksassa.

  Kirjoituksen viimeinen lause enteilee yhteenvetona sitä, ettei Saksan inflaatiopöpöä heti alettaisi rajoittamaankaan: 

  Lähivuodet EKP joutuu huolehtimaan etelän deflaatioriskeistä ja jättämään Saksan talouden ylikuumenemisriskin vähemmälle huomiolle.

  Vaan onko Saksan painovoima EKP:ssä niin suuri, että lääkitys kuitenkin suunnataan sinne ja "Japanin tauti" jatkaa muun Europan kiusaamista?

  Täydennys: Myös Nordea on käsitellyt EU-alueen inflaatiota viikko sitten muttei ennusta nousua ainakaan ennen vuotta 2017.

 4. Inflaatio on otsikoissa nyt joka päivä

  … vaikka sitä ei koroista vielä näkisikään. Juuri äsken sattui silmiini Nordean tiivistelmä USAn tulevasta inflaatiosta.

  Ja kyllä tämä Nordean ennuste USAn tulevasta inflaatiosta kannattaa lukea myös, vaikka onkin 8 sivua tiukkaa asiaa.

  En ole osallistunut raportin kirjoittamiseen vaikka se resonoikin ajatusteni kanssa.

  Lyhyt lainaus sivulta 7:  Implications for investors: don’t fight the Fed
  Investors should be mindful of the global risks posed by the untested ability of central banks to safely navigate their exit from extraordinary easy monetary policies.
  With inflation protection at historically cheap levels, now is an opportune time to protect portfolios against unpriced inflation risks.

  Seuraavaksi joku toivottavasti kirjoittaa Piksuun jutun siitä, mitä ovat nämä historiallisen edulliset tavat suojata salkkuja inflaation riskeiltä.

Comments are closed.

Related Posts