Kotitalouksien harrastama puun pienpoltto ja mahdollisesti dieselautot ovat Suomen pahimmat ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat ilmansaastelähteet

Kevyttä

Mika Vesteniuksen väitöskirjassa todetaan, että polttoperäiset, erityisesti dieselin ja biomassan palamisesta peräisin olevat hiukkaset ovat myrkyllisimpiä hiukkasia elinympäristössämme.  Kotitalouksien puunpoltto lämmityksen ja saunan lämmityksen yhteydessä on syöpää ja verisuonitauteja aiheuttavien ns. PAH-yhdisteiden päälähde Suomessa.

Selvisi että päälähde  Helsingin seudulla puun pienpoltto osoittautui merkittävimmäksi lähteeksi. Pääkaupunkiseudun liikenteen osuus pitoisuuksiin oli yllättäen pieni. Virolahden kohtuu pienet pitoisuudet liittyivät Pietarin polttoperäisiin ja liikenteen päästöihin. Kuolan niemimaalla oleva metalliteollisuus osoittautui raskasmetallien päälähteeksi Pallaksen alueella. Norilsk Nickel on kuitenkin osittain sulkemassa metallurgisia toimintojaan Suomen lähialueilla, joten sen aiheuttamat rikkidioksidi- ja raskasmetallipäästöt tulevat todennäköisesti pienenemään lähitulevaisuudessa.

Suomessa ilmanlaatu on yleisesti hyvä. Puunpoltto kotitalouksissa on kuitenkin tavallista, jolloin PAH-yhdisteiden pitoisuudet ilmassa ovat ajoittain haitallisella tasolla sellaisilla alueilla, joissa poltetaan paljon puuta. Mallinnusten mukaan esimerkiksi bentso(a)pyreenin vuosikeskiarvo 1 ng/m³, jota ei tulisi ylittää, ylittyy Suomessa todennäköisesti huomattavasti useammin kuin mitä pelkästään mittausten perusteella ilmenee. Suomessa ja muualla siirrytään jatkossa yhä enemmän korvaamaan fossiilisia polttoaineita muilla energiamuodoilla – myös biopolttoaineilla. Näiden energiankäytön muutosten vaikutuksia ympäristöön ja ilmanlaatuun tulisi jatkossa arvioida nykyistä kattavammin myös PAH-yhdisteiden pitoisuusmittauksilla.

Tutkimuksessa ei selvinnyt kuinka paljon ihmisten elämä keskimäärin lyhenee pahiten saastuneilla kaupunkialueillamme. WHO on kiinnittänyt huomiota siihen, että ilmansaasteiden pitoisuudet Suomessa ylittävät useimmat WHO:n uusista ilmanlaadun ohjearvoista. Pahin tilanne on liikenteen pakokaasupäästöistä syntyvällä typpidioksidilla.

 

Kuvan lähde:  wikimedia

3 thoughts on “Kotitalouksien harrastama puun pienpoltto ja mahdollisesti dieselautot ovat Suomen pahimmat ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat ilmansaastelähteet

  1. Helsingissä ensin opiskelleena ja nykyisin samoilla nurkilla työskentelevänä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että bussien takaa tulleet mustat nokipilvet ovat pitkälti historiaa. Toisaalta ihmiselle haitallisimpia hiukkasia väistämättä jää petollisella tavalla jäljelle vaikka tekniikka on kehittynyt. Asukkaat keskittyvät kaupunkeihin muiden kehittyneiden maiden linjan mukaisesti eikä siinä mitään väärää ole, mutta viheralueita ei kohtuuttomasti saa uhrata betonille vaan niitä tarvitaan myös päästöjen nielemiseen. Minun on juurikin liikenteen realiteetit huomioiden vaikea ymmärtää, että esimerkiksi kaupunkibulevardien ympärille syntyisi viihtyisiä asuinalueita samalla, kun ympäröiviä puistoja nakerretaan. Puun pienpolton ongelmat ovat isoimmat talven kylmällä säällä mutta ne onneksi vähenevät ainakin lämpöpumppujen kasvavan käytön myötä.

  2. Kiitos vinkistä; minullekin tulee alkuvuodesta lämpöpumppu.

    Minulla on ollut lisälämmönlähteenä varaava takka. Olen kyllä pitänyt mahdollisena tutkijoiden väitteitä siitä, että satoja suomalaisia kuolee vuosittain puun pienpoltosta aiheutuvien vaarallisten pienhiukkasten takia. Niitä tulee joskus myös minun piipustani. Mutta silti on tullut joskus polteltua. Voi, voi.

  3. Vielä 10 v. sitten olin takkaan ylen ihastunut. Lämmitin sitä mökillä pelkän tunnelman takia vailla mitään tarvetta. Samoin olin pahoillani, ettei kaupunkikämpässä ole tulisijaa.

    Mutta elämäntilanteet muuttuvat. 9 vuoteen ei ole ollut tilaisuutta tunnelmalämmityksen. Yleisin vasta-argumentti tutkimukselle lienee, että esi-isämme ovat puulla lämmittäneet vuosituhansia. Niin ovat ja vielä 1960-luvulla käyttivät suolaa ja eläinrasvoja aivan liikaa.

    Ilman teknistä koulutustakin ymmärrän, että puulämmitys on aika alkeellinen ratkaisu, ja juuri sen takia esi-siämmekin osasivat sitä käyttää jo savupirteissään asuen yhdessä kotieläintensä kanssa https://fi.wikipedia.org/wiki/Asunto#Savutupa . Mutta kehitys kehittyy

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan