Kymmenellä erillisellä kohteella saat hyvän hajautuksen

Hyvä hajautus on tärkeää. Tätä on painottanut muun muassa Jarl Waltonen Arvopaperilehden kirjoituksessaan ja hajauttamisen puolesta on puhunyt myös Tapiola yhtiöt (sijoitustalous), FIM pankkiiriliike, Osakesaastajat ja Pörssisäätiö. Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä järkevän hajauttamisen siunauksellisuudesta.

Mutta miten moneen erilliseen kohteeseen pitää hajauttaa? Alla oleva graafi antaa kuvan siitä miten moneen kohteeseen kannattaa sijoittaa.

  • kuvan vaaka akselilla on sijoituskohteiden luku määrä
  • pystyakselilla on suhdeluku 0…1 joka kertoo sen paljonko ylimääräistä, yksittäisten kohteiden aiheuttamaa volatiliteettiä salkkuun jää suhteessa täysin hajautettuun salkkuun

Kuviosta havaitaan että jo neljällä tai viidellä osakelajilla pääsee varsin hyvään tulokseen ja että usein on perusteltua hajauttaa jopa kymmeneenkin erilaiseen instrumenttiin. Mutta sitten tilanne vaikeutuu. Pitäisi omistaa erittäin monia osakelajeja ennen kuin pääsee tätä parempaan hajautukseen.

Volatiliteettia ei kuitenkaan saa pois vaikka hajauttaa kaikkiin HEX osakkeisiin. Pörssin volatiliteetti on kokonaisuudessaan suurta ja tuota perusvolatiliteettiä ei voi pörssiosakkeisiin hajauttamalla poistaa.

Sen sijaan on hyvinkin mahdollista käyttää muita keinoja. Sijoitukset voi esimerkiksi ETF tuotteiden avulla hajauttaa useampaan maahan ja hyvin eri tyyppisiin sijoituskohteisiin alkaen kiinteistöistä ja päätyen raaka-aineisiin. Sama sääntö kuitenkin pätee – sijoittamalla neljään tai viiteen kohteeseen yhtä suuret summat saavuttaa jo puolet hajautuksella saavutettavissa olevasta hyödystä ja kymmen kohdetta antaa jo erittäin hyvän tuloksen.

Rahamarkkinasijoituksia ei toki kannata unohtaa salkustaan. Ne ovat mainettaan parempi kohde. Nousukauden aikana niitä tuskin muistetaan, mutta ne ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä antaneet ihan mukiinmenevää tuottoa. Pankkien rahamarkkinarahastojakaan ei kannata unohtaa hajautuksen eräänä työkaluna.

Hajautus ei siis ole vaikeaa – sen voi pankkiiriliikkeen tai pankin opastuksella tehdä aivan itse. Ja olet tehnyt hyvää työtä jos sinulla on kymmenkunta toisistaan melko riippumatonta kohdetta. Hajauttaminen on helppoa ja se kannattaa.

Related Posts