LähiTapiola: Globaali suhdannenäkymä on prantunut

”Euroopan talouden näkymät ovat nyt lupaavammat kuin pitkään aikaan. Markkinoilla on orastavia merkkejä siitä, että keskuspankin massiivinen elvytys alkaa vihdoinkin purra.  Öljyn hinnan laskun ja Euroopan tilanteen paranemisen johdosta myös globaali suhdannenäkymä on nyt parempi kuin vielä puoli vuotta sitten”, sanoo LähiTapiola Varainhoidon ekonomisti Timo Vesala.

 Positiivisista uutisista huolimatta Timo Vesalan mukaan on kuitenkin vaarallista tuudittautua sykliseen elpymiseen, sillä vale-elpymisiä on finanssikriisin jälkeen riittänyt.

”Euromaiden on tärkeää jatkaa julkistalouksia ja tuotantorakenteita tervehdyttäviä uudistuksia. Samanaikaisesti on oltava tietoisia maailmantalouden riskitekijöistä, joita on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon”, hän painottaa.

 LähiTapiola Varainhoito on laskenut todennäköisyydet maailmantalouden eri kehitysvaihtoehdoille seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Yhtä todennäköisiltä vaikuttavat tällä hetkellä elpyminen, joka hyödyttäisi osake- ja joukkovelkakirjasijoittajia, ja deflatorinen taantuma, jossa joukkovelkakirjasijoittajat hyötyisivät, mutta osakkeiden arvot laskisivat. Molemmille vaihtoehdoille LähiTapiola arvioi todennäköisyydeksi 40 prosenttia.

Osakkeet normaalipainossa, tuottoa riskipitoisimmista korkosijoituksista

Riskitietoisuus on Vesalan mukaan tarpeen siksi, että finanssimarkkinoilla eri omaisuusluokkien hinnoittelu poikkeaa nyt paljon historiallisista normaalitasoista.

”Osakkeiden arvostukset ovat vähintäänkin korkeita, jos eivät vielä kalliita, ja joukkolainatuotot ovat historiallisilla pohjatasoilla – Euroopan ydinmaissa suurelta osin jopa negatiiviset.”

LähiTapiola Varainhoito suosittaa osakkeille tällä hetkellä neutraalipainoa arvostustasojen nousun ja toimintaympäristön riskialttiuden vuoksi, vaikka syklisen näkymän paraneminen tukeekin riskipitoisia omaisuuseriä. Korkosijoituksissa LähiTapiola on laskenut valtionlainat alipainoon. ”High yield –lainojen sekä kehittyvien korkomarkkinoiden tarjoama juokseva tuotto on mielestämme nykyoloissa hyvin houkutteleva, minkä vuoksi pidämme riskipitoisimmat korko-omaisuuserät lievässä ylipainossa.”

 USA:ssa suhdanne heikkenemässä?

Vesalan mukaan odottamattomin riskitekijä vuodelle 2015 on Yhdysvaltain talous. ”Maailmantalouden moottorilta Yhdysvalloilta odotetaan tänä vuonna tasohyppäystä 2,5 prosentin kasvusta selvästi yli 3 prosentin kasvuvauhtiin. Myös maan keskuspankki on perustanut rahapolitiikan ohjeistuksensa tämän oletuksen varaan.  Alkuvuoden talousdata Yhdysvalloista on kuitenkin ollut merkillepantavan heikkoa. On mahdollista, että maa ohitti suhdannehuipun viime vuoden jälkipuoliskolla. Riskit suhdanteen heikkenemisestä ovat siis siirtymässä Euroopasta Yhdysvaltoihin.”

Kiinan kasvun hidastuminen on kiihtynyt

Toinen merkittävä makroriski kuluvalle vuodelle on Vesalan mukaan Kiinan kasvuvauhdin rakenteellinen hidastuminen, joka on viimeisten vuosineljännesten aikana selvästi kiihtynyt.

”Riski ei niinkään ole siinä, miten hyvin Kiina itse selviää kasvun hidastumisesta vaan siinä, miten hyvin muu maailma kykenee kompensoimaan Kiinan kasvun hidastumisen. Raaka-aineiden tuottajat ovat olleet ensimmäisten kärsijöiden joukossa.  Jos Kiinan tuottama deflatorinen impulssi vielä voimistuu, vaikutukset voivat olla hyvin laaja-alaisia”, Vesala sanoo.

Suojaudu riskeiltä riittävällä hajautuksella

Pidempiaikaisia mutta silti jatkuvasti seurattavia riskejä liittyy Vesalan mukaan ultrakevyen rahapolitiikan sivuvaikutuksiin sekä euromaiden sisäisiin kilpailukykyeroihin.

”Näistä tekijöistä voi kummuta poliittisia jännitteitä, jotka saattavat aiheuttaa maailmanlaajuisia riskejä talouteen lähes koska tahansa. Lisäksi joudumme tulemaan toimeen erilaisten tuntemattomien riskitekijöiden kanssa. Tällaiset riskit voivat olla esimerkiksi geopolitiikkaan tai terrorismiin liittyviä tai pandemioita. Vaikutukset talouksiin ja markkinoihin ovat usein voimakkaita. Näiltä riskeiltä sijoittaja ei voi varautua muuten kuin huolehtimalla sijoitustensa riittävästä hajautuksesta.”

 Timo Vesala puhuu maailmantalouden riskiskenaarioista Vero2015-tapahtumassa Helsingissä Marina Congress Centerissä 12.3.2015 klo 11.15-11.45 salissa F.

Ilmoittaudu ennakkoon ja tulosta ilmainen sisäänpääsylippu täältä.

Related Posts