LähiTapiola kehoittaa suosimaan kehittyviä markkinoita

Maailman- ja Suomen taloudessa ei näy vielä ratkaisevaa käännettä parempaan. Teollisuusmaiden näkymät ovat heikkenemässä ja ensi vuoden kasvu jää todennäköisesti aiempia ennusteita alhaisemmaksi. Huono uutinen ei vielä näy sijoituskohteiden hinnoissa, joten se aiheuttanee lisää turbulenssia markkinoille ja päänsärkyä sijoittajille, sanoo Jyrki Mäkelä LähiTapiola Varainhoidosta.

LähiTapiola Varainhoidon johtajan Jyrki Mäkelän mukaan maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä kaksijakoiset: Yhdysvalloissa talous on lähtenyt kiihtyvään kasvuun ja muiden teollisuusmaiden näkymät ovat heikkenemässä.

”Alkuvuoden notkahduksen jälkeen Yhdysvalloissa kasvu on selvästi kiihtynyt ja suhdannenäkymä kirkastunut. Yhdysvaltain keskuspankki FED on jo alkanut viestiä tulevista ohjauskoron nostoista ensi vuonna. Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat kuitenkin sijoittajan näkökulmasta arvostukseltaan liian kalliita”, Mäkelä sanoo.

Teollisuusmaissa suhdanne jäähtyy, kehittyvissä talouksissa valoa

Maailmantalouden riskit rajoittavat Mäkelän mukaan FED:n mahdollisuuksia normalisoida korkopolitiikkaansa. Euroalueen kasvunäkymä on nimittäin jälleen kääntynyt heikkenevään suuntaan.

”Ukrainan kriisiin liittyvät Venäjän vastaiset talouspakotteet sekä Venäjän vastapakotteet lisäävät merkittävästi euroalueen suhdanneriskejä. Myös muutamissa euroalueen ulkopuolisissa teollisuusmaissa – kuten Isossa-Britanniassa, Japanissa ja Australiassa – talouden ennakoivat indikaattorit osoittavat jäähtyvää suhdannetta. Kehittyvien talouksien näkymä on kokonaisuudessaan hienokseltaan parantunut, mutta erityisesti Kiinan talouteen liittyy edelleen hyvin suurta epävarmuutta.”

Mäkelän mukaan talouteen liittyy muitakin riskejä. ”Keskuspankit ovat painaneet korot alemmalle tasolle kuin mitä ne muuten olisivat. Tämä saattaa vääristää sijoituskohteiden hinnoittelua. Lisäksi talouskasvun jääminen odotuksia alhaisemmaksi voi aiheuttaa rajuja heilahteluja sijoitusmarkkinoilla”, hän summaa.

Suomen kriisi -90-luvun lamaa pahempi

Jyrki Mäkelän mukaan Suomen talouden kriisi näyttää olevan monessa suhteessa 1990-luvun lamaa pahempi. Ongelmia aiheuttavat muun muassa vientiteollisuuden vaikeudet ja päätöksenteon hitaus Suomen taloudelle välttämättömien rakenneuudistusten teossa.

”Muun muassa matkapuhelinteollisuuden ja metsäsektorin vaikeudet ovat heikentäneet suomalaista vientiteollisuutta vakavasti. Kapea-alaisen tuotantorakenteen riskit vaikuttavat nyt kirvelevällä tavalla Suomen taloudessa, eikä suomalaisten merkittävää osaamispotentiaalia kyetä tällä hetkellä hyödyntämään tyydyttävästi. Myös poliittinen päätöksenteko on halvaantunut. Rakenneuudistukset kuten työurien pidentäminen sekä sote- ja kuntauudistus joko etenevät hitaasti tai niiden mittaluokka on riittämätön”, Mäkelä sanoo.

Sijoittaja, kiinnitä huomiota juoksevaan tuottoon!

Tässä markkinatilanteessa korkomarkkinoille sijoittavan kannattaa Mäkelän mukaan kiinnittää huomioita erityisesti sijoituskohteista saatavaan juoksevaan tuottoon. Juoksevalla tuotolla tarkoitetaan sijoittajan joukkovelkakirjalainalle saamaa korkoa tai jälkimarkkinahyvitystä sekä indeksihyvitystä.

”Mitä korkeampi juokseva tuottopotentiaali, sitä todennäköisempää, että hintavaihtelu on vaimeampaa. Alhaisten korkojen maailmassa sijoitusmarkkinoiden liikkeet voivat olla voimakkaita. Toisaalta tuoton metsästys pakottaa väkisinkin siirtämään sijoituksia riskillisimpiin kohteisiin. Turvallista tasaista tuottoa tarjoavia kohteita on vähän, jos ollenkaan”, Mäkelä sanoo.

Hajauta laajasti ja pidä kehittyvät markkinat salkussa

Millaisia sijoituspäätöksiä turbulentissa ympäristössä siis kannattaisi tehdä?

”Keskeisin päätös tässä markkinatilanteessa on hajauttaa sijoitukset mahdollisimman laajasti, niin korko- kuin osakepuolella reaalikohteita, kuten esimerkiksi kiinteistöjä ja metsää, unohtamatta. Hyvin hajautetussa salkussa omaisuusluokkien painot on mietitty oman riskinsietokyvyn mukaan. Mitä pitkäjänteisemmästä sijoituksesta on kyse, sitä suurempi kehittyvien markkinoiden osuus voi olla niin korko- kuin osakesijoituksissa”, Mäkelä ohjeistaa. 

LähiTapiola Varainhoito suosittaa vähintään 4-7 vuoden sijoitusaikaa kehittyvien markkinoiden sijoituksiin riippuen siitä, onko kyseessä korko- tai osakesijoitus. Varovaiselle sijoittajalle LähiTapiola suosittelee tällä hetkellä 20 prosentin painoa kehittyville korkomarkkinoille ja maltilliselle sijoittajalle korkosijoituksen lisäksi 15 prosentin painoa kehittyville osakemarkkinoille.

Related Posts