LähiTapiola: Kuluttajat varovaisia ruokakaupassakin; asuntokauppa jäissä

Suomalaiset ovat selvästi aiempaa varovaisempia omassa rahankäytössään. Joka neljäs suomalainen on vähentänyt rahankäyttöään viimeisen puolen vuoden aikana. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että yhä useampi tarkkailee ruoan hintaa kauppareissuillaan. Pienten ostosten lisäksi jäissä ovat nyt myös isommat hankinnat, sillä ennätysmäärä kotitalouksia on laittanut asunnonostoaikeet jäihin. Tämä ilmenee LähiTapiolan arjen katsaukseen Taloustutkimuksella ja YouGovilla teettämistä kuluttajatutkimuksista.

”Vaikka yleinen hintatason nousu on ollut varsin hidasta, tietyt välttämättömät kustannukset ovat viime vuosina nousseet huomattavasti. Erityisesti asumiskustannukset, kuten vuokrat, vastikkeet, lämmitys ja vesimaksut, ovat nousseet, eikä korkomenojen aleneminen ole riittänyt kompensoimaan näiden kustannusten nousua. Myös ansiokehitys on monilla aloilla jäänyt inflaatiovauhtia hitaammaksi”, ekonomisti Timo Vesala LähiTapiolasta kertoo.

Arjen katsauksen tulosten mukaan 35 prosenttia suomalaisista kotitalouksista ilmoittaa taloutensa ostovoiman heikentyneen viimeisen vuoden aikana.

Lisäksi joka neljäs sanoo vähentäneensä rahankäyttöään viimeisen puolen vuoden aikana. Tulojen pieneneminen on nyt suurin syy rahankäytön vähentämiselle. Eniten kulutuksen vähentäminen on kohdistunut vaatteisiin ja huvituksiin. Harrastuksista ei juurikaan tingitä. Myös kauppareissuilla ollaan nyt entistä tarkempia. Tutkimuksen mukaan joka toinen sanookin kiinnittävänsä aiempaa enemmän huomiota ruoan hintaan.

Raha-asiat huolestuttavat

Epävarma taloustilanne heijastuu myös ihmisten jokapäiväisiin ajatuksiin. Rahankäyttöään vähentäneistä reilusti yli puolet kertoo miettivänsä raha-asioitaan päivittäin.

”Nyt on meneillään neljäs peräkkäinen vuosi, kun toteutunut talouskehitys jää selvästi odotuksia heikommaksi, eikä merkkejä ratkaisevasta käänteestä parempaan ole edelleenkään nähty. Kuluttajat ovat ilmeisesti tulleet aiempaa tietoisemmiksi talousongelmien rakenteellisesta luonteesta, joka vaatii rohkeita ratkaisuja ja kipeitä päätöksiä sekä yritysjohtajilta että poliitikoilta”, Vesala sanoo.


Asunnonostoaikeet on laitettu jäihin

Talouden yleinen epävarmuus näkyy myös asuntomarkkinoilla. Moni kuluttaja on laittanutkin tässä tilanteessa isommat hankinnat täysin jäihin. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista ei ole aikeissa ostaa/vaihtaa asuntoa. Vain kolme prosenttia suomalaista ilmoittaa olevansa ostamassa asuntoa. Tulos on usean vuoden mittausjakson alhaisin.

Ostoaikeista saattaa lykätä myös se, että lähes 60 prosenttia suomalaisista kokee pääkaupunkiseudun olevan asuntokuplan kourissa.

Kiinteistövarainhoidon toimitusjohtajan Vesa Immosen mukaan epävarma ilmapiiri ei tarkoita asuntomarkkinoiden romahdusta, koska kysyntää sekä uusille että vanhoille asunnoille on edelleen. ”Erityisesti pääkaupunkiseudulla pula kohtuuhintaisista asunnoista jatkuu”, hän sanoo.

Immosen mukaan tällä hetkellä ostajan kannattaa varoa kahden asunnon loukkua, eli nykyinen asunto kannattaa myydä ennen uuden asunnon hankkimista. ”Lisäksi ostajan kannattaa varautua korkotason nousuun esimerkiksi lainaa lyhentämällä matalien korkojen aikana tai vastaavasti säästämällä erotuksen matalien ja korkeiden korkojen välillä pahan päivän varalle”, Immonen sanoo.

Työllisyystilanne nähdään hyvänä, ehkä jopa liian optimistisena

Kun suomalaisilta tiedusteltiin heidän odotuksiaan oman työllisyystilanteensa suhteen, tilanne on hyvin jakautunut. Vajaa viidennes uskoo työllisyystilanteessa heikkenevän, kun taas 17 prosenttia odottaa sen parantuvan. 58 prosenttia vastaajista odottaa tilanteen pysyvän ennallaan lähivuosien aikana.

”Työllisyystilanteen näkymistä vastaajat ovat jopa yllättävän optimistisia. Finanssikriisin jälkeen Suomi on menettänyt paljon teollisia, korkean tuottavuuden työpaikkoja. Lisäksi esimerkiksi julkisen sektorin tuottavuusohjelma on vasta alussa ja tulemme oletettavasti näkemään jatkossa vielä lisää julkisen sektorin irtisanomisia”, Vesala kommentoi.

Myös Ukrainan kriisi vaikuttaa ihmisten ajatuksiin

Talouden tilanne on ollut epävarma jo pitkän aikaa, mutta viimeaikaiset uutiset ovat saanet kuluttajat huolestumaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi Ukrainan kriisi on jo nyt vaikuttanut joka kymmenennen kotitalouden tilanteeseen esimerkiksi siten, että Ukrainan tilanne on saanut suomalaiset lykkäämään suurempia hankintojaan.

”Ukrainan kriisiin näytettäisiin toistaiseksi suhtautuvan selvästi enemmän turvallisuuspoliittisena uhkana kuin taloudellisena riskinä. Tilanne voi muuttua, kun talouspakotteiden negatiiviset vaikutukset talouteen tulevat selvemmin esiin”, Vesala kommentoi.

 

LähiTapiolan arjen katsaus koostuu kahdesta tutkimuksesta, jotka ovat YouGov Finlandin ja Taloustutkimuksen toteuttamia. Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa 29.8-3.9.2014 ja Taloustutkimuksen valtakunnallisessa Internet-paneelissa 8.-12.9.2014. Molemmat otokset edustava suomalaista väestöä iän (YouGovilla 18–74-v. ja Taloustutkimuksella 15–79-v.) sukupuolen ja asuinpaikan mukaan (pois lukien Ahvenanmaa). Kokonaisvastaajamäärät ovat 1 007 ja 1 006. LähiTapiola toteuttaa Arjen Katsaus -tutkimuksen kahdesti vuodessa.

Related Posts